ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WYBÓR DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO NAUKI HISTORJI POLSKIEJ. CZ. 1

  38,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Format 14×19 cm, stron 119, okładka twarda.

  Stan dobry. Wytarta okładka.

   

  Spis treści:

  Akta Unji lubelskiej (1569 r.)
  I.Akt stanów polskich
  II. Potwierdzenie Unji między narody polskimi i litewskimi na sejmie walnym lubelskim roku 1569 skończonej. Lublin, dn. 11 sierpnia 1569 r.
  III. Testament Zygmunta Augusta. Warszawa, dnia 6 maja 1571 r.
  Rozbiór

  Pierwsze bezkrólewie.
  I.Konfederacja generalna warszawska, 28 stycznia 1573 r.
  Rozbiór
  II.Artykuły henrycjańskie, 12 maja 1573 r. Rozbiór
  Instrukcja Stefana Batorego dla posłów na sejmiki powiatowe przed sejmem koronnym warszawskim na dzień 14 stycznia 1578 r. złożonym
  Uniwersał Stefana Batorego, wzywający do wojny z Moskwą. Wilno, dn. 6 marca 1579 r.
  Uniwersał Stefana Batorego o poborze piechoty łanowej.
  Warszawa, dn. 16 lutego 1580 r
  Rozbiór
  Testament hetmana Stanisława Żółkiewskiego, spisany w Bracławiu 12 stycznia 1606 r
  Rozbiór
  List Jana 111 Sobieskiego do żony, Marji Kazimiery, po zwycięstwie wiedeńskiem
  Rozbiór
  Tajny układ sprzymierzeńczy, zawarty między Rosją a Prusami w Petersburgu dn. 11 kwietnia 1764 r. w sprawie wyboru Piasta na tron polski
  Rozbiór

  Pierwszy rozbiór Polski.
  I.Traktat między Królem… i Rzeczypospolitą Polską i Cesarzową Królową węgierską i czeską. Warszawa, d. 18 września 1773 r.
  II.Traktat między… Królem… i… Rzecząpospolitą Polską i Imperatorową całej Resji. Warszawa, d. 18 września 1773 r……..
  III.Traktat między… Królem… i Rzecząpospolitą Polską i… Królem Pruskim. Warszawa, d. 18 września 1773 r
  Rozbiór

  Książę Józef Poniatowski i wojna 1792 r.
  I.Odpowiedź Księcia Józefa Poniatowskiego na uniwersał Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego, nakazujący łączyć się z Targowicą. Z obozu pod Lubarem, dn. 3 czerwca 1792 r……….
  II.List Ks. Józefa Poniatowskiego do Króla Stanisława Augusta z obozu pod Świerżem dn. 14 lipca 1792 r…………
  III.Odezwa pożegnalna Ks. Józefa Poniatowskiego do wojska. Warszawa, dn. 16 sierpnia 1792 r. Rozbiór…………..
  Przysięga odbierana od przystępujących do Konfederacji Targowickiej 1792 r
  Rozbiór
   
  Drugi rozbiór Polski.
  I.Traktat zawarty pomiędzy Polską a Rosją. Grodno, dn. 22 lipca 1793 r
  II.Traktat zawarty między Polską a Prusami. Grodno, 25 września 1793 r
  Rozbiór

  Powstanie Kościuszkowskie.
  I.Akt obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego, uchwalony i podpisany w Krakowie d. 24 marca 1794 r
  II.Przysięga, wykonana przez Tadeusza Kościuszkę, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, w dn. 24 marca 1794 r. na Rynku
  krakowskim
  Rozbiór
  III.Uniwersał połaniecki, dn. 7 maja 1794 r.
  Rozbiór
  Trzeci rozbiór Polski.
  I.Układ pomiędzy Rosją a Austrja w sprawie trzeciego podziału Polski. Petersburg, dn. 3 stycznia 1795 r.
  II.Traktat trzeciego rozbioru Polski. Petersburg, dn. 24 października 1795 r
  Rozbiór

  Akt abdykacji, czyli zrzeczenia się tronu, króla Stanisława Augusta, uczyniony w Grodnie dn. 25 listopada 1795 r.
  Rozbiór
  Układ tajny, zawarty pomiędzy Rosją, Prusami i Au-strją w sprawie ostatecznego podziału Polski. Petersburg, dn. 26 stycznia 1797 r.
  Rozbiór

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK