ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WIEŚ PODMIEJSKA JAKO ISTOTNY CZYNNIK ROZWOJU URBANISTYKI. STUDIUM HIGIENICZNE [AUTOGRAF]

  87,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 18×25 cm, stron 114, czarno-białe ilustracje w tekście, okładka miękka.

  Stan dobry (zaplamienie okładki i grzbietu, przechodzące przez wszystkie strony).

  Na odwrocie strony tytułowej autograf z dedykacją autorki dla architekta Tadeusza Tołwińskiego.

  Spis treści:

  Opis wsi podmiejskiej Przegorzały pod względem higienicznym:

  • Zarys ogólny.
  • Budowa geologiczna.
  • Historia Przegorzał.
  • Obraz statystyczny Przegorzał.
  • Mieszkania.
  • Ludność.
  • Stosunki własności nieruchomej i ruchomej.
  • Higiena osobista mieszkańców:
   • Kąpiel i mycie ciała.
   • Zmiana bielizny.
   • Ubrania wierzchnie.
   • Używanie ręczników.
   • Sposób spania.
   • Dbałość o uzębienie.
  • Praca zarobkowa mieszkańców.
  • Odżywianie ludności.
  • Chorobowość ludności.
  • Zaopatrywanie w wodę.
  • Asenizacja.
  • Życie kulturalne.

  Stosunek wsi podmiejskiej do poszczególnych form rozrostu miasta:

  • Poziomy typ rozbudowy miasta.
  • Strefowanie.
  • Rozbudowa pierścieniowa.
  • Rozbudowa pasmowa.
  • Rozbudowa promieniowa.
  • Rozbudowa linijna.
  • Miasta ogrody.
  • Decentralizacja i recentralizacja.
  • Przedmieście ogród.
  • Jednostka sąsiedzka.
  • Rozbudowa pionowa.
  • Zagadnienie „wolnych przestrzeni” a wieś podmiejska.

  Drogi oddziaływań zdrowotnych wsi podmiejskiej na miasto:

  • Wartość zdrowotna rzeczowego wkładu wsi podmiejskiej w organizm miasta.
  • Wartość zdrowotna demograficznego wkładu wsi podmiejskiej.
  • Problem higieny wsi w literaturze obcej.
  • Drogi przetworzenia wsi podmiejskiej w czynnik dla miasta higienicznie dodatni.
  • Walka o uzdrowienie wsi podmiejskiej jako fragment planowania ogólno-narodowego.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK