ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

WARUNKI ROZWOJU DRZEW I ICH FAUNY W WARSZAWIE

26,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 16,5×24,5 cm, stron 122, okładka miękka.

Stan bardzo dobry (minimalne przybrudzenie okładki, ex libris varsavianisty Kazimierza Pątka).

Materiały konferencji naukowo-technicznej 28 stycznia 1978 r.

Spis treści:

 • B. Molski, A. Marczewski: Potrzeba badań nad zadrzewieniem miast i osiedli.
 • J. Kowalska: Zieleń Warszawy w ocenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych.
 • S. Supłat, C. Zamorski: Porównanie uszkodzeń wybranych gatunków drzew w nasadzeniach przyulicznych w latach 1973—1977.
 • W. Chmielewski, B. Gastman: Zmiany w rozwoju fenologicznym drzew rosnących w różnych warunkach miejskich Warszawy.
 • A. Bytnerowicz: Pochłanianie niektórych zanieczyszczeń środowiska przez drzewa w Warszawie.
 • M. Molski, M. Sitarski: Wpływ środków chemicznych stosowanych do zwalczania śliskości zimowej na roślinność drzewiastą oraz próby przeciwdziałania skutkom zasolenia.
 • K. Kasprzak, W. Niedbała, M. Sterzyńska: Stan i struktura zgrupowań fauny glebowej w ekosystemie miasta.
 • E. Chudzicka: Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.).
 • G. Winiarska: Struktura zespołów motyli minujących liście lip i dębów w różnych typach zieleni miejskiej.
 • B. Rychlik: Liczebność i struktura domi.nacyj.na mszyc występujących na liściach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w różnych typach zieleni miejskiej.
 • A. Draber-Mońko, H. Garbarczyk, E. Skibińska, E. „Wegner: Kształtowa¬nie się zależności między fitofagami i zoofagami koron drzew w urbicenozie Warszawy.
 • W. Czechowska, R. Pisarska, E. Skibińska, E. Wegner: Wpływ presji urbanizacyjnej na kompleks mszyce—afidofagi.
 • B. Pisarski: Presja urbanizacyjna a zespoły fauny.
Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK