ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

TEORETYCY, PISARZE I ARTYŚCI O SZTUCE 1500-1600

49,00 

3 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 21×15 cm, stron 519, okładka płócienna. Delikatne zabrudzenia okładki.

Stan bardzo dobry.

Spis treści:

– Teoria i krytyka dojrzałego Odrodzenia we Włoszech

– Cristoforo Landino Komentarz do „[Boskiej] Komedii” Dantego Alighieri
– Luca Pacioli; Boska proporcja
– Pomponius Gauricus; O rzeźbie
– Rafael Santi; List do hrabiego Baldassare Castiglione
– Anonim z kręgu Bramantego, Rafaela i Castigliona; [Raport przesiany papieżowi Leonowi X o zabytkach starożytnego Rzymu], pocz. XVI wieku
– Baldassare Castiglione; Dworzanin

– Myśl o sztuce w Europie Północnej

– Albrecht Durer; Projekty i szkice do ogólnego traktatu o malarstwie
– Pouczenie o mierzeniu cyrklem l linią
– Cztery księgi o proporcjach ludzkich
– List do Willibalda Pirckheimera
– List do Willibalda Pirckheimera
– List do Jakuba Hellera
– Dziennik podróży do Niderlandów
– Erazm z Rotterdamu; Dialog o właściwej wymowie języka łacińskiego i greckiego
– Joachim Camerarius; Przedmowa w łacińskim przekładzie Albrechta Darera „Czterech ksiąg o proporcjach ludzkich”
– Elementy retoryki
– Lambert Lombard; List do Giorgia Vasariego

– Zagadnienia sztuki w pismach reformatorów w Europie Północnej

– Benedetto Varchi Wykład, w którym rozważa się o pierwszeństwie sztuk
– Angolo Bronzino list do Benedetta Yarchi
– Jacopo Carrucci da Pontormo; List do Benedetta Yarchi
– Michał Anioł Buonarroti; List do Benedetta Varchi

– Andreas Karlstadt; O zniesieniu obrazów
– O tym czy należy postępować opieszale
– Marcin Luter; Osiem kazań
– Przeciw niebiańskim prorokom, o obrazach i Sakramencie
– Kazania tygodniowe o Deuteronomium
– Jan Kalwin; Zasady religii chrześcijańskiej
– Kazania o Deuteronomium
– Kazania o pierwszym liście do Koryntian

– Spory o pierszeństwo sztuk we Włoszech

– Benedetto Varchi Wykład, w którym rozważa się o pierwszeństwie sztuk
– Angolo Bronzino list do Benedetta Yarchi
– Jacopo Carrucci da Pontormo; List do Benedetta Yarchi
– Michał Anioł Buonarroti; List do Benedetta Varchi

– W kręgu Michała Anioła

– Michał Anioł Buonarroti; Poezje
– Pietro Aretino; Do boskiego Michelangelo
– Michał Anioł Buonarroti; Do pana Pietra Aretino
– Pietro Aretino; Do Michała Anioła Buonarroti
– Ascanio Condivi; Żywot Michała Anioła
– Francisco de Hollanda; O malarstwie starożytnym

– Włoska teoria sztuk plastycznych w połowie XVI wieku

– Paolo Pino; Dialog o malarstwie
– Lodovico Dolce; Dialog o malarstwie zatytułowany „Aretino”
– Giovanni Andrea, Gilio da Fabriano: Dialog dotyczący błędów i niewłaściwości, jakie popełniają malarze przedstawiający historie
– Yincenzio Danti; Traktat o doskonałych proporcjach
– Benvenuto Cellini; O sztuce rysunku

– Włoska teoria architektury w połowie XVI wieku

– Sebastiano Serlio Traktat o architekturze, 1537-1584
– Jacomo Barozzi da Yignola Zasada pięciu porządków architektury
– Andrea Palladio Cztery księgi o architekturze

– Historiografia Giorgio Vasariego

– Giorgio Yasari Żywoty najznakomitszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów
– Wstęp do calego  dzielą
– Wstęp  do „Żywotów”
– Żywot Masaccia
– Żywot Pietra Perugino
– Jan van Eyck: Żywot Antonella da Messina
– Żywot Leonarda da Vinci

– Dokumenty mówiące o życiu artystów i stosunku do sztuki

– Jacopo Carrucci da Pontormo Dziennik prowadzony, gdy malował chór w San Lorenzo
– Joachim du Bellay Starożytności Rzymu
– Benvenuto Cellini; Żywot własny

– Sztuka i kontrreformacja

– Postanowienia Soboru Trydenckiego
– Przesłuchanie Paola Yeronese
– Św.Karol Boromeusz Pouczenia o budowie i wyposażeniu kościoła
– Bartolomeo Ammannati list do członków Akademii rysunku
– Gabriele Paleotti; Rozprawa o obrazach świętych i świeckich
– Antonio Possevino; Traktat o poezji i malarstwie
– Uchwała Synodu Krakowskiego o malarstwie sakralnym

– Akademie i późny manieryzm

– Raffaele Borghini; U Riposo, w którym mowa jest o malarstwie i rzeźbie
– Paolo Lomazzo Traktat o malarstwie
– Idea świątyni malarstwa
– Romano Alberti Początek l rozwój Akademii rysunku w Rzymie, gdzie zawarte są wykłady, wygłoszone pod zarządem znakomitego – Pana Kawalera Federico Zuccari
– Federico Zuccari list do Książąt i Panów miłośników rysunku, malarstwa, rzeźby i architektury
– Idea malarzy, rzeźbiarzy i architektów
– Indeks nazwisk i imion własnych
– Indeks ważniejszych pojąć, terminów i zagadnień
– Spis ilustracji na wkładkach
– Spis ilustracji w tekście

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK