ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  WARUNKI ROZWOJU DRZEW I ICH FAUNY W WARSZAWIE

  26,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16,5×24,5 cm, stron 122, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (minimalne przybrudzenie okładki, ex libris varsavianisty Kazimierza Pątka).

  Materiały konferencji naukowo-technicznej 28 stycznia 1978 r.

  Spis treści:

  • B. Molski, A. Marczewski: Potrzeba badań nad zadrzewieniem miast i osiedli.
  • J. Kowalska: Zieleń Warszawy w ocenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych.
  • S. Supłat, C. Zamorski: Porównanie uszkodzeń wybranych gatunków drzew w nasadzeniach przyulicznych w latach 1973—1977.
  • W. Chmielewski, B. Gastman: Zmiany w rozwoju fenologicznym drzew rosnących w różnych warunkach miejskich Warszawy.
  • A. Bytnerowicz: Pochłanianie niektórych zanieczyszczeń środowiska przez drzewa w Warszawie.
  • M. Molski, M. Sitarski: Wpływ środków chemicznych stosowanych do zwalczania śliskości zimowej na roślinność drzewiastą oraz próby przeciwdziałania skutkom zasolenia.
  • K. Kasprzak, W. Niedbała, M. Sterzyńska: Stan i struktura zgrupowań fauny glebowej w ekosystemie miasta.
  • E. Chudzicka: Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.).
  • G. Winiarska: Struktura zespołów motyli minujących liście lip i dębów w różnych typach zieleni miejskiej.
  • B. Rychlik: Liczebność i struktura domi.nacyj.na mszyc występujących na liściach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w różnych typach zieleni miejskiej.
  • A. Draber-Mońko, H. Garbarczyk, E. Skibińska, E. „Wegner: Kształtowa¬nie się zależności między fitofagami i zoofagami koron drzew w urbicenozie Warszawy.
  • W. Czechowska, R. Pisarska, E. Skibińska, E. Wegner: Wpływ presji urbanizacyjnej na kompleks mszyce—afidofagi.
  • B. Pisarski: Presja urbanizacyjna a zespoły fauny.
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK