Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ZARYS DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ DO ROKU 1864. (TOM I)

   89,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 25×17 cm, stron 501, okładka płócienna.

   Stan bardzo dobry.

   Posiada ekslibris poprzedniego właściciela.

    

   Spis treści:

   Przedmowa
   Wstęp – Polski teatr wojny (napisał Stanisław Herbst)

   Rozdział I – WOJSKOWOŚĆ POLSKA W OKRESIE WCZESNOFEUDALNYM do roku 1138 (napisali Andrzej Feliks Grabski i Andrzej Nadolski)
   Źródła i literatura
   Źródła pisane
   Źródła archeologiczne i ikonograficzne
   Literatura
   Ogólna charakterystyka okresu
   Okres przedfeudalny
   Okres wczesnofeudalny
   Organizacja sił zbrojnych
   Podstawy społeczne organizacji sił zbrojnych
   Pierwotne pospolite ruszenie
   Drużyna    
   Początki feudalnego pospolitego ruszenia
   Liczebność sił zbrojnych
   Podział na jednostki i dyslokacja
   Wyszkolenie i dyscyplina
   Uzbrojenie i zaopatrzenie
   Umocnienia
   Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym
   Strategia
   Dowodzenie
   Polityczne przygotowanie wojny
   Mobilizacja i koncentracja
   Wojna obronna
   Wojna zaczepna
   Taktyka
   Marsze, przeprawy, postoje    
   Rozpoznanie i ubezpieczenie
   Łączność
   Bitwa w otwartym polu
   Działania partyzanckie
   Zdobywanie i obrona umocnień
   Zagony
   Jeńcy i lupy – Ranni i zabici
   Niektóre wojny i bitwy ilustrujące ówczesną sztukę wojenną
   Wojna obronna
   Wojna polsko-niemiecka w latach 1015-1018
   Wojna zaczepna
   Wojna z Jarosławem Mądrym w 1018 roku
   Bitwa w otwartym polu
   Walki Mieszka I z Wichmanem w latach 963-967
   Zdobywanie i obrona grodu
   Walki polsko-pomorskie w latach 1108-1109

   Rozdział II – WOJSKOWOŚĆ POLSKA W LATACH 1138-1340 (napisał Tadeusz Nowak)
   Źródła i literatura
   Źródła pisane
   Zabytki kultury materialnej
   Literatura
   Sytuacja gospodarczo-społeczna i polityczna Polski w latach 1138-1340 .
   Rozdrobnienie feudalne i rozbicie polityczne
   Rozdrobnienie feudalne
   Rozbicie polityczne
   Likwidacja rozbicia dzielnicowego
   Wpływ stosunków gospodarczo-społecznych i politycznych na organizację wojska i sztukę wojenną
   Zagrożenie kraju z zewnątrz
   Agresja państw niemieckich
   Zagrożenie ze strony Danii
   Najazdy Prusów, Jaćwingów i Litwinów
   Najazdy tatarskie
   Stosunki z państwami ruskimi
   Stosunki z Węgrami i Czechami
   Walki wewnętrzne
   Obowiązki wojskowe ludności i skład społeczny armii
   Obowiązki wojskowe feudałów
   Obowiązki wojskowe chłopów
   Służba wojskowa chłopów
   Robocizny na rzecz wojska
   Świadczenia w naturze i pieniądzu
   Obowiązki wojskowe miast i mieszczaństwa
   Służba wojskowa mieszczan
   Dostarczanie środków transportowych i zaopatrzenia
   Budowa obwarowań miejskich
   Produkcja broni
   Organizacja wojska
   Mobilizacja armii
   Rodzaje wojsk i ich podział
   Uzbrojenie i wyposażenie wojsk
   Uzbrojenie indywidualne
   Broń zaczepna
   Uzbrojenie ochronne
   Machiny miotające i sprzęt oblężniczy
   Fortyfikacje stałe
   Sztuka wojenna
   Strategia
   Przygotowanie wojny
   Wojny agresywne
   Wojny obronne
   Taktyka

   Rozdział III – WOJSKO I SZTUKA WOJENNA W LATACH 1340- 1454 (napisał Stefan Maria Kuczyński)
   Źródła i literatura
   Wojsko i obrona kraju w latach 1340- 1454
   Skład społeczny wojska
   Obciążenie poszczególnych stanów na rzecz obrony kraju
   Wojsko polskie i polska sztuka wojenna w latach 1340— 1385
   Polityczna i wojskowa sytuacja Polski za Kazimierza Wielkiego
   Reformy wojskowe Kazimierza Wielkiego
   Organizacja wojska
   Uzbrojenie i wyposażenie wojska
   Strategia
   Taktyka
   Ocena polskiej sztuki wojennej w latach 1340-1385
   Wojsko polskie i sztuka wojenna w latach 1386-1454
   Polityczna i wojskowa sytuacja Polski
   Dowodzenie, strategia
   Taktyka
   Kampania i bitwa grunwaldzka jako przykład strategii i taktyki początków XV wieku
   Sytuacja polityczna i wojskowa
   Działania wojenne przed bitwą
   Przebieg bitwy
   Ocena strategii i taktyki w Wielkiej Wojnie

   Rozdział IV – WOJSKOWOŚĆ POLSKA W OKRESIE ODRODZENIA 1454- 1576 (napisał Zdzisław Spieralski)
   Źródła i literatura
   Wojskowość i wojny okresu Odrodzenia
   Wojsko polskie i sztuka wojenna w latach 1454- 1500
   Kryzys pospolitego ruszenia
   Pospolite ruszenie w drugiej połowie XV wieku
   Bitwa pod Chojnicami (1454)
   Upowszechnienie wojsk zaciężnych
   Organizacja, skład narodowy i społeczny
   Rodzaje wojsk i uzbrojenie
   Początki obrony potocznej
   Fortyfikacje
   Sztuka wojenna
   Oblężenie i zdobycie Malborka (1457 – 1460)
   Bitwa pod Świecinem (1462)
   Flota wojenna
   Wojsko polskie i sztuka wojenna w latach 1500- 1576
   Pospolite ruszenie
   Wojsko zaciężne
   Obrona potoczna
   Wojsko kwarciane
   Organizacja dowodzenia
   Organizacja wojskowa na Litwie
   Służba ziemska
   Organizacja obrony przed Tatarami
   Rodzaje wojsk i uzbrojenie
   Jazda
   Piechota
   Artyleria i wojska inżynieryjne
   Sądownictwo i służba zdrowia
   Fortyfikacje
   Sztuka wojenna
   Bitwa pod Kłeckiem (1506)
   Bitwa pod Orszą (1514)
   Bitwa pod Obertynem (1531)
   Kampania na Siewierszczyźnie (1535)
   Flota wojenna
   Piśmiennictwo wojskowe

   Rozdział V – WOJSKOWOŚĆ POLSKA I WOJNY W OKRESIE 1576-1648 (napisał Stanisław Herbst)
   Źródła i literatura
   Charakterystyka okresu
   Sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna Polski
   Wojskowość w Europie w drugiej połowie XVI w. (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Wojskowość polska w latach 1576-1648
   Organizacja i uzbrojenie wojska regularnego za Batorego i Zygmunta III .
   Lisowczycy (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Fortyfikacje
   Reformy Władysława IV (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Reforma artylerii
   Przemysł zbrojeniowy
   Rozbudowa cekhauzów i wzrost liczebny artylerii
   Wprowadzenie wojsk cudzoziemskiego autoramentu
   Budowa floty
   Fortyfikacje, kartografia
   Przyczyny załamania się reform
   Piśmiennictwo wojskowe
   Polska sztuka wojenna w wojnach lat 1576-1648
   Wojna gdańska
   Wojny moskiewskie
   Wojna z arcyksięciem Maksymilianem 1587-1588
   Kampania jesienna   
   Kampania zimowa
   Wyprawy naddunajskie Zamoyskiego
   Interwencja mołdawska 1595 r
   Kampania wołoska 1600 r
   Wojna szwedzka 1600-1604
   Kampania kircholmska 1605 r
   Wojna interwencyjna moskiewska
   Wojny tureckie 1617-1620
   Wojna chocimska 1621 r
   Wojna polsko-szwedzka 1621-1629 (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Wojna o Inflanty 1621-1626
   Armia Rzeczypospolitej w wojnie polsko-szwedzkiej w latach 1621-1629 Kampania letnia 1626 r. i bitwa pod Gniewem jako przykład działań dzwedzkich
   Kampania zimowo-wiosenna 1626-1627 r. i osaczenie Szwedów pod Czarnem jako przykład działań polskich
   Kampania wiosenna 1627 r. Bitwy: pod Tczewem i Oliwą
   Kampania 1628 r. Zmiany w polskiej sztuce wojennej
   Kampania 1629 r. i bitwa pod Trzcianą jako przykład dalszych zmian w strategii Koniecpolskiego
   Odsiecz Smoleńska 1633—1634 r. (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Walki z Tatarami w pierwszej połowie XVII w. (napisał Jerzy Teodorczyk)
   Bitwa pod Martynowcm jako przykład działań
   Chronologia wydarzeń wojennych
   Spis ilustracji
   Spis szkiców

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.