ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

ZAGADNIENIE ORGANIZACJI POLSKIEGO PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO

120,00 

1 w magazynie

Kontakt
Wydawnictwo

Rok wydania

Format 17,5×24,5 cm, stron 70, okładka miękka.

Stan dobry (małe zaplamienia okładki, przetarcia i papierowa naklejka na grzbiecie, nieaktualna pieczątka biblioteczna na stronie tytułowej).

Spis treści:

I. Sytuacja w polskim przemyśle węglowym do roku 1925:

 • Przemysł węglowy pod b. zaborami:
  • b. zabór niemiecki
  • b. zabór rosyjski
  • b. zabór austriacki.
 • Przemysł węglowy w Odrodzonej Polsce.
 • Warunki produkcyjne i struktura gospodarcza przemysłu węglowego w r. 1913.
 • Ugrupowania handlowo-gospodarcze przemysłu węglowego.

II. Warunki gospodarcze i układy konwencyjne od r. 1925 do początku r. 1931:

 • Ogólnopolska Konwencja węglowa z r. 1925.
 • Dalsze losy Konwencji.
 • Resume.

III. Układ konwencyjny z roku 1931:

 • Czas trwania Konwencji.
 • Kwestia udziałów poszczególnych zagłębi.
 • Arbitraż.
 • Ceny, rabaty i warunki sprzedaży.
 • Postanowienia wyjątkowe.
 • Klasyfikacja węgla.
 • System uchwalania cen i rabatów.
 • Prawomocność uchwał Walnego Zgromadzenia.
 • Licencja wysyłkowa.
 • System ustalania licencyj.
 • Kontrola.
 • Zagadnienia organizacyjne.
 • Komisja techniczna.
 • Uwagi krytyczne.
 • Zmiany w udziałach licencyjnych.

IV. Zagadnienia eksportu węgla:

 • Konwencja eksportowa.
 • Fundusz wyrównawczy.
 • Próby rozwiązania zagadnienia eksportowego.

V. Uwagi krytyczne i wnioski:

 • Obecna Konwencja kartelem niższego rzędu.
 • Wolna gra sił.
 • Wadliwa wewnętrzna konstrukcja Konwencji utrudnia scalenie przemysłu.
 • Wyłączenie zużycia własnego i własnych zakładów od wpływów Konwencji.
 • Brak jawności stosunków między wytwórcą a odbiorcą.
 • Ceny konwencyjne – fikcją.
 • Wyniki produkcji mimo Konwencji – negatywne.
 • Stan prawny Konwencji.

VI. Wytyczne programu reorganizacji przemysłu węglowego:

 • Struktura prawna.
 • Umowa kartelowa:
  • Cel umowy.
  • Obszar.
  • Eksport.
  • Klasyfikacja węgla.
  • Zakaz samodzielnej sprzedaży i oferowania.
  • Sprzedaż cząstkowa.
  • Kontyngenty.
  • Przydział zamówień.
  • Odszkodowanie.
  • Wykonanie zleceń.
  • Sprawność dostawcza i skutki niewykonania zlecenia.
  • Ceny, rabaty i warunki sprzedaży.
  • Cena przeciętna.
  • Odpowiedzialność kontrahenta za dostawy.
  • Fakturowanie.
  • Zakaz udzielania rabatów.
  • Inkaso.
  • Kontrola.
  • Kary konwencyjne.
  • Sąd Polubowny.
  • Kaucje.
  • Pokrycie kosztów Syndykatu.
  • Czas trwania umowy kartelowej.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK