Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   WYSZOGRÓD. ZARYS DZIEJÓW

   39,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 15×24 cm, stron 168, okładka miękka.

   Stan bardzo dobry.

   Zawiera 41 czarno-białych fotografii.

    

   Spis treści:

    

   Rozdział I
   Gród i podgrodzie
   1. Położenie geograficzne.
   2. Nazwa i świadectwo archeologii.
   3. Przywilej mogilneński — najstarszy przekaz źródłowy i jego wymowa.
   4. Czynniki miastotwórcze.
   5. Lokalizacja osady podgrodowej i późniejszego miasta.
   6. Odkąd datuje się powstanie miasta.
   7. Początki kościoła parafialnego.
   8. Sprowadzenie franciszkanów.

   Rozdział II
   Rozkwit królewskiego miasta
   1. Rozwój gospodarczy miasta przed uzyskaniem przywileju lokacyjnego z r. 1398.
   2. Wcielenie Mazowsza do Korony i przejście Wyszogrodu na własność królewską.
   3. Stan zagospodarowania w okresie rozkwitu w w. XV i XVI: grunty i domy miejskie, liczba mieszkańców, rzemiosło, sukiennictwo, produkcja piwa i gorzałki, handel wiślany.
   4. Rozwój samorządu miejskiego.
   5. Walka o władzę.
   6. Oświata.
   7. Klęski żywiołowe w końcu XVI i początku XVII wieku.
   Rozdział III
   Upadek miasta
   1. Najazd Szwedów i! jego bezpośrednie skutki.
   2. Odbudowa powojenna i próba ożywienia handlu.
   3. Przyczyny wolnego tempa pełnej odbudowy.: jurydyki, „taksy” wojewodzińskie, konkurencyjne miasteczko żydowskie na Podzamczu.
   4. Druga wojna północna — nowe przemarsze wojsk w latach 1704—1706.
   5. Zaraza w latach 1709—1710.
   6. Przewaga liczebna ludności żydowskiej nad polską.
   7. Proces władz miejskich z miejscowym duchowieństwem o zwrot placów i prawo wyrobu trunków.
   8. Zubożenie mieszczan.
   Rozdział IV
   Wyszogród w czasie reform i rozbiorów
   1.Wyszogród a kwestia miast w dobie stanisławowskiej.
   2. Festyn dla uczczenia Konstytucji 3 Maja w ratuszu miejskim.
   3. Odcięcie Wyszogrodu od reszty ziem polskich w drugim rozbiorze.
   4. Marsz Brygadiera Antoniego Madalińskiego przez Wyszogród w marcu 1794 roku.
   Rozdział V
   Wyszogród w czasach rządów pruskich i Księstwa Warszawskiego
   X Administracja pruska na ziemiach polskich.
   2. Wyszogród w świetle statystyki pruskiej z lat 1793—1797.
   3. Koloniści niemieccy w Wyszogrodzie.
   4. Wyszogród na linii frontu w wojnie Napoleona z Prusami i z Rosją w latach 1806—1807.
   5. Rola Wyszogrodu w wojnie obronnej 181-9 r.
   6. Samorząd miejski.
   7. Udział Wyszogrodu w budowaniu twierdzy modlińskiej.
   8. Wyszogród w latach 1912—1815.
   Rozdział VI
   Wyszogród w latach 1815-1914 — postęp czy zastój?
   I.Słowo wstępne do nowego okresu.
   2. Budżet miejski i obciążenia podatkowe ludności.
   3. Burmistrzowie
   4. Gospodarka komunalna do roku 1830.
   5. Powstanie listopadowe i jego wpływ na losy miasta.
   6. Gospodarka komunalna i budownictwo po 1831 r.
   7. Zakłady produkcyjne.
   8. Ludność.
   9. Oświata.
   10. Komunikacja.
   11.Propinacja.
   12. Żydzi.
   13. Powstanie styczniowe w okolicach Wyszogrodu i udział mieszkańców miasta.
   14. Zastój na przykładzie narzędzi ogniowych.
   15. Rewolucja 1905 roku na terenie Wyszogrodu.
   Rozdział VII
   W niewoli i na wolności
   1. Miasto i ludność w czasie I wojny światowej.
   2. Odzyskanie niepodległości w r. 1918.
   3. Rozbicie polityczne ludności.
   4. Rozbicie narodowościowe (Polacy, Żydzi, Niemcy).
   5. Liczba mieszkańców.
   6. Potencjał gospodarczy miasta i najbliższej okolicy: nadwyżki zbożowe, handel, rzemiosło.
   7. Głód pracy.
   8. Oświata.
   9.Życie kulturalne oparte na inicjatywie własnej środowiska.
   10.Zjazd kolonistów niemieckich na Kępie Wyszogrodzkiej.
   11. Niemieckie samoloty nad Wyszogrodem.
   12. Zajęcie miasta w dniu 13 IX 1939 r.
   13. Miejscowi „Volksdeutsche” na urzędach.
   14. Aresztowania i wysiedlania ludności polskiej.
   15. Getto i wywiezienie ludności żydowskiej.
   16. Polski ruch oporu i represje okupanta
   17. Ucieczka Niemców.
   18. Zajęcie miasta przez armię rosyjską w dniu 19 I 1945 r.
   19. Formowanie zrębów miejscowej władzy ludowej.
   20. Zorganizowanie PPR z siedzibą w Wyszogrodzie w styczniu 1945 r.
   21. Skład pierwszej Miejskiej Rady Narodowej.
   22. Osiągnięcia odbudowy do chwili obecnej.
   Ilustracje

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.