ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZIEMIA [ROCZNIK 1932]

  365,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 22,5×30 cm, stron 288, liczne czarno-białe fotografie w tekście, oprawa twarda płócienna z tytulaturą na grzbiecie.

  Stan dobry (brak str. tytułowej, przetarcia oprawy, pieczątki własnościowe, na pierwszej stronie niewielkie podklejenie papierem, podkreślenia tekstu czerwoną kredką w kilku miejscach, numer 2 zamieniony miejscami z numerem 3 przez introligatora).

  Treść rocznika:

  Artykuły programowe:

  • R. – Nasze hasło.
  • R. – Otwórzmy oczy.
  • O celach i zadaniach prac nad „Słownikiem Geograficznym Państwa Polskiego”.
  • Przemówienie na Zjeździe Jubileuszowym P. T. K.

  Fizjografja ziem polskich i Ochrona przyrody:

  • Gajzler Jan – O piękno Łysogór.
  • Halicki Br. – Nieznany stawek w Gorcach.
  • Klimaszewski Mieczysław – Przełom Dunajca między Nowym Sączem a Czchowem.
  • Librowicz Wiktor – Kilka słów z zakresu geologji i geografji fizycznej.
  • Młodziejowski Jerzy – Nieznany staw na Gubałówce.
  • Ochrona Przyrody:
  • Radomska Świdzińska L. – Na Prządkach i Odkrzykoniu.
  • Radwan Mieczysław – Dolina rzeki Kamiennej.
  • Wiśniewski Prus Tad. – Beskid Wyspowy.
  • W. B. – Mikołajek.

  Archeologja:

  • Osiński K. – Najstarsze ślady człowieka dyluwialnego w Przemyślu.
  • Sawicki Ludwik – Z paleografji i prehistorji woj. Wołyńskiego.

  Etnografja:

  • Chętnik Adam – Zwyczaje wielkanocne na Kurpiach.
  • Fischer Adam – Klon i jawor w kulturze ludu polskiego.
  • Franczak Jan – Socha i jej odmiany.
  • Leszczycki Stanisław – Osadnictwo Kliszczaków w Beskidzie Wyspowym.
  • Pietkiewicz Czesław – Wielkanoc na Białorusi.
  • Płatkowski J. – Z okolic Myślenic.
  • Sippko Gustaw – Staropolskie zabytki hutniczo-górnicze.
  • Zawistowicz Kazimiera – Św. Jerzy w wierzeniach i obrzędach ludowych.
  • Zborowski Juliusz – Jak Poniezus ukoroł bogocke. Złoto piwnica w Dolinie Kościeliskiej. Lekarstwa z tatrzańskich smoków.
  • Znamierowska-Prufferowa Maria – Przyczynek do rybołóstwa na Bugu.
  • Żółtowska Halina – Ptaki nosiciele dusz.

  Sztuka:

  • Z Instytutu Propagandy Sztuki.
  • Chyczewski Jerzy – Kościół w Zakroczymiu.
  • Janowski Al. – Dwa pomniki.
  • Sunderland Jan – Cechy narodowe w fotografice.
  • Walicki Michał – Romańskie budowle Strzelna.

  Ochrona Zabytków Sztuki:

  • W. A. – Ochrona zabytków sztuki.

  Sztuka Ludowa:

  • Sukertowa-Biedrawina Emilia – Kafle mazurskie.

  Literatura piękna:

  • Gałuszka Jerzy Al. – Hymn.
  • Gawiński Jan z Wielomowic – Miesięcy 12-tu ze swoich okoliczności opisanie.
  • Goszczyński Seweryn – Król zamczyska.
  • Górski Artur – Stanisław Wyspiański.
  • Kochanowski Jan – Powrót wiosny.
  • Skopowski Czesław – Wielkopolskie sonety regjonalne.
  • Strzałkowski Wiesław – Ku uczczeniu St. Wyspiańskiego.
  • Wanemuine – Urywek z sagi o bogu pieśni.
  • Mikołaj z Wilkowiecka – Urywek z „Historji o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”.

  Muzealnictwo:

  • Antoniewicz Włodzimierz – Związek Muzeów w Polsce. Polskie Muzeum Morskie. Sekcja Muzeów Regjonalnych w Związku Muzeów w Polsce.
  • Dutkiewicz Józef – Zbiory diecezjalne w Muzeum Miejskiem w Tarnowie.
  • J. G. – Przegląd Muzealny.
  • Bluhm-Kwiatkowski A. – Zbiory etnograficzne Oddziału P. T. K. w Łowiczu.
  • Manugiewicz Jan – Muzeum Etnograficzne w Łodzi.
  • Przeworska Jadwiga – Przed otwarciem nowej siedziby Muzeum Narodowego w Warszawie.

  Materjały krajoznawcze i regjonalne:

  • Bader-Hugo Kazimierz – Żelazowa Wola.
  • Dekowski Jan P. – Rosocha.
  • Hademann Otton – Zacieranie przeszłości.
  • Niwiński Mieczysław – Karta z dziejów miasta Radomia.
  • Osiński Kazimierz – Odkrycia naukowe nad brzegami Sanu pod Przemyślem.
  • Płatkowski J. – Ogródek św. Kingi.
  • Witanowski M. – Brama wyjazdowa opactwa witowskiego.

  Opisy:

  • Dybczyński T. – Łask.
  • Gruszczyński Wł. – Do ujścia i w dolinę Bzury.
  • Hubicka Marta – Zamek w Smoleniu.
  • Kielczanin – O stuletnich topolach nadwiślańskich.
  • Klęskówna Krystyna – Wenecja.
  • Konopacki M. – Pierwsza nasza większa wycieczka.

  Koła Krajoznawcze Młodzieży:

  • Janowski Al. – Młodzi krajoznawcy na Bielanach.
  • Zawistowicz Kazimiera – Koła Krajoznawcze Młodzieży.

  Słowianoznawstwo:

  • Kulwieć Kazimierz – Słowianoznawstwo.

  Kraje obce:

  • Kurrik H. – O estońskiej sztuce ludowej.
  • Leibock T. – Muzea estońskie.
  • Lovrito O. – Zaduszki w Estonji.
  • Luba A. – Badanie kraju w Estonji.
  • Schmiedehelm Marta – O archeologji i ochronie zabytków w Estonji.

  Turystyka:

  • Barabasz St. – Wyprawa do Tatr.
  • Gąsiorowski Henryk – O konwencji turystycznej z Rumunją.
  • Z dziedziny turystycznych postulatów kolejowych.
  • Janowski Aleksander – Polska jako teren turystyczny.

  Różne:

  • Jaczewski Tadeusz – Parę uwag o polskich nazwach niektórych zwierząt i roślin egzotycznych.

  Życiorysy:

  • W. A. – Nowy członek honorowy P. T. K. Pani Aniela Chmielińska.
  • Ś.p. Ludwika Raczkiewiczowa.
  • Janowski Al. – Uczczenie zasług prof. J. Morozewicza.
  • Odznaczenie.

  B. Kronika:

  • Muzealnictwo (Kronika muzealna).

  Opieka nad zabytkami.

  Wiadomości bieżące.

  Wiadomosci krajoznawcze i turystyczne.

  Materjały krajoznawcze.

  Piśmiennictwo.

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK