Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ZIEMIA [ROCZNIK 1922]

   400,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 19×27 cm, stron 360, liczne czarno-białe fotografie w tekście, oprawa introligatorska półpłócienna.

   Stan dobry (brak str. tytułowej, małe otarcia oprawy, wpis i pieczątka własnościowa, niewielkie zabrudzenia oraz naddarcia części stron, pomazana kredką str. 80).

   Treść rocznika:

   Życiorysy, wspomnienia pośmiertne. Rocznice. – Biografie naukowe:

   • Janowskiego Aleksandra jubileusz.
   • Niekrasa Jan – Piętnastolecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

   Fizjografja ziem polskich. Przyroda:

   • Hryniewiecki Br. – O roślinności Śląska.
   • Jankowski E. – Zadrzewienie Warszawy współczesnej.
   • Kobendza R. – Z naszej przyrody (sosna płacząca na Kujawach).
   • Kołodziejczyk January – Rys florystyczny okolic Warszawy.
   • Krukowski Stefan – Jaskinie jako źródła fosforu.
   • Kulwieć K. – Jezioro Wigierskie. Dniestr i jego dorzecze.
   • Pawłowski Stefan – Nasze wybrzeże.
   • Romer Eugeniusz – Stosunki między przyrodą a historją Śląska.
   • Rydzewski Bron – Rys geologiczno-morfologiczny Wilna.
   • Samsonowicz Jan – O budowie geologicznej okolic Warszawy.
   • Simm K. – Przyroda żywa okolic Bydgoszczy.
   • Stecki Konst. – Roślinność obszaru Jaworzyny.
   • Sumiński St. M. – Fauna Warszawy.
   • Swederski W. – Zabytki przyrody na Podolu.

   Monografje krajoznawcze – Opisy miejscowości i zabytków. – Podróże:

   • Fischer Włodz. – Ruiny zamku w Pniowie.
   • Janowski Al. – Wycieczki z Bydgoszczy. Nad dolną Wisłą.
   • Karasiewicz K. – Z borów Tucholskich.
   • Kulwieć Kazimierz – Suwalszczyzna.
   • Łabendziński Stan. – Wartości muzealne okręgu nadnoteckiego.
   • Nowak Jan – Z wycieczki w Narolszczyznę.
   • Orłowicz Mieczysław – Jaworzyna spiska. Zabytki artystyczne Górnego Śląska. Turystyka w Polsce w 1921 roku.
   • Przesmycki Piotr – Dzisiejsze wycieczki na południowem zboczu wyżyny Olkuskiej.
   • Raciborski Józef – Opatówek.
   • Ruszczyc Ferd. – Wilno i sztuka.
   • Sosnowski Kaz. – Sprawa Jaworzyny Spiskiej.
   • Szychliński Fr. – Wycieczka uniwersytetu Lwowskiego i Poznańskiego w Łysogóry.

   Muzea. – Zbiory polskie:

   • Antoniewicz Wł. – Państwowe centralne muzeum archeologiczne w Warszawie.
   • G. – Muzeum Narodowe w Warszawie.
   • Janowski Al. – Zjazd kustoszów muzealnych w Bydgoszczy.
   • Jakimowicz Rom. – Znaczenie działu przedhistorycznego w muzeum prowincjonalnem.
   • Małkowski Stan. – O ideach przewodnich polskiego muzeum ziemi.
   • Maciesza Aleks. – Cele i zadania muzeów prowincjonalnych. Z puszczy Białowieskiej.
   • Treter Mieczysław – Zbiory państwowe w Gmachach Reprezentacyjnych w Warszawie.

   Archeologja. – Historja. – Etnografja. – Folklor:

   • Falkowski Czesław – Uniwersytet Wileński.
   • Fedorowski Michał – Panowie i ich poddani na Rusi litewskiej.
   • Fischer Włodz. – Pisanki na Huculszczyźnie.
   • Frankowski E. – Fotografja w ludoznawstwie.
   • Klein Jan ks. – Dzieje Bydgoszczy – szkic historyczny.
   • Kłodziński Adam – Śląsk czy Opole?
   • Konarski K. – Dzieje Warszawy. Dwa niedoszłe projekty pomników warszawskich. Młodzież szkolna w obronie Warszawy. Górny Śląsk w czasach przedhistorycznych.
   • Machay F. – Jaworzyna a dyplomaci.
   • Mickiewicz W. – Na emigracji.
   • Nowodworski W. – Wilno na tle dziejów Litwy.
   • Semkowicz Wł. – Jaworzyna w świetle praw historycznych.
   • Topoliński Włodz. – Rys historyczny Górnego Śląska.

   Różne:

   • Chętnik Adam – Uwagi o pracy krajoznawczej na wsi.
   • Fabierkiewicz Wacław – Znaczenie gospodarcze polskiej części Górnego Śląska.
   • Frankowski Eug. – Wznowienie pracy ludoznawczej w Polsce.
   • Janowski Al. – Wystawa ogrodnicza w Bagateli.
   • Jemielewski Tytus – Krajoznawstwo w organizacje wiejskie.
   • Kurs krajoznawczy ziemi Sandomierskiej.
   • Sosnowski Kaz. – Kilka słów w sprawie Pienin.
   • Umiastowski Roman – Śląsk Górny, a wojna.
   • Zawadzki Wł. – Gospodarcze stosunki Wileńszczyzny.

   Z piśmiennictwa:

   • Białynia Ewa – Warszawa w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r.
   • Biuletyn Zw. Akadem. Stow. Krajoz.
   • Czaplewski Paweł ks. – Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772.
   • Hubicka Marta – Kielce. Szkic dziejowy w. XI-XVIII.
   • Janowski Aleksander – Nasza Ojczyzna.
   • Kostrzewski Józef – Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski.
   • Mościcki Henryk – Wilno.
   • Muckermann Fr. – Wspomnienia z niewoli bolszewickiej.
   • Najnowsza praca o Warszawie.
   • Obst Jan – Litwa w świetle prawdy historycznej.
   • Oczykowski Romuald – Przechadzka po Łowiczu.
   • „Orli Lot”.
   • „Polska współczesna” kwartalnik.
   • „Przewodnik ilustrowany po Włocławku”.
   • Romer Helena – Wilno.
   • Samsonowicz Jan – Dzieje geologiczne ziemi Sandomierskiej.
   • Stasiak Ludwik – Polska plastyka średniowieczna.
   • Sukertowa Emilja – Zamek w Ojcowie.
   • Śląskiej sprawy bibljografja.
   • Thullie Czesław – Jak wygladały domy w dawnych miastach polskich.
   • Wojnicz Adam – Łuck na Wołyniu.
   • Wysznacki Konst. – Ostrożnie z ogniem.
   • Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

   Kronika.

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.