ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZIEMIA [ROCZNIK 1922]

  400,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 19×27 cm, stron 360, liczne czarno-białe fotografie w tekście, oprawa introligatorska półpłócienna.

  Stan dobry (brak str. tytułowej, małe otarcia oprawy, wpis i pieczątka własnościowa, niewielkie zabrudzenia oraz naddarcia części stron, pomazana kredką str. 80).

  Treść rocznika:

  Życiorysy, wspomnienia pośmiertne. Rocznice. – Biografie naukowe:

  • Janowskiego Aleksandra jubileusz.
  • Niekrasa Jan – Piętnastolecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

  Fizjografja ziem polskich. Przyroda:

  • Hryniewiecki Br. – O roślinności Śląska.
  • Jankowski E. – Zadrzewienie Warszawy współczesnej.
  • Kobendza R. – Z naszej przyrody (sosna płacząca na Kujawach).
  • Kołodziejczyk January – Rys florystyczny okolic Warszawy.
  • Krukowski Stefan – Jaskinie jako źródła fosforu.
  • Kulwieć K. – Jezioro Wigierskie. Dniestr i jego dorzecze.
  • Pawłowski Stefan – Nasze wybrzeże.
  • Romer Eugeniusz – Stosunki między przyrodą a historją Śląska.
  • Rydzewski Bron – Rys geologiczno-morfologiczny Wilna.
  • Samsonowicz Jan – O budowie geologicznej okolic Warszawy.
  • Simm K. – Przyroda żywa okolic Bydgoszczy.
  • Stecki Konst. – Roślinność obszaru Jaworzyny.
  • Sumiński St. M. – Fauna Warszawy.
  • Swederski W. – Zabytki przyrody na Podolu.

  Monografje krajoznawcze – Opisy miejscowości i zabytków. – Podróże:

  • Fischer Włodz. – Ruiny zamku w Pniowie.
  • Janowski Al. – Wycieczki z Bydgoszczy. Nad dolną Wisłą.
  • Karasiewicz K. – Z borów Tucholskich.
  • Kulwieć Kazimierz – Suwalszczyzna.
  • Łabendziński Stan. – Wartości muzealne okręgu nadnoteckiego.
  • Nowak Jan – Z wycieczki w Narolszczyznę.
  • Orłowicz Mieczysław – Jaworzyna spiska. Zabytki artystyczne Górnego Śląska. Turystyka w Polsce w 1921 roku.
  • Przesmycki Piotr – Dzisiejsze wycieczki na południowem zboczu wyżyny Olkuskiej.
  • Raciborski Józef – Opatówek.
  • Ruszczyc Ferd. – Wilno i sztuka.
  • Sosnowski Kaz. – Sprawa Jaworzyny Spiskiej.
  • Szychliński Fr. – Wycieczka uniwersytetu Lwowskiego i Poznańskiego w Łysogóry.

  Muzea. – Zbiory polskie:

  • Antoniewicz Wł. – Państwowe centralne muzeum archeologiczne w Warszawie.
  • G. – Muzeum Narodowe w Warszawie.
  • Janowski Al. – Zjazd kustoszów muzealnych w Bydgoszczy.
  • Jakimowicz Rom. – Znaczenie działu przedhistorycznego w muzeum prowincjonalnem.
  • Małkowski Stan. – O ideach przewodnich polskiego muzeum ziemi.
  • Maciesza Aleks. – Cele i zadania muzeów prowincjonalnych. Z puszczy Białowieskiej.
  • Treter Mieczysław – Zbiory państwowe w Gmachach Reprezentacyjnych w Warszawie.

  Archeologja. – Historja. – Etnografja. – Folklor:

  • Falkowski Czesław – Uniwersytet Wileński.
  • Fedorowski Michał – Panowie i ich poddani na Rusi litewskiej.
  • Fischer Włodz. – Pisanki na Huculszczyźnie.
  • Frankowski E. – Fotografja w ludoznawstwie.
  • Klein Jan ks. – Dzieje Bydgoszczy – szkic historyczny.
  • Kłodziński Adam – Śląsk czy Opole?
  • Konarski K. – Dzieje Warszawy. Dwa niedoszłe projekty pomników warszawskich. Młodzież szkolna w obronie Warszawy. Górny Śląsk w czasach przedhistorycznych.
  • Machay F. – Jaworzyna a dyplomaci.
  • Mickiewicz W. – Na emigracji.
  • Nowodworski W. – Wilno na tle dziejów Litwy.
  • Semkowicz Wł. – Jaworzyna w świetle praw historycznych.
  • Topoliński Włodz. – Rys historyczny Górnego Śląska.

  Różne:

  • Chętnik Adam – Uwagi o pracy krajoznawczej na wsi.
  • Fabierkiewicz Wacław – Znaczenie gospodarcze polskiej części Górnego Śląska.
  • Frankowski Eug. – Wznowienie pracy ludoznawczej w Polsce.
  • Janowski Al. – Wystawa ogrodnicza w Bagateli.
  • Jemielewski Tytus – Krajoznawstwo w organizacje wiejskie.
  • Kurs krajoznawczy ziemi Sandomierskiej.
  • Sosnowski Kaz. – Kilka słów w sprawie Pienin.
  • Umiastowski Roman – Śląsk Górny, a wojna.
  • Zawadzki Wł. – Gospodarcze stosunki Wileńszczyzny.

  Z piśmiennictwa:

  • Białynia Ewa – Warszawa w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r.
  • Biuletyn Zw. Akadem. Stow. Krajoz.
  • Czaplewski Paweł ks. – Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772.
  • Hubicka Marta – Kielce. Szkic dziejowy w. XI-XVIII.
  • Janowski Aleksander – Nasza Ojczyzna.
  • Kostrzewski Józef – Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski.
  • Mościcki Henryk – Wilno.
  • Muckermann Fr. – Wspomnienia z niewoli bolszewickiej.
  • Najnowsza praca o Warszawie.
  • Obst Jan – Litwa w świetle prawdy historycznej.
  • Oczykowski Romuald – Przechadzka po Łowiczu.
  • „Orli Lot”.
  • „Polska współczesna” kwartalnik.
  • „Przewodnik ilustrowany po Włocławku”.
  • Romer Helena – Wilno.
  • Samsonowicz Jan – Dzieje geologiczne ziemi Sandomierskiej.
  • Stasiak Ludwik – Polska plastyka średniowieczna.
  • Sukertowa Emilja – Zamek w Ojcowie.
  • Śląskiej sprawy bibljografja.
  • Thullie Czesław – Jak wygladały domy w dawnych miastach polskich.
  • Wojnicz Adam – Łuck na Wołyniu.
  • Wysznacki Konst. – Ostrożnie z ogniem.
  • Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

  Kronika.

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK