ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819-1845

  85,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  ,

  Rok wydania

  Seria wydawnicza

  Format 17,5×25 cm, str. XXXVI, 420, LXIV czarno-białych ilustracji poza tekstem, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (nierozcięte strony).

  Niniejszy tom materiałów źródłowych do dziejów sztuk plastycznych w Warszawie w pierwszej połowie XIX wieku obejmuje: reedycję katalogów dziewięciu wielkich artystycznych wystaw publicznych w latach 1819-1845, reprodukcje niektórych wystawionych wówczas dzieł sztuki oraz pokłosie, jakie te wystawy zostawiły w prasie i czasopismach współczesnych. Materiały dotyczące każdej wystawy zestawione są odrębnie; tekst składa się z dziewięciu zasadniczych rozdziałów związanych z wystawami w latach: 1819, 1821, 1823, 1825, 1828, 1836, 1838, 1841 i 1845. Na każdy z dziewięciu rozdziałów zasadniczych składają się krótkie dane wstępne o wystawie, bibliografia i pełny tekst katalogu zestawiony wedle najobszerniejszych wydań, uzupełniony dodatkowymi pozycjami. Na końcu tomu pomieszczono w kolejności odpowiednich wystaw reprodukcje ważniejszych dzieł wystawionych w danym roku, które udało się odnaleźć w oryginałach zbiorów publicznych i prywatnych lub w ilustracjach. Z pokłosia wystaw w prasie codziennej i czasopismach  – które zamyka każdy rozdział – przedrukowano w całości lub we fragmentach ważniejsze wzmianki, większość sprawozdań i niemal wszystkie recenzje. Umieszczone na końcu tomu zestawienie nagród, wykaz dzieł wystawianych wedle nazwisk artystów oraz indeks ułatwiają korzystanie z zebranego materiału źródłowego.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK