ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WIELCY MYŚLICIELE I ICH POGLĄDY NA ŻYCIE

  80,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×22 cm, stron 432, okładka twarda.
   
  Stan bardzo dobry.
   
  Spis treści:
   
  CZĘŚĆ I. EPOKA GRECKA
  • MYŚLICIELE CZASÓW KLASYCZNYCH
  • Uwagi wstępne o typie i rozwoju ducha greckiego
  • Platon
  • Uwagi wstępne
  • Nauka o ideach
  • Dobra życiowe
  • Ucieczka od świata i uwielbienie świata      
  • Ogólny obraz życia ludzkiego   
  • Poszczególne dziedziny życia     
  • Religja 30.—£. Państwo 32.—f. Sztuka 34.—8. Nauka 34.
  • Streszczenie
  • Arystoteles
  • Charakter ogólny  
  • Rysy podstawowe obrazu świata i życia
  • Doświadczenia rodu ludzkiego    
  • Poszczególne dziedziny
  • STAROŻYTNOŚĆ POKLASYCZNA 1. Systematy mądrości życiowej
  • Charakter duchowy czasów hellenistycznych
  • Epikurejczycy
  • Stoicy    
  • Spekulacja   religijna
  • Zwrot do religji
  • Plotyn
  • Uwagi wstępne 
  • Uzasadnienie poglądu na świat 
  • Bliższa treść świata i życia ludzkiego
  • Stopnie i gałęzie   twórczości duchowej 
  • Zjednoczenie z Bogiem 
  • Wielkość i granica starożytności
  CZĘŚĆ II. CHRZEŚCIJAŃSTWO
  • PODSTAWY
  • Charakter ogólny chrześcijaństwa
  • Rozważania wstępne
  • Fakty podstawowe
  • Życie chrześcijańskie
  • Pogłębienie i odnowienie 
  • Ściślejsza łączność między ludźmi 
  • Pozyskanie dziejów 
  • Nowy nastrój podstawowy życia 
  • Powikłania i wielkość chrześcijaństwa     
  • Pogląd Jezusa   na   życie
  • Uwagi wstępne
  • Podstawy poglądu na życie
  • Religja i etyka Jezusa    
  • Starcie ze światem    
  • Trwałe  znaczenie   
  • CHRZEŚCIJAŃSTWO STAROŻYTNE Pojęcie dziejów a chrześcijaństwo   
  • Okres przed Augustynem
  • Obraz życia pierwszych stuleci
  • Spekulacja starochrześcijańska
  • Klemens   i   Origenes   
  • Wpływ   nowoplatonizmu.  
  • Grzegorz z Nissy 
  • Ukształtowanie kościelnej reguły życiowej
  • Augustyn
  • Charakter ogólny
  • Dusza procesu życiowego
  • Ukształtowanie religijne świata duchowego
  • Dzieje powszechne a chrześcijaństwo .
  • Kościół
  • Streszczenie   
  • Średniowiecze
  • Średniowiecze wczesne  
  • Szczyt średniowiecza
  • Średniowiecze późniejsze
  • CHRZEŚCIJAŃSTWO NOWOŻYTNE
  • Reformacja
  • Luter
  • Cwingli i Kalwin
  • Późniejszy   rozwój   chrześcijaństwa
  CZĘŚĆ III. CZASY NOWOŻYTNE
  • CHARAKTER OGÓLNY CZASÓW NOWOŻYTNYCH     
  • BUDOWA NOWEGO ŚWIATA
  • Odrodzenie
  • Charakter podstawowy odrodzenia
  • Spekulacja kosmiczna. Mikołaj z Kuzy i Giordano Bruno
  • Sztuka życia osobniczego. Montaigne   .
  • Nowy stosunek do przyrody i jej techniczne opanowanie. Bacon  
  • Oświecenie
  • Ogólny charakter oświecenia
  • Przodownicy oświecenia
  • Descartes
  • Wstęp.—Świat i człowiek 
  • Człowiek i jego znikomość 
  • Człowiek i jego wielkość 
  • J. Locke
  • Leibniz
  • Charakterystyczne  cechy jego  sposobu myślenia.
  • Pojednanie religji i filozofji 
  • Vico i Włosi
  • Przebieg oświecenia. Shaftesbury i A. Smith 
  • UPADEK OŚWIECENIA I POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG
  • Reakcja  przeciwko   oświeceniu  w  XVIII   stuleciu
  • Hume
  • Rousseau
  • Idealizm  niemiecki
  • Kant
  • Charakter ogólny 326.—p. Krytyka poznania i upadek dawnego spo­sobu myślenia 327.—y. Świat moralny 332.—8. Królestwo piękna 337.— e. Ocena i krytyka 338.
  • Ideał życiowy niemieckiego humanizmu 
  • Charakter ogólny
  • Goethe
  • Schiller
  • Romantyzm
  • Obrazy życiowe spekulacji niemieckiej
  • Systematy myśli konstrukcyjnej  
  • Fichte
  • Schelling  
  • Hegel
  • Schleiermacher     
  • Schopenhauer i reakcja przeciwko systematom rozumowym
  • Zwrot do  realizmu 
  • Pozytywizm 
  • Pozytywizm francuski. Comte    
  • Pozytywizm angielski. Mili i Spencer     
  • Przyrodoznawstwo spółczesne i teorja rozwoju   
  • Spółczesna nauka o społeczeństwie i poglądy życiowe de­mokracji społecznej
  • Reakcja    przeciwko    realizmowi.    Subjekty-wizm. Nietzsche
  • Idealizm w ciągu XIX stulecia
  • Powikłania   czasów   obecnych   i  konieczność pogłębienia   życia      
  • ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK
                                                             
   
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK