ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

WIADOMOŚCI LITERACKIE NR (730) 44/1937

39,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 50×40 cm. Stron 8. Stan dobry (ślad po złożeniu). Ilustracje oraz reklamy w tekście.

W numerze m.in.:

  • Zbigniew Uniłowski: Na dole.
  • Julian Tuwim: Szofer i gość. Piosenka umarłego. Wietrzyk. Aprobata. Zasypianie. Żniwo.
  • Quidam (Wiktor Weintraub): Półka z książkami zagranicznemi (m.in. „Lata”, Virginia Woolf).
  • Antoni Słonimski: Kronika tygodniowa.
  • Stefania Zahorska: Nowe filmy („Dybuk”).
  • Mariusz Dawn: Z dobrej gleby dobry plon (Samuel Dickstein).
  • Mieczysław Wallis: Dzieje Łazienek.
  • Andre Gide: Powrót z ZSRR. Zagadnienie oświaty – Niewola robotnika – Donosicielstwo – Rozpiętość płac.
  • Aleksander Janta-Połczyński: Także podstawy jedności. Korespondencja własna „Wiadomości Literackich”.
  • Józef Zagórski: Pisarka wśród polityków (Maria Dąbrowska).
Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK