ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

ZIEMIA. ILUSTROWANY MIESIĘCZNIK KRAJOZNAWCZY. 1932

365,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 22,5×30 cm, stron 288, liczne czarno-białe fotografie w tekście, oprawa twarda płócienna z tytulaturą na grzbiecie.

Stan dobry (delikatne otarcia oprawy; pieczątka własnościowa na wyklejce; na pierwszej stronie niewielkie podklejenie papierem, pieczątka, podkreślenia tekstu czerwoną kredką w kilku miejscach oraz napis ołówkiem; numer 2 zamieniony miejscami z numerem 3 przez introligatora).

Treść rocznika:

Artykuły programowe:

 • R. – Nasze hasło.
 • R. – Otwórzmy oczy.
 • O celach i zadaniach prac nad "Słownikiem Geograficznym Państwa Polskiego".
 • Przemówienie na Zjeździe Jubileuszowym P. T. K.

Fizjografja ziem polskich i Ochrona przyrody:

 • Gajzler Jan – O piękno Łysogór.
 • Halicki Br. – Nieznany stawek w Gorcach.
 • Klimaszewski Mieczysław – Przełom Dunajca między Nowym Sączem a Czchowem.
 • Librowicz Wiktor – Kilka słów z zakresu geologji i geografji fizycznej.
 • Młodziejowski Jerzy – Nieznany staw na Gubałówce.
 • Ochrona Przyrody:
 • Radomska Świdzińska L. – Na Prządkach i Odkrzykoniu.
 • Radwan Mieczysław – Dolina rzeki Kamiennej.
 • Wiśniewski Prus Tad. – Beskid Wyspowy.
 • W. B. – Mikołajek.

Archeologja:

 • Osiński K. – Najstarsze ślady człowieka dyluwialnego w Przemyślu.
 • Sawicki Ludwik – Z paleografji i prehistorji woj. Wołyńskiego.

Etnografja:

 • Chętnik Adam – Zwyczaje wielkanocne na Kurpiach.
 • Fischer Adam – Klon i jawor w kulturze ludu polskiego.
 • Franczak Jan – Socha i jej odmiany.
 • Leszczycki Stanisław – Osadnictwo Kliszczaków w Beskidzie Wyspowym.
 • Pietkiewicz Czesław – Wielkanoc na Białorusi.
 • Płatkowski J. – Z okolic Myślenic.
 • Sippko Gustaw – Staropolskie zabytki hutniczo-górnicze.
 • Zawistowicz Kazimiera – Św. Jerzy w wierzeniach i obrzędach ludowych.
 • Zborowski Juliusz – Jak Poniezus ukoroł bogocke. Złoto piwnica w Dolinie Kościeliskiej. Lekarstwa z tatrzańskich smoków.
 • Znamierowska-Prufferowa Maria – Przyczynek do rybołóstwa na Bugu.
 • Żółtowska Halina – Ptaki nosiciele dusz.

Sztuka:

 • Z Instytutu Propagandy Sztuki.
 • Chyczewski Jerzy – Kościół w Zakroczymiu.
 • Janowski Al. – Dwa pomniki.
 • Sunderland Jan – Cechy narodowe w fotografice.
 • Walicki Michał – Romańskie budowle Strzelna.

Ochrona Zabytków Sztuki:

 • W. A. – Ochrona zabytków sztuki.

Sztuka Ludowa:

 • Sukertowa-Biedrawina Emilia – Kafle mazurskie.

Literatura piękna:

 • Gałuszka Jerzy Al. – Hymn.
 • Gawiński Jan z Wielomowic – Miesięcy 12-tu ze swoich okoliczności opisanie.
 • Goszczyński Seweryn – Król zamczyska.
 • Górski Artur – Stanisław Wyspiański.
 • Kochanowski Jan – Powrót wiosny.
 • Skopowski Czesław – Wielkopolskie sonety regjonalne.
 • Strzałkowski Wiesław – Ku uczczeniu St. Wyspiańskiego.
 • Wanemuine – Urywek z sagi o bogu pieśni.
 • Mikołaj z Wilkowiecka – Urywek z "Historji o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim".

Muzealnictwo:

 • Antoniewicz Włodzimierz – Związek Muzeów w Polsce. Polskie Muzeum Morskie. Sekcja Muzeów Regjonalnych w Związku Muzeów w Polsce.
 • Dutkiewicz Józef – Zbiory diecezjalne w Muzeum Miejskiem w Tarnowie.
 • J. G. – Przegląd Muzealny.
 • Bluhm-Kwiatkowski A. – Zbiory etnograficzne Oddziału P. T. K. w Łowiczu.
 • Manugiewicz Jan – Muzeum Etnograficzne w Łodzi.
 • Przeworska Jadwiga – Przed otwarciem nowej siedziby Muzeum Narodowego w Warszawie.

Materjały krajoznawcze i regjonalne:

 • Bader-Hugo Kazimierz – Żelazowa Wola.
 • Dekowski Jan P. – Rosocha.
 • Hademann Otton – Zacieranie przeszłości.
 • Niwiński Mieczysław – Karta z dziejów miasta Radomia.
 • Osiński Kazimierz – Odkrycia naukowe nad brzegami Sanu pod Przemyślem.
 • Płatkowski J. – Ogródek św. Kingi.
 • Witanowski M. – Brama wyjazdowa opactwa witowskiego.

Opisy:

 • Dybczyński T. – Łask.
 • Gruszczyński Wł. – Do ujścia i w dolinę Bzury.
 • Hubicka Marta – Zamek w Smoleniu.
 • Kielczanin – O stuletnich topolach nadwiślańskich.
 • Klęskówna Krystyna – Wenecja.
 • Konopacki M. – Pierwsza nasza większa wycieczka.

Koła Krajoznawcze Młodzieży:

 • Janowski Al. – Młodzi krajoznawcy na Bielanach.
 • Zawistowicz Kazimiera – Koła Krajoznawcze Młodzieży.

Słowianoznawstwo:

 • Kulwieć Kazimierz – Słowianoznawstwo.

Kraje obce:

 • Kurrik H. – O estońskiej sztuce ludowej.
 • Leibock T. – Muzea estońskie.
 • Lovrito O. – Zaduszki w Estonji.
 • Luba A. – Badanie kraju w Estonji.
 • Schmiedehelm Marta – O archeologji i ochronie zabytków w Estonji.

Turystyka:

 • Barabasz St. – Wyprawa do Tatr.
 • Gąsiorowski Henryk – O konwencji turystycznej z Rumunją.
 • Z dziedziny turystycznych postulatów kolejowych.
 • Janowski Aleksander – Polska jako teren turystyczny.

Różne:

 • Jaczewski Tadeusz – Parę uwag o polskich nazwach niektórych zwierząt i roślin egzotycznych.

Życiorysy:

 • W. A. – Nowy członek honorowy P. T. K. Pani Aniela Chmielińska.
 • Ś.p. Ludwika Raczkiewiczowa.
 • Janowski Al. – Uczczenie zasług prof. J. Morozewicza.
 • Odznaczenie.

B. Kronika:

 • Muzealnictwo (Kronika muzealna).

Opieka nad zabytkami.

Wiadomości bieżące.

Wiadomosci krajoznawcze i turystyczne.

Materjały krajoznawcze.

Piśmiennictwo.

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK