ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WYKAZ AKTÓW USTAWODAWCZYCH

  60,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 20×27,5 cm, stron 75, okładka miękka.

  Stan dobry (niewielki ubytek okładki).

  Wykaz aktów ustawodawczych, wprowadzających zmiany w ustawodawstwie na Kresach Wschodnich od czasu przyłączenia ich do Rz-tej Polskiej i objęcia nad niemi władzy państwowej, obejmujący dekrety, ustawy, uchwały, rozporządzenia i inne akty ustawodawcze: 1) obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem, rozciągnięte ustawami sejmowemi i rozporządzeniami ministerjalnemi (pomieszczonemi w Dzienniku Ustaw do 1 lipca roku 1925 włącznie) oraz rozporządzeniami polskich zarządów tymczasowych całkowicie lub częściowo: na „Ziemie Wschodnie” (województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieska, mosiewska i suchopolska powiatu bielskiego województwa białostockiego) i na „Ziemię Wileńską” (obecny okrąg administracyjny wileński, obejmujący powiaty: wileński, trocki, oszmiański, święciański, brasławski, dziśnieńki, duniłowiczowski i wilejski); 2) specjalnie wydane dla tych „Ziem” i dla „Ziemi Wileńskiej” i 3) wydane przez tymczasowe zarządy polskie podczas wojny dla zajętych przez wojska polskie obszarów, a następnie przez władze ustawodawcze Rz-tej Polskiej uchylone.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK