ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

TEORETYCY, HISTORIOGRAFOWIE I ARTYŚCI O SZTUCE 1600-1700

50,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Seria wydawnicza

Rok wydania

Format 15×21 cm, stron 680, okładka twarda płócienna.

Stan bardzo dobry.

Zawiera kilkanaście czarno-białych ilustracji.

Spis treści
Przedmowa
Wskazówka bibliograficzna
Rozdział 1 Miłośnicy sztuki i artyści na początku XVII wieku

Agostino Carracci [?] Sonet ku chwale Niccolo Bolognese [dell 'Abbate], przed 1602
Lucio Faberio Mowa pogrzebowa wygłoszona na uroczystości żałobnej po śmierci Agostina Carracci, 1602
Galileo Galilei List do Lodovica Cigoli, 26 czerwca 1612
Vincenzo Giustiniani List do Dirka Ameydena [Teodora Amideni], ok. 1620
Giulio Mancini Rozważania o malarstwie, ok. 1620
Peter Paul Rubens (?) O naśladowaniu posągów starożytnych
Constantijn Huygens Autobiografia, 1629-1631 [Lievens i Rembrandt] (tłum. Lidia Winniczuk)
Rembrandt Van Rijn Siedem listów do Constantijna Huygensa, 1636 – 1639 (tłum. Lidia Winniczuk)
Abraham Bosse Myśli o rozróżnianiu rozmaitych manier w malarstwie, rysunku i grafice, a także oryginałów od kopii, 1649

Rozdział 2 Teoretycy pierwszej polowy XVII wieku

Carel Van Mander Książka malarza, w której ochoczej do nauki młodzieży podane są przede wszystkim zasady szlachetnej wolnej sztuki malarstwa, 1604 (tłum. Maria Kluk i Jan Białostocki)
Giovanni Battista Agucchi Traktat o malarstwie, 1607-1615(?)
Vincencio Carducho Dialogi o malarstwie, 1633
Spór w Akademii Św Łukasza,1636
Franciscus Junius O malarstwie starożytnych, 1637
Peter Paul Rubens List do Franciscusa Juniusa, 1637
Francisco Pacheco Sztuka malarstwa, 1649

Rozdział 3 Poglądy na treści dzieł sztuki i charakter wyobrażeń

Joannes Molanus O historii świętych obrazów i wyobrażeń, aby były właściwie używane, a przeciw nadużyciom, cztery księgi, 1594
Federico Borromeo O malarstwie religijnym, 1624
Francisco Pacheco Sztuka malarstwa, 1649
[O przedstawianiu Niepokalanego Poczęcia Mariz] (tłum. Antoni Ziemba)
Christophoro Giarda Bibliothecae Alexandrinae Icones Symbolicae, 1626
Peter Paul Rubens List do Justusa Sustermansa, 1638
[Giovanni Domenico Ottonelli i Pietro da Cortona] Traktat o malarstwie i rzeźbie, ich używaniu i nadużywaniu, 1652
Claude-Francois Menestrier Badania nad herbami, 1683 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
Gerard de Lairesse Wielka księga malarska, 1707

Rozdział 4 Teoretycy architektury

Teofilo Gallacini Traktat o błędach architektów, 1625
Roland Freart de Chambray Porównanie architektury starożytnej i nowożytnej,
Claude Perrault Dziesięć ksiąg o architekturze Witruwiusza, 1673 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
Francois Blondel Kurs architektury, 1683 (cz. II i V tłum. Władysław Tatarkiewicz)
Claude Perrault Zestaw pięciu rodzajów kolumn, 1683 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
Charles Perrault Porównanie starożytnych i nowożytnych w tym, co dotyczy sztuk i nauk. Dialogi,1688

Rozdział 5 Teoretyczne poglądy na sztukę w drugiej połowie XVII wieku

Nicolas Poussin [Uwagi o malarstwie]
Nicolas Poussin Listy
Charles Alphonse Dufresnoy O sztuce rysunkowej, 1668
Giovanni Pietro Bellori Idea malarza, rzeźbiarza i architekta wybrana z piękna
natury, [lecz] przewyższająca naturę, 1664
Luigi Scaramuccia Finezje włoskich pędzli, 1674
Filippo Baldinucci Toskański słownik sztuk rysunkowych, 168l
Marco Boschini Mapa żeglugi malarskiej, 1660
Samuel van Hoogstraeten Wprowadzenie do wyższej szkoły malarstwa, 1678
Gerard de Lairesse Wielka księga malarska, 1707

Rozdział 6 Żywotopisarstwo i historiografia sztuki we Włoszech

Giulio Mancini Rozważania o malarstwie, ok. 1620
Carlo Ridoln Cuda sztuki, czyli żywoty sławnych malarzy weneckich, 1648
Marco Boschini Mapa żeglugi malarskiej, 1660 [Tylman z Gameren]
Giovanni Pietro Bellori Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1672
Żywot Annibala Carracci
Żywot Mikołaja Poussina z Andelys, Francuza, malarza
Giovanni Battista Passeri Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów, którzy
działali w Rzymie, zmarli od I641 do I673, 1772
Francesco Borromini
Carlo Cesare Malvasia Bolonia malarska, 1678
Życiorys Guido Reniego
Filippo Baldinucci Żywot Gian Lorenza Berniniego, 1682 (tłum. Maria Rzepińska)
Filippo Baldinucci [Kwestionariusz rozsyłany korespondentom 1685
Filippo Baldinucci Początki i rozwój sztuki rytowania na miedzi, 1686
Żywot Reimbronda van Rein, tj. Rembranta del Rino, malarza i grafika w Amsterdamie
Lione Pascoli Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1730 – 1736
Żywot Francesco Borrominiego, 1730
Żywot Giambat[t]isty Gisleniego, 1736

Rozdział 7 Rozwój opisu dzieła sztuki

Giovanni Battista Agucchi Opis Wenus śpiącej Annibala Carracci, 1603
Giovanni Pietro Bellori Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1672
Żywot Giovanniego Lanfranco
Żywot Annibala Carracci [Galeria Farnese, temat malowideł]
Żywot Mikolaja Poussina z Andelys, Francuza, malarza [Taniec życia i ludzkiego, Prawda objawiona przez czas, Szczęśliwość we władzy śmierci]
Giovanni Pietro Bellori Opis obrazów namalowanych przez Rafaela z Urbino w salach apostolskiego pałacu watykańskiego, 1695
Zakończenie i alegoria czterech obrazów

Rozdział 8 Żywotopisarstwo i historiografia sztuki poza Włochami

Carel van Mander Książka malarza, w której ochoczej do nauki młodzieży podane są przede wszystkim zasady szlachetnej wolnej sztuki malarstwa, 1604
Żywot Jana i Huberta van Eyck, braci i malarzy z Maeseyck
Żywot Pietera Brueghla, znakomitego malarza z Brueghel
Paul Freart de Chantelou Dziennik podróży kawalera Berniniego do Francji, po 1671( tłum. Halina Grabska)
Joachim von Sandrart Niemiecka Akademia szlachetnych sztuk: architektury, rzeźby i malarstwa, 1675 [Claude Gellée,zwany Lorrain]
André Félibien Rozmowy 0 życiu i dziełach najsłynniejszych malarzy dawnych i nowych, 1685
[Nicolas Poussin]
Roger de Piles Żywot Rubensa, 1681
Roger de Piles Skrót żywotów malarzy, z uwagami o ich dziełach, traktatem o doskonałym malarzu, o znawstwie rysunków i o użyteczności rycin, 1699
Rembrant Vanrein

Rozdział 9 Sztuka w piśmiennictwie polskim

Sebastian Petrycy z Pilzna Polityki Aristotelesowey […] ksiąg ośmioro, 1605
Paweł Palczewski Państwo Wenecjan, czyli krótki traktat o początkach i starożytności Wenecji,l605
Maciej Kazimierz Sarbiewski O poezji doskonałej (tłum. Marian Plezia)
Adam Fabian Birkowski O świętych obrazach, jako mają być szanowane, kazanie,
Marcin Hincza Głos Pański, 1643
[Opis tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga]
Sebastian Gawarecki Diariusz podróży Marka i Jana Sobieskich, 1648
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podłóg nieba i zwyczaju polskiego,l659
Wacław Potocki Nagrobki
Bartłomiej Nataniel Wąsowski Kallitektoniki, abo o piękności architektury kościelnej i świeckiej krótkiego zebrania księga jedna, 1678 (tłum. anonimową poprawione)
[Krzysztof Zawisza] Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego, 1699
[Opis Frascati w okolicach Rzymu]

Rozdział 10 Francuska myśl o sztuce w drugiej połowie XVII wieku

Roger de Piles Idea doskonałego malarza, która ma posłużyć jako regula sądów wypowiadanych o dziełach malarzy, 1699
Roland Freart de Chambray Idea doskonałości malarstwa, 1662
Andre Felibien Wykłady w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeżby, 1668
[Philippe de Champaigne] Drugi wykład, wygłoszony w Gabinecie Obrazów Króla w sobotę,dnia 4 czerwca 1667
[Charles le Brun] Szósty wykład, wygłoszony w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w sobotę,dnia 5 listopada 1667
[Charles le Brun] O ekspresji ogólnej i szczegółowej, 1668
Henri Testelin Myśli najzdolniejszych malarzy tego czasu o praktyce malarstwa

Rozdział 11 Wielkie spory teoretyczne u schyłku XVII wieku

Charles Perrault Wiek Ludwika Wielkiego, 1687 (tłum. Krystyna Secomska)
Charles Perrault Porównanie starożytnych i nowożytnych w tym, co dotyczy sztuk i nauk,1688
Jean de La Bruyere Charaktery, 1688 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
Bernard le Bouvier de Fontenelle Dygresja o starożytnych i nowożytnych, 1688
Charles Perrault Sławni ludzie, którzy pojawili sie we Francji w obecnym wieku, 1696
Roger de Piles Skrót żywotów malarzy, z uwagami o ich dziełach, traktatem o doskonałym malarzu, o znawstwie rysunków i o użyteczności rycin, 1699
[Rozważania 0 dziełach Poussina]
[Rozważania o dziełach Rubensa]
Roger de Piles Wykład zasad malarstwa, 1708

Rozdział 12 U progu XVIII stulecia

J.L. de Cordemoy Nowy traktat o architekturze, 1706 (tłum. Ewa Mickiewicz)
Pierre Monier Historia sztuk związanych z rysunkiem, 1698 (tłum. Ewa Mickiewicz)
Jonathan Richardson Esej 0 sztuce krytyki, 1719 (tłum. Nina Kancewicz-Hoffman)
Jonathan Richardson Rozprawa o godności, pewności, rozkoszach i pożytkach wiedzy znawcy, 1719 (tłum. Nina Kancewicz-Hoffman)
Giambattista Vico Nauka nowa, 1725 (tłum. Tadeusz Jakubowicz)
Indeks nazwisk
Indeks ważniejszych pojęć, terminów i zagadnień
Spis ilustracji
Brak nazwiska tłumacza przy tytule oznacza, że tekst przełożony został przez autora opracowania.

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK