ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

ŻYCIE KULTURALNO-LITERACKIE PŁOCKA W 2. POŁ. XIX W.

19,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 14,5/21 cm, stron 264, 83 cz-b ilustracje poza tekstem, miękka okładka, stan bardzo dobry.

 

spis treści:

Wstęp
R o z d z i a ł  I: Polityczno-społeczny rozwój Płocka

 • Skutki powstania styczniowego
 • Przestrzenno-ekonomiczny rozwój Płocka
 • Demografia
 • Struktura narodowościowo-wyznaniowa
 • Przekrój zawodowy mieszkańców
 • Inteligencja – skład narodowościowy i zawodowy Młodzież szkolna

Rozdział II: Czasopisma płockie .

 • „Korespondent Płocki"
 • „Echa Płockie i Łomżyńskie"
 • Kalendarze
 • Współpracownicy redakcji
 • Formy wypowiedzi prasowych
 • Zawartość litereacka prasy płockiej
 • Periodyki rządowe

Rozdział III: Instytucje społeczno-kulturalne i ruch amatorski

 • Towarzystwo Lekarskie
 • Resursa
 • Towarzystwo Wioślarskie
 • Straż Ogniowa.
 • Towarzystwo Dobroczynności
 • Towarzystwo Muzyczne
 • Ruch amatorski
 • Odczyty
 • Teatr amatorski
 • Koncerty muzyczne i deklamacje
 • Kluby i cukiernia

Rozdział IV: Środowisko litereackie i jego dorobek

 • Publikacje popularnonaukowe
 • Literatura dla ludu
 • Twórczość literacka
 • Ruch wydawniczy

Rozdział V: Instytucje komunikacji literackiej

 • Gimnazjum Gubemialne
 • Biblioteki szkolne
 • Kółka samokształceniowe
 • Księgarnie
 • Wypożyczalnie przy księgarniach
 • Księgozbiory kościelne
 • Księgozbiory prywatne
 • Teatr
 • Czytelnictwo prasy

Rozdział VI: Płock w ogólnonarodowym życiu kulturalno-literackim

 • Wśród prądów epoki
 • Idee pozytywistyczne
 • Prądy literackie
 • Tendencje naturalistyczne
 • Tradycje romantyczne
 • Tradycje historyczne
 • Rola Kraszewskiego i jego twórczości
 • Płock wśród prądów epoki
 • Bieżące wydarzenia literackie i kulturalne
 • Wizyty literatów i dziennikarzy
 • Występy wybitnych aktorów
 • Nekrologi ludzi pióra
 • Rola wielkich wydawców
 • Zainteresowanie sztukami plastycznymi

Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Spis fotografii
Skróty

Kategorie: ,
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK