ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WOLNOŚĆ I HISTORIA. STUDIA O FILOZOFII HEGLA I JEJ LOSACH

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Okładka miękka, 372 strony, format 12×19,5 cm., stan dobry.

  Spis treści:

  Uwagi wstępne
  I. Aspekty heglowskiego pojęcia wolności
  1.Wolność jednostki i autonomia „ducha”
  2.Droga do autonomicznej całości
  3.Wolność polityczna a rewolucja
  II. Logika heglowska a zasada odpowiedzialności moralnej   
  1.Zarys problematyki
  2.Spór z filozofią nowożytną
  3.Warunki odpowiedzialności moralnej
  4.Antynomia poznania i historii a krytycy heglizmu   
  III.Relatywizm historyczny a etyka heglowska   
  1.Spór o historyczny charakter norm moralnych   
  2.Problem przemijania w rozwoju ludzkości .   
  3.Kontynuacja historyczna a problem granic rela¬tywizmu
  4.Teleologia jako wykroczenie poza relatywizm historyczny
  5.Zakończenie
  IV.Problem ciągłości kultury
  1.Trudności historyzmu
  2.Negacja i afirmacja w dialektyce Hegla
  3.Swoistość i trwałość kultury duchowej .
  4.Wychowanie jednostki
  5.Marksowslka kontynuacja heglowskiej dialektyki   
  V.Moralistyka a utopia
  1.Sformułowanie problemu
  2.Utopia a proces dziejowy
  3.Krytyka utopijnej moralistyki
  4.Krytyka postawy moralizatorskiej
  5.Kryterium heglowskiej moralistyki
  6.O moralistykę bez utopii
  VI.Sztuka a zasada postępu
  1.Spór o kryteria oceny sztuki
  2.Swoistość sztuki
  3.Rola sztuki w rozwoju świadomości wolności
  4.Ograniczoność sztuki
  VII. Czy Hegel był konserwatystą romantycznym?    
  1.Stosunek do gospodarki kapitalistycznej
  2.Koncepcja struktury społecznej
  3.Wolność a struktura społeczna
  4.Państwo a proces historyczny
  5.Konkluzja
  VIII. Misja filozofii i jej przemiany
  1.Heglowska koncepcja stosunku filozofii do społeczeństwa
  2.Krytyka heglizmu u Feuerbacha i Stirnera   
  3.Spór o koncepcję nowej filozofii
  IX.Filozofia i historia u Dembowskiego
  1.Rzeczywistość historyczna
  2.Obrona racjonalnej filozofii
  3.Filozofia i historia
  X.Obecność heglizmu w filozofii współczesnej
  1.Heglizm a historyczność człowieka
  2.Dynamika świadomości
  Ważniejsze wnioski
  Przypisy
   

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK