ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZWIĄZEK POLSKICH HUT ŻELAZNYCH. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 1936

  140,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 21×29,5 cm, stron 85, czarno-białe fotografie w tekście, okładka miękka.

  Stan dobry (przybrudzenia i delikatne otarcia okładki).

  Spis treści:

  Członkowie i władze Związku:

  • Członkowie.
  • Zarząd.
  • Komisja Rewizyjna.
  • Pracownicy Związku.

  Hutnictwo żelazne w Polsce:

  • Rozmiary hutnictwa polskiego.
  • Wytwórczość światowa surówki i stali.

  Wytwórczość:

  • Wytwórczość w okresie od 1912 do 1936 roku: wielkich pieców, stalowni, walcowni.
  • Wytwórczość hut żelaznych Polski.
  • Rodzaje wyrobów: wytwórczość wielkich pieców, stalowni, walcowni, odlewni, wydziałów dalszej obróbki.
  • Wytwórczość surówki na 1 pieco-dzień biegu oraz stali na 1 dzień roboczy w zakładach hutniczych w Polsce.
  • Kwartalna wytwórczość w okresie 1932-1936 r.

  Tworzywo:

  • Rudy:
   • Dowóz do zakładów hutniczych Polski.
   • Zużycie według rodzajów rud.
   • Zużycie według krajów pochodzenia.
   • Przeciętna zawartość Fe.
   • Dowóz według krajów pochodzenia.
  • Żużle, walcowina, zgarki iskrzykowe i inne materiały, zawierające żelazo: zużycie, dowóz do zakładów hutniczych Polski, dowóz według krajów pochodzenia.
  • Węgiel i koks: zużycie węgla kamiennego w zakładach hutniczych Polski, zużycie koksu w zakładach hutniczych Polski.
  • Żelastwo: dowóz do zakładów hutniczych Polski, zużycie, przywóz, ceny.
  • Materiały ogniotrwałe: zużycie.

  Zatrudnienie i płace:

  • Zmiany w liczebności załogi.
  • Stan zatrudnienia w końcu każdego kwartału w zakładach hutniczych Polski w okresie 1933-1937 r.
  • Ogólna liczba dniówek odrobionych.
  • Liczba dniówek, straconych z powodu strajku oraz ograniczenia czasu pracy.
  • Przeciętna roczna liczba dniówek odrobionych i opuszczonych, przypadających na 1 robotnika.
  • Przeciętny zarobek wydziałowy w gotówce.
  • Suma wypłaconych zarobków bez potrąceń.
  • Ogólna suma potrąceń z zarobków robotniczych.

  Bezpieczeństwo pracy:

  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Analiza statystyki nieszczęśliwych wypadków.
  • Nieszczęśliwe wypadki według skutków.
  • Nieszczęśliwe wypadki według przyczyn.
  • Liczba nieszczęśliwych wypadków na 100 tysięcy robotniko-godzin przepracowanych.

  Podział wytwórczości:

  • Organizacje sprzedaży.
  • Podział wytwórczości wytworów walcownianych.
  • Podział wytwórczości hutnictwa żelaznego Polski.
  • Wywóz za granicę według poszczególnych krajów.
  • Podział wytwórczości rur stalowych spawanych i ciągnionych.

  Polityka handlowa.
  Sprawy przewozowe.
  Postęp techniczny.
  Metody pracy.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK