ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZARYS DYPLOMATYKI TURECKO-OSMAŃSKIEJ

  60,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 24×17 cm, stron 167 (ilustracje i tabele w tekście i poza nim), okładka płócienna.

  Stan: dobry.

  Nakład 1140+160 egzemplarzy.

   

  Spis treści:

  – Pojęcie i zakres paleografii i dyplomatyki orientalnej

  – Dzieje badań nad dyplomatyką orientalną

  – Paleografia i dyplomatyka orientalna w Polsce

  – Zbiory dokumentów orientalnych w Turcji i innych krajach muzułmańskich

  – Zbiory dokumentów orientalnych w Europie

  – Zbiory dokumentów orientalnych w Polsce

  – Publikacje dokumnetów orientalnych

  – Publikacja dokumentów osmańsko-tureckich i tatarsko-tureckich w Polsce

  – Materiał dokumentów

  – Przybory do pisania

  – Ogólne wiadomości o piśmie arabskim

  – Rodzaje pisma używanego w dokumentach tureckich

  – Skróty

  – Znaki kryptograficzne

  – Terminologia dokumentu orientalnego

  – Opis dokumentu

  – Sposób zamknięcia oraz stan zachowania dokumentu

  – Układ

  – Kopie i odpisy dokumentów

  – Falsyfikaty

  – Tłumaczenia dokumentów

  – Przykłady dokumentów

  – Dokumenty tatarsko-krymskie

  – Podstawowe wiadomości o ustroju i kancelarii tureckiej

  – Stosunki Polski z krajami Orientu

  – Źródła historyczne osmańskie

  – Chronologia

  – Sfragistyka

  – Geografia historyczna

  – Numizmatyka

  – Elementy bibliografii historycznej tureckiej

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK