ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WYKRESY CHARAKTERYZUJĄCE ROZWÓJ ŻYCIA GOSPODARCZEGO POLSKI W LATACH 1924-1927 WŁĄCZNIE

  36,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 29×22,5 cm, brak paginacji (wstęp i 28 tablic), okładka miękka.

  Stan dobry (naddarcie grzbietu).

  Spis tablic:

  • Dochody
  • Wpływy z danin publicznych i monopolów
  • Wydatki
  • Bank Polski
  • Obieg pieniężny
  • Bank Polski (stopa procentowa od dyskonta)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Państwowy Bank Rolny
  • Pocztowa Kasa Oszczędności
  • Banki akcyjne
  • Obroty giełdy warszawskiej
  • Upadłości
  • Wskaźniki 45 akcji
  • Emisja kapitałów
  • Produkcja
  • Uruchomienie zakładów w przemyśle włókienniczym
  • Obrót węgla kamiennego
  • Praca kolei
  • Żegluga morska
  • Rynek pracy
  • Stan zatrudnienia
  • Bezrobotni pobierający zasiłki i zapomogi
  • Bezrobotni (według zawodów)
  • Bezrobotni (według okręgów)
  • Strajki
  • Wskaźnik cen hurtowych
  • Wskaźnik cen detalicznych w Warszawie
  • Ceny artykułów żywnościowych w Warszawie
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK