ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
30,00 

Z DZIEJÓW GENEZY EUROPY WERSALSKIEJ

39,00 

Produkt niedostępny

Kontakt
Autor

Miasto wydania

, , ,

Wydawnictwo

Rok wydania

pełny tytuł: Z DZIEJÓW GENEZY 'EUROPY WERSALSKIEJ’. WSPÓŁPRACA SŁOWIAN ZACHODNICH I POŁUDNIOWYCH W OSTATNIM ETAPIE I WOJNY ŚWIATOWEJ.

Format 17/23,5 cm, stron 138, miękka okładka, stan dobry.

Nakład 740 egz.

spis treści:

Wstęp
I.  Konsolidacja ruchu narodowowyzwoleńczego w końcowym etapie I wojny światowej
1.   U progu roku 1918
2.   Opinia publiczna Stanów Zjednoczonych, Francji i  Wielkiej  Brytanii wobec problemu „narodów uciskanych”
3.   Polacy, Czesi, Jugosłowianie i Rumuni — stosunki wzajemne i możliwości współpracy w czasie wojny
4.   Pierwsze próby porozumienia włosko-jugosłowiańskiego
5.   Poglądy włoskich kół politycznych na kwestię jugosłowiańską
6.   Dalsza ewolucja poglądów we Włoszech
7.   Idea Kongresu „narodów uciskanych” w Rzymie
8.   Rokowania włosko-jugosłowiańskie w Londynie.  Porozumienie  Trum-bić—Torre
II.  Kongres w Rzymie
1.  Na drodze do kongresu rzymskiego
2.  Kongres w Rzymie
III.   Pierwszy etap działań polsko-czechosłowacko-jugosłowiańsko-rumuńskich po kongresie w Rzymie
1.   Audiencja u Clemenceau
2.   Prace przygotowawcze do kongresu w Paryżu
3.   Deklaracja wersalska
4.   Dyskusje programowe Komitetu przygotowawczego i zawieszenie prac
IV.   „Koniec wojny zaskoczył nas bardziej niż jej wybuch”
1.   Rozwój dążeń niepodległościowych w ostatniej fazie wojny
2.   Wznowienie rozmów dotyczących organizacji kongresu w Paryżu
3.   Fiasko przygotowań do kongresu w Paryżu
4.   Bilans
Bibliografia Indeks osób

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK