ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZESZYTY ŁUŻYCKIE, NR 6. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 14,5×20 cm, stron 149, okładka miękka.
  Stan bardzo dobry.
  Nakład 200 egz.

  Zawiera kilkanaście cz-b ilustracji.
  Przekład streszczeń Marek Nidecki.

  Spis treści:
   – Wstęp    
   – Wspomnienie o K. K. Trofimowiczu     
  I. ŻYCIE POLITYCZNE     
  1. M. Cygański – Antyłużycka polityka narodowościowa III Rzeszy     
  2. S. Marciniak Z dziejów łużyckiego ruchu narodowego w latach 1945-1947     
  3. J.M. Cornakec – Łużyczanie — słowiańscy autochtoni w Niemczech     
  4. K.R. Mazurski – Dokument już historyczny, ale jeszcze aktualny     
  5. E. Rzetelska-Feleszko – Realne szanse Łużyczan     
  II. ŻYCIE SPOŁECZN
  6. M. Kasper – Z historii Domowiny     
  7. S. Marciniak – Rozważania na kanwie książki J. Grósa        
  III. ŻYCIE NAUKOWE     
  8. D. Scholze – Instytut Łużycki w Budziszynie — tradycja i nowy początek
  9. S. Marciniak – Dorobek sorabistyki lipskiej w czterdziestoleciu 1951-1990     
  10. E. Siatkowska Teoretyczne i praktyczne zainteresowania Łużyczan językiem ojczystym     
  IV. ŻYCIE KULTURALNE     
  11. B. Urbankowski – Poezja i tożsamość narodowa — problemy nie tylko łużyckie
  12. M. Ziółkowska-Sobecka – Niektóre problemy wychowania przez literaturę    
  V. KĄCIK LITERACKI     
  13. M. Ziółkowska-Sobecka –  Współczesny człowiek w literaturze łużyckiej
  14. A. Praszyńska – Wiosna poezji łużyckiej
  15. T. Meśkank
   – Uśmiech słonka tłum. A. Gardas     
   – Słonko się śmieje, tłum. W. Dorosz     
   – bezmiar, tłum. W. Dorosz     
   – Co jest obok tłum. W. Dorosz     
   – Nic, tłum. B. Sikorska     
   – Światełko w mroku, tłum. U. Kononowicz
   – mary, tłum. U. Kononowicz     134
   – twoja chwila tłum. U. Kononowicz     134
  16. R. Domaścyna
  Do światła pójdź, kochany, tłum. M. Abdel-Al
  17. T. Nawka
   – (bez tytułu)     
   – Piękne łużyce    
   – Wizja, tłum. M. Abdel-Al
  18. H. Nawka – Wzywam Was, przodkowie!, tłum. A. Jurkonis     
  VI. KRONIKA     
  19. Z. Kłos – Seminarium Łużyckie i jego wychowankowie     
  20. T. Szczepański – Promocja antologii opowiadań łużyckich    
  VII. EPILOG
  21. H. Zejler – Trwać będzie Serbstwo, tłum. Z. Gajewski
  Errata    

  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK