ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WYBÓR PISM

  20,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  , ,

  Miasto wydania

  , , , ,

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 13×18 cm, stron LXXXIX, 452, [1], okładka twarda z obwolutą.

  Stan bardzo dobry.

  Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 204.

   

  Spis treści:

  WSTĘP. Napisała Halina Janaszek-Ivanićkova
  Bibliografia
  WYBÓR PISM
  I. ROZWAŻANIA HISTORIOZOFICZNE NA TEMAT SŁOWACJI I SŁOWIAŃSZCZYZNY
  Mowa w Instytucie roku 1842. Przeł. E. Madany Stary i nowy wiek Słowaków. Przeł. E. Madany . Podróż na Łużyce (podjęta wiosną 1839). (Fragmenty). Przeł. E. Madany
  O zasługach Słowian dla cywilizacji europejskiej.Przeł. H. Janaszek-Ivanickova
  Słowianie, bracia! Przeł. E. Madany
  Mowa w Słowiańskiej Lipie. Przeł. E. Madany Słowiańszczyzna i świat przyszłości. Orędzie do Słowian znad brzegów Dunaju. (Fragmenty). Przeł. E. Madany

  II.TEORIE LINGWISTYCZNE
  Narzecze słowackie czyli potrzeba pisania w tym narzeczu. (Fragmenty). Przeł. E. Madany

  III. PUBLICYSTYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
  O «Słowackiej Gazecie Narodowej>> i «Orle Tatrzańskim>>. Przeł. E. Madany
  Lud nasz gminny. Przeł. E. Madany
  Towarzystwo wstrzemięźliwości. (Fragmenty). Przel. E. Madany
  Życie domowe i publiczne. Przel. E. Madany
  W czym nasza bieda? (Fragmenty). Przel. E. Madany
  Przemówienia w sejmie węgierskim. Przel. E. Madany
  Nowy wiek. Przeł. E. Madany

  IV. FOLKLOR A LITERATURA
  O ludowych pieśniach i podaniach plemion słowiańskich. (Fragmenty). Przeł. E. Madany

  V.UTWORY POETYCKIE
  Dziewinie, Dziewinie. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  W gruzach Słowacja. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Pieśń pożegnalna. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Pożegnanie. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Do Krywania. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Mateusz z Trenczyna. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski Epigramat. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Przypomnienie. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski
  Jakże cię tu, lipko, samą zostawimy. Przeł. H. Janaszek-Ivanićkova

  VI. STUR A KWESTIA POLSKA
  Z listów
  1(371).[Do Boleslavina Vrehovskiego). Przel. H. Janaszek-Ivanićkova
  2(9).[Do Boleslavina Vrchovskiego]. Przel. H. Janaszek-Ivanićkova
  3(15).[Do Frantiśka Palackiego], Przel. H. Janaszek-Ivanickova
  4(18).[Do Michała Godry], Przel. H. Janaszek-lvanićkova
  5(19).[Do Michała Godry]. Przel. H. Janaszek-Ivanićkova
  6(123).[Do Michała Godry]. Przel. H. Janaszek-Ivanickova
  7(28).[Do Ctiboha Zocha i Daniela Janovica], Przeł. H. Janaszek-Ivanićkova
  8(dod.do 44). [Do młodzieży ilirskiej]. Przel. H. Janaszek-Ivanićkova
  9(45).[Do Ctiboha Zocha], Przeł. H. Janaszek-Ivanickova
  10(57).[Do Wacława A. Maciejowskiego], Przeł. H. Janaszek-Ivanickova
  11.[Do Andrejkowicza]
  12.List Słowaka węgierskiego do redakcji «Tygodnika Literackiego»
  13(108).[Do Ludovita i Sama Bohdana Hroboni],
  Przeł. H.Janaszek-Ivanićkova
  14(109).[Do Vńclava Stańka], Przel. H. Janaszek-Ivaniikova
  15(285).[Do Mariany Bożeny Stańkovej], Przeł. H. Janaszek-Ivanićkova
  16(286).[Do Nieznajomego]
  17(287).[Do Karola Havlićka Borovskiego], Przeł.
  H. Janaszek-Ivanixkova
  18(291).[Do Jozefa Vaclava Frića], Przeł. H. Janaszek-Ivanićkova
  19. [Do Anny Bernkopf]
  20(336).[Do Vśclava Hanki], Przeł. H. Janaszek-Ivanićkova
  Z publicystyki
  Pomnik Poniatowskiego w Lipsku. Przeł. H. Janaszek-Ivaniókova
  Społeczeństwo a jednostka. (Fragmenty). Przeł.
  H. Janaszek-Ivanićkova
  [O ludowej poezji polskiej na tle słowiańskiej], (Fragment z: O ludowych pieśniach i podaniach plemion słowiańskich). Przeł. E. Madany
  Spis ilustracji

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK