ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
20,00 

ZIEMIAŃSTWO A RUCHY NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE XIX-XX WIEKU

49,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 16×23,5 cm, str. 170, okładka miękka.

Stan bardzo dobry.

Spis treści:

 • Wiesław Caban: Ziemiaństwo Królestwa Polskiego wobec ruchu niepodległościowego w latach 1833-1856.
 • Wiesław Śladkowski: Kazimierz Bogdanowicz – ziemianin i powstaniec.
 • Krzysztof Ślusarek: Ziemiaństwo Galicji w powstaniu styczniowym w świetle dokumentów Rządu Narodowego.
 • Marian Kozaczka: Ziemiaństwo obwodu tarnowskiego w powstaniu styczniowym.
 • Andrzej Szwarc: Postawy polityczne ziemiaństwa w Kaliskiem po powstaniu styczniowym.
 • Albin Koprukowniak: Aktywność narodowa ziemian lubelskich w latach 1867-1904.
 • Bogusław Gałka: Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich za udział w ruchu niepodległościowym w II połowie XIX i na początku XX wieku.
 • Barbara Szabat: Postawy polityczne ziemiaństwa w Kieleckiem na przełomie XIX i XX wieku.
 • Witold Molik: Postawy polityczne ziemiaństwa w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku.
 • Artur Kijas: Ziemiaństwo kresowe u progu II Rzeczypospolitej. Zagrożenia i nadzieje.
 • Barbara Okoniewska: Postawy polityczne ziemian wielkopolskich u progu niepodległości.
 • Mieczysław B. Markowski: Ziemiaństwo w województwie kieleckim podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920.
 • Ryszard Kotewicz: Stosunek polskiej arystokracji do sprawy niepodległości na przykładzie rodziny Ostrowskich.
Kategorie: ,
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK