ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WŁADYKA ŚWIĘTOJURSKI. RZECZ O ARCYBISKUPUE ANDRZEJU SZEPTYCKIM (1865-1944)

  26,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12,4×20,5 cm, stron 336+8 cz-b kart ilustrowanych okładka miękka z obwolutą.
  Stan dobry (małe naddarcie brzegu obwoluty).

  Spis treści:
  Od Redaktora        
  Wstęp       

  Rozdział I. Grekokatolicyzm oraz próby rozszerzenia unii w pierwszym osiemnastoleciu zwierzchnictwa metropolity Szeptyckiego        

  • Geneza grekokatolicyzmu i jego miejsce w monarchii austriackiej    
  • Prawosławno-katolicki halicko-ruski metropolita    
  • Stosunek metropolity greckokatolickiego do stron walczących Austrii i Rosji w okresie pierwszej wojny światowej     
  • Działalność unijna arcybiskupa Szeptyckiego „carskiego więźnia” w Rosji i na Ukrainie w latach 1915-1917    
  • Zabiegi metropolity na rzecz powołania Patriarchatu Ukraińskiego    

  Rozdział II. Stosunek metropolity Szeptyckiego do problemu państwowości galicyjskiej w latach 1918—1926

  • Metropolita wobec wydarzeń lat 1918—1920; stosunek do ZURL, GSRR i odrodzonej Polski 
  • Prawdziwy lnterrex w latach 1920-1926
  • Rola metropolity w życiu polityczno-społecznym Małopolski Wschodniej (1920—1926); stosunek do Konkordatu    

  Rozdział III. Polityczno-społeczna i religijna działalność metropolity Szeptyckiego w latach 1926-1939            

  • Działalność na rzecz umocnienia wpływów Cerkwi
  • Antykomunistyczna obsesja metropolity; tworzenie katolickich partii politycznych Ukraińców galicyjskich
  • Postulaty prawne metropolity i jego stosunek do ruchów społecznych w Małopolsce Wschodniej
  • Próby uatrakcyjnienia grekokatolicyzmu. Stosunek metropolity do Nowej Unii i rewindykacji
  • Stosunek metropolity do OUN i nacjonalistycznych koncepcji ustrojowych

  Rozdział IV. Stosunek metropolity do władzy radzieckiej, okupanta hitlerowskiego, do OUN-UPA, Polski i Polaków (1939-1944)    

  • Rok 1939. Miejsce władyki greckokatolickiego w systemie radzieckim (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)
  • Imprimatur Kyr Andreja dla „władzy krajowej”; stosunek do pierwszych kroków okupanta
  • Próby zbliżenia z Episkopatem niemieckim i „polityka wschodnia" metropolity    Andreja    
  • Władyka świętojurski wobec „łagodnego kursu” okupanta, SS „Galizien” i UPA    
  • Rozpaczliwe ratowanie Unii. Śmierć metropolity galicyjskiego i jego skutki    

  Posłowie    
  Przypisy        
  Ilustracje        
  Bibliografia   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK