ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZAGADNIENIA ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO. PODRĘCZNIK DLA II KLASY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

  46,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×22,5 cm, stron 196, okładka miękka.

  Stan dobry (przybrudzenia i naddarcia okładki).

  Spis treści:

  Dochód i dobrobyt społeczny w Polsce:

  • Dochód indywidualny i jego źródła.
  • Budżet rodziny.
  • Dochód społeczny i jego podział.
  • Czynniki wpływające na wzrost i podział dochodu społecznego.
  • Zagadnienie oszczędności i kapitalizacji wewnętrznej.

  Zasadnicze cechy współczesnego ustroju społecznego w Polsce:

  • Grupa społeczna i społeczeństwo.
  • Rola i znaczenie grup społecznych.
  • Naród.
  • Podstawy obecnego ustroju społecznego w Polsce.
  • Układ warstw społecznych w Polsce.
  • Demokratyzacja społeczna.

  Najważniejsze zagadnienia kulturalne Polski współczesnej:

  • Kultura i jej składniki.
  • Zagadnienie upowszechnienia wartości kulturalnych.
  • Szkolnictwo i działalność oświatowa.
  • Rola nauki i sztuki w kulturze duchowej społeczeństwo.
  • Kultura społeczno-moralna.

  Państwo jako forma organizacji narodu i społeczeństwa:

  • Pojęcie państwa.
  • Ustrój oraz cele i zadania państwa.
  • Państwo narodowe i narodowościowe.
  • Mniejszości narodowościowe w Państwie Polskim.
  • Władza zwierzchnicza w państwie.
  • Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa.
  • Prezydent Rzeczypospolitej.
  • Główne organy władzy w państwie.
  • Centralizm i samorząd.
  • Działalność prawodawcza Państwa.
  • Ład, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości.
  • Praworządność i kontrola nad Organami władzy.
  • Prawa i obowiązki obywatelskie.
  • Finanse państwa.
  • Stosunek państwa do wyznań religijnych.
  • Polska polityka zagraniczna.
  • Orgaizacja siły zbrojnej w POlsce.

  Jednostka a państwo.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK