ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
40,00 

ZIEMIA. ILUSTROWANY MIESIĘCZNIK KRAJOZNAWCZY. 1922

400,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 19×27 cm, stron 360, liczne czarno-białe fotografie w tekście, oprawa twarda półpłócienna.

Stan dobry (małe otarcia oprawy, niewielki napis długopisem oraz przybrudzenia na wyklejce, pieczątka własnościowa oraz podpis piórem na pierwszej stronie, niewielkie zabrudzenia oraz naddarcia części stron).

Treść rocznika:

Życiorysy, wspomnienia pośmiertne. Rocznice. – Biografie naukowe:

 • Janowskiego Aleksandra jubileusz.
 • Niekrasa Jan – Piętnastolecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Fizjografja ziem polskich. Przyroda:

 • Hryniewiecki Br. – O roślinności Śląska.
 • Jankowski E. – Zadrzewienie Warszawy współczesnej.
 • Kobendza R. – Z naszej przyrody (sosna płacząca na Kujawach).
 • Kołodziejczyk January – Rys florystyczny okolic Warszawy.
 • Krukowski Stefan – Jaskinie jako źródła fosforu.
 • Kulwieć K. – Jezioro Wigierskie. Dniestr i jego dorzecze.
 • Pawłowski Stefan – Nasze wybrzeże.
 • Romer Eugeniusz – Stosunki między przyrodą a historją Śląska.
 • Rydzewski Bron – Rys geologiczno-morfologiczny Wilna.
 • Samsonowicz Jan – O budowie geologicznej okolic Warszawy.
 • Simm K. – Przyroda żywa okolic Bydgoszczy.
 • Stecki Konst. – Roślinność obszaru Jaworzyny.
 • Sumiński St. M. – Fauna Warszawy.
 • Swederski W. – Zabytki przyrody na Podolu.

Monografje krajoznawcze – Opisy miejscowości i zabytków. – Podróże:

 • Fischer Włodz. – Ruiny zamku w Pniowie.
 • Janowski Al. – Wycieczki z Bydgoszczy. Nad dolną Wisłą.
 • Karasiewicz K. – Z borów Tucholskich.
 • Kulwieć Kazimierz – Suwalszczyzna.
 • Łabendziński Stan. – Wartości muzealne okręgu nadnoteckiego.
 • Nowak Jan – Z wycieczki w Narolszczyznę.
 • Orłowicz Mieczysław – Jaworzyna spiska. Zabytki artystyczne Górnego Śląska. Turystyka w Polsce w 1921 roku.
 • Przesmycki Piotr – Dzisiejsze wycieczki na południowem zboczu wyżyny Olkuskiej.
 • Raciborski Józef – Opatówek.
 • Ruszczyc Ferd. – Wilno i sztuka.
 • Sosnowski Kaz. – Sprawa Jaworzyny Spiskiej.
 • Szychliński Fr. – Wycieczka uniwersytetu Lwowskiego i Poznańskiego w Łysogóry.

Muzea. – Zbiory polskie:

 • Antoniewicz Wł. – Państwowe centralne muzeum archeologiczne w Warszawie.
 • G. – Muzeum Narodowe w Warszawie.
 • Janowski Al. – Zjazd kustoszów muzealnych w Bydgoszczy.
 • Jakimowicz Rom. – Znaczenie działu przedhistorycznego w muzeum prowincjonalnem.
 • Małkowski Stan. – O ideach przewodnich polskiego muzeum ziemi.
 • Maciesza Aleks. – Cele i zadania muzeów prowincjonalnych. Z puszczy Białowieskiej.
 • Treter Mieczysław – Zbiory państwowe w Gmachach Reprezentacyjnych w Warszawie.

Archeologja. – Historja. – Etnografja. – Folklor:

 • Falkowski Czesław – Uniwersytet Wileński.
 • Fedorowski Michał – Panowie i ich poddani na Rusi litewskiej.
 • Fischer Włodz. – Pisanki na Huculszczyźnie.
 • Frankowski E. – Fotografja w ludoznawstwie.
 • Klein Jan ks. – Dzieje Bydgoszczy – szkic historyczny.
 • Kłodziński Adam – Śląsk czy Opole?
 • Konarski K. – Dzieje Warszawy. Dwa niedoszłe projekty pomników warszawskich. Młodzież szkolna w obronie Warszawy. Górny Śląsk w czasach przedhistorycznych.
 • Machay F. – Jaworzyna a dyplomaci.
 • Mickiewicz W. – Na emigracji.
 • Nowodworski W. – Wilno na tle dziejów Litwy.
 • Semkowicz Wł. – Jaworzyna w świetle praw historycznych.
 • Topoliński Włodz. – Rys historyczny Górnego Śląska.

Różne:

 • Chętnik Adam – Uwagi o pracy krajoznawczej na wsi.
 • Fabierkiewicz Wacław – Znaczenie gospodarcze polskiej części Górnego Śląska.
 • Frankowski Eug. – Wznowienie pracy ludoznawczej w Polsce.
 • Janowski Al. – Wystawa ogrodnicza w Bagateli.
 • Jemielewski Tytus – Krajoznawstwo w organizacje wiejskie.
 • Kurs krajoznawczy ziemi Sandomierskiej.
 • Sosnowski Kaz. – Kilka słów w sprawie Pienin.
 • Umiastowski Roman – Śląsk Górny, a wojna.
 • Zawadzki Wł. – Gospodarcze stosunki Wileńszczyzny.

Z piśmiennictwa:

 • Białynia Ewa – Warszawa w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r.
 • Biuletyn Zw. Akadem. Stow. Krajoz.
 • Czaplewski Paweł ks. – Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772.
 • Hubicka Marta – Kielce. Szkic dziejowy w. XI-XVIII.
 • Janowski Aleksander – Nasza Ojczyzna.
 • Kostrzewski Józef – Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski.
 • Mościcki Henryk – Wilno.
 • Muckermann Fr. – Wspomnienia z niewoli bolszewickiej.
 • Najnowsza praca o Warszawie.
 • Obst Jan – Litwa w świetle prawdy historycznej.
 • Oczykowski Romuald – Przechadzka po Łowiczu.
 • "Orli Lot".
 • "Polska współczesna" kwartalnik.
 • "Przewodnik ilustrowany po Włocławku".
 • Romer Helena – Wilno.
 • Samsonowicz Jan – Dzieje geologiczne ziemi Sandomierskiej.
 • Stasiak Ludwik – Polska plastyka średniowieczna.
 • Sukertowa Emilja – Zamek w Ojcowie.
 • Śląskiej sprawy bibljografja.
 • Thullie Czesław – Jak wygladały domy w dawnych miastach polskich.
 • Wojnicz Adam – Łuck na Wołyniu.
 • Wysznacki Konst. – Ostrożnie z ogniem.
 • Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Kronika.

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK