Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY POLSKĄ A WOLNEM MIASTEM GDAŃSKIEM CELEM WYKONANIA I UZUPEŁNIENIA POLSKO-GDAŃSKIEJ KONWENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 1920 R.

   260,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 16×124 cm, stron 129, miękka okładka broszurowa.
   Stan dobry (grzbiet podklejony płótnem, naddarcia i ubytki brzegów okładki, delikatne przybrudzenia).
   Treść całej pozycji w języku polskim i niemieckim (także spis treści).
   Spis treści:
   CZĘŚĆ PIERWSZA. O polskich i gdańskich obywatelach (artykuł 1 do 44)
   Dział I. Warunki naturalizacji w Wolnem Miescie Gdańsku (artykuł 1 do 13)   Dział II. Graniczny ruch osobowy (artykuł 14 do 31)
   Dział III. Konstytuowanie się towarzystw zagranicznych jako towarzystwa gdańskie (artykuł 32 do 38)
   Dział IV. Dopuszczenie do uprawiania handlu i przemysłu na obszarze drugiej Strony (artykuł 39 do 42)
   Dział V. Nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nierucho-mego na obszarze drugiej Strony (artykuł 43 i 44)
   CZĘŚĆ DRUGA. Sprawy sądowe (artykuł 45 do 148)
   Dział I. Wymiar sprawiedliwości (artykuł 45 do 109)
   Rozdział 1. Sprawy cywilne (artykuł 45 do 70)
   Tytuł 1. Pomoc prawna (artykuł 45 do 59)
   Tytuł 2. Ochrona prawna (artykuł 60 do 64)
   Tytuł 3. Postanowienia co do dokumentów (artykuł 65 do 70)
   Rozdział 2. Sprawy karne (artykuł 71 do 109)
   Tytuł 1. Wydawanie przestępców (artykuł 71 do 87)
   Tytuł 2. Pomoc prawna (artykuł 88 do 104)
   Tytuł 3. Zawiadomienia o skazaniu (artykuł 105)
   Tytuł 4. Pościg (artykuł 106 do 109)
   Dział II. Przejęcie wymiaru sprawiedliwości (artykuł 110 do 144)
   Rozdział 1. Cywilne sprawy sporne (artykuł 110 do 121)
   Rozdział 2. Sprawy karne (artykuł 122 do 133)
   Rozdział 3. Sprawy niesporne (art kuł 134 do 141)
   Rozdział 4. Przekazanie aktów, koszty, czas przejścia wymiaru sprawiedliwości (artykuł 142 do 144)
   Dział III. Przepisy końcowe (artykuł 145 do 148)
   Załącznik 1 do artykułu 68
   Załącznik II do artykułu 136 (§§ 1 4)
   CZĘŚĆ TRZECIA. Poczta (artykuł 149 do 168)
   CZĘŚĆ CZWARTA. Żegluga (artykuł 169 do 183)
   Dział I. Żegluga morska (artykuł 169 do 173)
   Dział II. Żegluga rzeczna (artykuł 174 do 183)
   CZĘŚĆ PIĄTA. Sprawy finansowe (artykuł 184 do 196)
   Dział I. Giełda (artykuł 184 do 190)
   Dział II. Polska Kasa Rządowa (artykuł 191 i 192)
   Dział III. Specjalne postanowienia (artykuł 193 do 196)
   CZĘŚĆ SZÓSTA. Sprawy celne (artykuł 197 do 210)
   Załącznik I. (§§ 1 do 10)
   Załącznik II. (§§ 1 do 23)
   CZĘŚĆ SIÓDMA. Przywóz i wywóz pod względem gospodarczym (artykuł 211 do 219)
   Dział I. Obrót towarowy z wspólną zagranicą (artykuł 211 do 214)
   Dział II. Obrót pomiędzy Polską a Gdańskiem (artykuł 215 do 217)
   Dział III. Stanowisko pełnomocnika polskiego (artykuł 218)
   Dział IV. Opłaty za przywóz i wywóz (artykuł 219)
   CZĘŚĆ ÓSMA. Zaopatrzenie Wolnego Miasta Gdańska w żywność, opał i surowce (artykuł 220 do 224)
   Załącznik do artykułu 223 (§§ 1 i 2)
   CZĘSĆ DZIEWIĄTA. Postanowienia końcowe (artykuł 225 do 244)
   Dział I. Przepisy szczegółowe (artykuł 225 do 233)
   I. Kwestia języka wobec władz (artykuł 225 i 226)
   II. Szkolnictwo (artykuł 227)
   III. Świadectwa (artykuł 228)
   IV. Zastrzeżenia z artykułu 33 Konwencji (artykuł 229)
   V. Sprawy rozrachunkowe (artykuł 230 i 231)
   VI. Sprawy rybołówstwa (artykuł 232)
   VII. Likwidacja (artykuł 233)
   Załączniki A i B do artykułu 227
   Dział II. Przepisy ogólne (artykuł 234 do 244)
   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.