ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZAWÓD FARMACEUTY NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU

  60,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  ,

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16×23,5 cm, str. 415, czarno-białe fotografie w tekście, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (na str. tytułowej autograf redaktorki Bożeny Urbanek).

  Praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Urbanek.

  Spis treści:

  • W. K. Korpalska: Farmacja i farmaceuci w rejencji bydgoskiej pod zaborem pruskim.
  • A. Syroka: Charakterystyka ustawodawstwa aptekarskiego na Śląsku od XVII do początku XX w.
  • D. Pietrzkiewicz-Sobczak: O aptekach u jezuitów polskich w XVI-XIX w. Wprowadzenie do tematu.
  • A. Marek: Aptekarze w literaturze pięknej XIX wieku.
  • B. Urbanek: O sanację zawodu. Z dyskusji aptekarskiej w prasie galicyjskiej połowy lat 30. do schyłku lat 90. dziewiętnastego stulecia.
  • E. Więckowska: Pracownicy apteczni w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
  • J. Fetlińska: Społecznikowskie pasje ciechanowskich farmaceutów przełomu XIX i XX w.
  • A. Chodkowska: Postać aptekarza w literaturze polskiej i w pamiętnikach drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy XX w.
  • J. Majewski: Pozaprofesjonalne zainteresowania wielkopolskich aptekarzy w XIX-XX w.
  • M. Leśniewski: Dziewiętnastowieczni aptekarze pszczyńscy jako przedsiębiorcy, pracownicy książęcy i obywatele miasta na tle przemian gospodarczych i prawnych.
  • M. Marcysiak: Potrzeby zawodu a dobór treści naukowych w kształceniu farmaceutów w okresie międzywojennym na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”.
  • J. T. Persa: Zasady etyczne zawodu farmaceutycznego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.
  • J. Zuchora: Zawód farmaceuty, jego rola i status w opinii czasopisma „Farmacja Współczesna” w latach 1932-1939.
  • T. Dworecka: Farmaceuta w świetle ogłoszeń prasowych „Wiadomości Farmaceutycznych” w latach 1921-1939.
  • M. Lorek: Aptekarstwo na Śląsku w latach 1924-1936.
  • D. Moska: Próba oceny wybranych dokonań farmaceutów polskich ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego w latach 1922-2005.
  • A. Bukowska: Powstanie i działalność Izb Aptekarskich w Polsce w okresie przed i po II wojny światowej.
  • J. Warmuzińska: Ustawodawstwo i stan prawny zawodu w latach 1945-1952.
  • A. Magowska: Od przedsiębiorczości do bezradności: reprywatyzacja aptek w Wielkopolsce w latach 1989-2005.
  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK