Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ZARYS PRAWA CYWILNEGO BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ. CZĘŚĆ DRUGA. ZOBOWIĄZANIA

   89,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 15,5×23 cm, stron 127, miękka okładka.
   Stan dostatecznie dobry (małe ubytki papieru na grzbiecie, niewielkie przybrudzenia i naddarcia brzegów okładki, nieaktualne pieczątki biblioteczne, podkreślenia treści kredką).
   Spis treści:
   Rozdział pierwszy: Zobowiązania w ogólności
   Tytuł pierwszy: Pojęcie i treść zobowiązań
   § 47 Pojęcie zobowiązania
   § 48 Treść świadczenia. Podzielność. Możliwość
   § 49 Zobowiązania rodzajowe
   § 50 Zobowiązania przemienne
   § 51 Zobowiązania pieniężne
   § 52 Odsetki
   § 53 Odszkodowanie
   § 54 Zwrot nakładów. Prawo zabrania
   § 55 Złożenie rachunków. Udzielenie wiadomości. Przysięga wyjawienia
   § 56 Świadczenia przez inne osoby. Świadczenia częściowe
   § 57 Miejsce świadczenia
   § 58 Czas świadczenia
   § 59 Prawo zatrzymania
   Tytuł drugi: Powstanie zobowiązań
   § 60 Przyczyny powstania zobowiązań w szczególności umowy
   § 61 Umowy o świadczenia wzajemne
   § 62 Umowy na korzyść osób trzecich
   § 63 Zadatek. Kara umowna
   § 64 Zastrzeżenie odstąpienia
   Tytuł trzeci: Zmiana zobowiązań
   § 65 Przyczyny zmian stosunków obowiązkowych w ogólności
   § 66 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku
   § 67 Niemożliwość świadczenia
   § 68 Zwłoka dłużnika
   § 69 Inne naruszenia obowiązku
   § 70 Zawisłość sporu
   § 71 Zwłoka wierzyciela
   § 72 Zmiana wierzyciela. Cesja
   § 73 Zmiana dłużnika. Przejęcie długu
   Tytuł czwarty: Zgaśnięcie zobowiązań
   § 74 Dopełnienie
   § 75 Złożenie do depozytu
   § 76 Potrącenie
   § 77 Inne przyczyny zgaśnięcia zobowiązań Tytuł piąty: Mnogość dłużników i wierzycieli
   § 78 Skutki mnogości dłużników lub wierzycieli na stosunek obowiąz-kowy w ogólności
   § 79 Zobowiązania solidarne
   § 80 Zobowiązania do niepodzielnej ręki. Zobowiązania niepodzielne
   Rozdział drugi: Poszczególne rodzaje zobowiązań
   § 81 Przegląd
   Tytuł pierwszy: Kupno i pokrewne umowy
   § 82 Pojęcie umowy kupna i zobowiązanie z niej wynikające
   § 83 Odpowiedzialność za braki prawne
   § 84 Odpowiedzialność za wady i braki faktyczne
   § 85 Odpowiedzialność za wady i braki przy kupnie zwierząt domowych
   § 86 Szczególne rodzaje kupna
   § 87 Zamiana i inne odpłatne umowy pozbywcze
   Tytuł drugi: Darowizna
   § 88 Pojęcie darowizny. Obowiązki darczyńcy
   § 89 Zubożenie darczyńcy. Odwołanie z powodu niewdzięczności
   § 90 Darowizna ze zleceniem
   Tytuł trzeci: Najem, Dzierżawa
   § 91 Pojęcia najmu. Obowiązki stron
   § 92 Prawo zastawu wynajmującego Pozbycie przedmiotu najmu
   § 93 Dzierżawa
   Tytuł czwarty: Wygodzenie
   § 94 Wygodzenie
   Tytuł piąty: Pożyczka
   § 95 Pożyczka
   Tytuł szósty: Umowa służbowa
   § 96 Pojęcie umowy służbowej. Obowiązki stron
   § 97 Ukończenie służby. Szczególne rodzaje umów służbowych
   Tytuł siódmy: Umowa o dzieło
   § 98 Pojęcie umowy o dzieło. Obowiązki stron
   § 99 Zabezpieczenie przedsiębiorcy. Wypowiedzenie
   § 100 Umowa o dostawę dzieła
   Tytuł ósmy: Umowa o pośrednictwo
   § 101 Umowa o pośrednictwo
   Tytuł dziewiąty: Publiczne przyrzeczenie
   § 102 Publiczne przyrzeczenie
   Tytuł dziesiąty: Zlecenie
   § 103 Zlecenie
   Tytuł jedenasty: Działanie bez zlecenia
   § 104 Działanie bez zlecenia
   Tytuł dwunasty: Skład
   § 105 Umowa o skład
   Tytuł trzynasty: Złożenie rzeczy w gospodzie
   § 106 Odpowiedzialność właścicieli gospód
   Tytuł czternasty: Spółka
   § 107 Pojęcie umowy spółki. Zobowiązania spólników
   § 108 Zarząd i zastępstwo
   § 109 Majątek spółki. Rozdział zysków i strat
   § 110 Rozwiązanie spółki. Wystąpienie wspólnika
   Tytuł piętnasty: Wspólność
   § 111 Istota wspólności. Prawa i obowiązki uczestników
   § 112 Zarząd
   § 113 Zniesienie wspólności
   Tytuł szesnasty: Renta dożywotnia
   § 114 Renta dożywotnia
   Tytuł siedemnasty: Gra. Zakład
   § 115 Gra. Zakład. Loteria Urnowa różniczkowa
   Tytuł osiemnasty: Poręka
   § 116 Pojęcie poręki. Odpowiedzialność ręczyciela
   § 117 Regres ręczyciela. Ustanie odpowiedzialności
   § 118 Zlecenie kredytowe
   Tytuł dziewiętnasty: Ugoda
   § 119 Ugoda
   Tytuł dwudziesty: Przyrzeczenie długu. Uznanie długu
   § 120 Abstrakcyjne przyrzeczenie i uznanie długu
   Tytuł dwudziesty pierwszy: Przekaz
   § 121 Przekaz
   Tytuł dwudziesty drugi: Zapis długu na okaziciela
   § 122 Pojęcie i skutki
   § 123 Szczególniejsze rodzaje papierów na okaziciela
   § 124 Papiery i znaki legitymacyjne
   Tytuł dwudziesty trzeci: Przedłożenie rzeczy
   § 125 Obowiązek przedłożenia rzeczy
   Tytuł dwudziesty czwarty: Niesłuszne wzbogacenie
   § 126 Ogólne warunki niesłusznego wzbogacenia
   § 127 Poszczególne wypadki niesłusznego wzbogacenia
   § 128 Roszczenie o zwrot wzbogacenia
   Tytuł dwudziesty piąty: Czynności niedozwolone
   § 129 Delikty w ogólności
   § 130 Szczególne rodzaje deliktów
   § 131 Odpowiedzialność za delikty
   § 132 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
   Kategorie: ,
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.