ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WYKRESY NIEKTÓRYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ŻYCIA GOSPODARCZEGO POLSKI W LATACH 1924-1928

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 22×29,5 cm, stron 27, okładka miękka.

  Stan dobry (pieczątka i napisy piórem na okładce, pieczątka Biblioteki Ministerstwa Sprawiedliwości na kilku początkowych i końcowych stronach).

  Książka zawiera krótką przedmowę Kazimierza Bartla w języku polskim, francuskim i angielskim.

  Spis tablic z wykresami:

  • Produkcja.
  • Uruchomienie przemysłu włókienniczego.
  • Rynek pracy.
  • Stan zatrudnienia.
  • Bezrobotni pobierający zasiłki i zapomogi.
  • Bezrobotni według zawodów.
  • Bezrobotni według okręgów.
  • Obrót węgla kamiennego.
  • Praca kolei.
  • Żegluga morska.
  • Handel zagraniczny.
  • Bank Polski.
  • Obieg pieniężny.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • Państwowy Bank Rolny.
  • Pocztowa Kasa Oszczędności.
  • Banki akcyjne.
  • Upadłości.
  • Wskaźniki 45 akcyj.
  • Emisja kapitałów.
  • Wpływy z danin publicznych i monopoli.
  • Monopole.
  • Przywóz i wywóz pszenicy i żyta.
  • Wskaźnik cen hurtowych.
  • Wskaźnik cen detalicznych.
  • Wskaźnik cen miejscowych ziemiopłodów i paszy.
  • Ceny detaliczne chleba.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK