Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   TEORIA I PRAKTYKA POLITYCZNEJ PROPAGANDY WIZUALNEJ

   36,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   spis treści:

   Wstęp

   Rozdział l – TROCHĘ HISTORII

   Rozdział 2 – POJĘCIE FORMY I PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI PROPAGANDY WIZUALNEJ

   • Definicja propagandy wizualnej. Różnice między propagandą wizualną a innymi rodzajami oddziaływania wizualnego
   • Informacja wizualna a propaganda wizualna
   • Reklama a propaganda wizualna
   • Propaganda wizualna a telewizja i film
   • Definicja propagandy wizualnej
   • Podział propagandy wizualnej
   • Rola i znaczenie propagandy wizualnej w kształtowaniu świadomości ideowo-politycznej społeczeństwa.
   • Środki i formy propagandy wizualnej
   • Graficznie przedstawione słowo
   • Znaki i ich funkcja w wizualnym przekazie propagandowym
   • Psychologiczna funkcja symboli w propagandzie wizualnej
   • Ruch jako środek propagandy wizualnej
   • Psychologiczne właściwości propagandy wizualnej
   • Możliwość wielokrotnego działania bodźca
   • Zaangażowanie wzroku
   • ,,Podświadome" oddziaływanie propagandy wizualnej
   • Estetyczne walory propagandy wizualnej

   Rozdział 3. – ROLA I ZNACZENIE BARWY W PROPAGANDZIE WIZUALNEJ

   • Spostrzeganie barw
   • Psychologiczne znaczenie barw
   • Rola barw w propagandzie wizualnej
   • Ogólne prawidłowości stosowania barw.
   • Miejsce barw w organizacji wnętrza
   • Wpływ barw na spostrzeganie przestrzeni
   • Wpływ barw na czytelność napisów
   • Rola światła w propagandzie wizualnej

   .Rozdział 4 – MODEL WIZUALNEGO PRZEKAZU PROPAGANDOWEGO

   • Struktura modelu wizualnego przekazu propagandowego
   • Kodowanie informacji w wizualnym przekazie propagandowym
   • Czytelność, zrozumiałość i emocjonalna atrakcyjność kodu
   • Stosunki wzajemne między wyodrębnionymi grupami kodu w propagandzie wizualnej
   • Angażowanie uwagi odbiorców w wizualnym przekazie propagandowym
   • Spostrzeganie wizualnego komunikatu propagandowego
   • Procesy psychiczne towarzyszące percepcji wizualnego komunikatu propagandowego
   • Procesy emocjonalne
   • Procesy myślowe
   • Zapamiętanie treści przekazu
   • Modyfikacja systemu postaw ideowo-politycznych

   Rozdział 5 – ANALIZA GŁÓWNYCH FORM PROPAGANDY WIZUALNEJ

   • Formy słowno-wizualne
   • Zasadnicze typy form słowno-wizualnego przekazu .
   • Treść form słowno-wizualnych
   • Krój i rodzaj pisma jako element atrakcyjności środków słowno-wizualnych
   • Fotografia w propagandzie wizualnej
   • Propagandowe funkcje fotografii
   • Rodzaje zastosowań fotografii w propagandzie wizualnej
   • Plakat jako forma propagandy wizualnej
   • Plakat i jego rodzaje
   • Rola plakatu w propagandzie politycznej
   • Zasadnicze rodzaje plakatu społeczno-politycznego
   • Sposoby wykorzystania plakatu społeczno-politycznego w propagandzie wizualnej
   • Problemy percepcji plakatu
   • Małe formy propagandy wizualnej
   • Znaczki pocztowe jako narządzie propagandy wizualnej .
   • Naklejki na pudełkach zapałek

   Rozdział 6 – SATYRA W WIZUALNEJ PROPAGANDZIE POLITYCZNEJ

   • Funkcja satyry w wizualnej propagandzie politycznej
   • Niektóre metody wykorzystania satyry w propagandzie wizualnej
   • Plakat satyryczny
   • Satyryczna gazetka ścienna
   • Symbol satyryczny
   • Wykorzystanie materiałów z czasopism satyrycznych
   • Niektóre zasady wykorzystania satyry w propagandzie wizualnej

   Rozdział 7 – ORGANIZACJA EKSPOZYCJI PROPAGANDY WIZUALNEJ

   • Kompleksowy charakter organizacji przekazu wizualnego
   • Kolorystyka pomieszczeń i urządzeń
   • Informacja wizualna
   • Strefy oddziaływania wizualnego
   • Wybór miejsca ekspozycji
   • Czas ekspozycji
   • Ekspozycja okolicznościowa
   • Ekspozycja stała
   • Sposób ekspozycji
   • Plan i scenariusz propagandy wizualnej .
   • Plan propagandy wizualnej
   • Scenariusz propagandy wizualnej

   Rozdział 8 — ROLA ZAKŁADOWYCH OŚRODKÓW PROPAGANDY I INFORMACJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI PROPAGANDY WIZUALNEJ

   • Propaganda wizualna w zakładzie pracy
   • Zadania i formy pracy zespołów propagandy wizualnej ZOPI
   • Poradnictwo w zakresie propagandy wizualnej

   Bibliografia

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.