ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  TRZY CZASOPISMA. NA TROPACH IDEOLOGII POLSKIERO RUCHU ROBOTNICZEGO

  45,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15/21 cm, stron 407, miękka okładka, stan dobry.

   

  spis treści:

  Przedmowa

  I. Czerwony Sztandar, organ KPP, 1 X 1919 – V 1938

  II. Nowy Przegląd, teoretyczny organ KPP, VII 1922 – VII 1936

  III. Kommunisticzeskij Internacjonał, czołowy organ MK 1918-1943. Polonica

   

  z przedmowy:

  >>Polski ruch komunistyczny zorganizował się niemal równocześnie z narodzinami Drugiej Rzeczypospolitej, zaś jego partyjne istnienie zostało przerwane u progu klęski wrześniowej. Towarzyszył więc dwudziestoleciu międzywojennemu polskich dziejów, towarzyszył szczególnie – jako ich zdecydowanie rewolucyjna lewica, nielegalna i prześladowana.
  Powstanie KPP, grudzień 1918 roku, to odpowiedź polskich sił rewolucyjnych przede wszystkim na ożywczą burzę rosyjskiego Października, na perspektywę europejskiej rewolucji socjalnej, ale również – po śmiertelnej klęsce trzech zaborczych mocarstw rozbiorowych – na nowy układ sił w Europie, na odbudowę państwa polskiego. Związana wielorakimi więzami z Krajem Rad, ośrodkiem światowych sił rewolucyjnych, walcząca z imperializmem i nacjonalizmem, z krzywdą i wyzyskiem w Ojczyźnie, walcząca o Polskę sprawiedliwości społecznej – KPP kształtowała w ciągu tych lat swoją ideologię, zwłaszcza w dwu podstawowych jej kwestiach, narodowej i rolnej. Proces to wielonurtowy, pełen zakrętów i bolesnych błędów, ale też oszałamiających osiągnięć myślowych, proces upamiętniony najpełniej w czasopismach partyjnych KPP, zwłaszcza w jej organie teoretycznym "Nowym Przeglądzie" oraz w jej czołowym organie "Czerwonym Sztandarze". Specyficznym odbiciem tego procesu są również polonica w czasopiśmie "Kommunisticzeskij Internacjonał", naczelnym organie Trzeciej Międzynarodówki.
  Czasopisma te to swoiste laboratoria myśli partyjnej, operującej faktami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi z życia mas pracujących, z iycia narodu i świata, faktami przetrawianymi na podłożu markslstowsko-leninowskiego światopoglądu w oparciu o doświadczenia wyniesione z dziesięcioleci walki.<<

   

   

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK