ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  TEORETYCY, HISTORIOGRAFOWIE I ARTYŚCI O SZTUCE 1600-1700

  50,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 15×21 cm, stron 680, okładka twarda płócienna.

  Stan bardzo dobry.

  Zawiera kilkanaście czarno-białych ilustracji.

  Spis treści
  Przedmowa
  Wskazówka bibliograficzna
  Rozdział 1 Miłośnicy sztuki i artyści na początku XVII wieku

  Agostino Carracci [?] Sonet ku chwale Niccolo Bolognese [dell 'Abbate], przed 1602
  Lucio Faberio Mowa pogrzebowa wygłoszona na uroczystości żałobnej po śmierci Agostina Carracci, 1602
  Galileo Galilei List do Lodovica Cigoli, 26 czerwca 1612
  Vincenzo Giustiniani List do Dirka Ameydena [Teodora Amideni], ok. 1620
  Giulio Mancini Rozważania o malarstwie, ok. 1620
  Peter Paul Rubens (?) O naśladowaniu posągów starożytnych
  Constantijn Huygens Autobiografia, 1629-1631 [Lievens i Rembrandt] (tłum. Lidia Winniczuk)
  Rembrandt Van Rijn Siedem listów do Constantijna Huygensa, 1636 – 1639 (tłum. Lidia Winniczuk)
  Abraham Bosse Myśli o rozróżnianiu rozmaitych manier w malarstwie, rysunku i grafice, a także oryginałów od kopii, 1649

  Rozdział 2 Teoretycy pierwszej polowy XVII wieku

  Carel Van Mander Książka malarza, w której ochoczej do nauki młodzieży podane są przede wszystkim zasady szlachetnej wolnej sztuki malarstwa, 1604 (tłum. Maria Kluk i Jan Białostocki)
  Giovanni Battista Agucchi Traktat o malarstwie, 1607-1615(?)
  Vincencio Carducho Dialogi o malarstwie, 1633
  Spór w Akademii Św Łukasza,1636
  Franciscus Junius O malarstwie starożytnych, 1637
  Peter Paul Rubens List do Franciscusa Juniusa, 1637
  Francisco Pacheco Sztuka malarstwa, 1649

  Rozdział 3 Poglądy na treści dzieł sztuki i charakter wyobrażeń

  Joannes Molanus O historii świętych obrazów i wyobrażeń, aby były właściwie używane, a przeciw nadużyciom, cztery księgi, 1594
  Federico Borromeo O malarstwie religijnym, 1624
  Francisco Pacheco Sztuka malarstwa, 1649
  [O przedstawianiu Niepokalanego Poczęcia Mariz] (tłum. Antoni Ziemba)
  Christophoro Giarda Bibliothecae Alexandrinae Icones Symbolicae, 1626
  Peter Paul Rubens List do Justusa Sustermansa, 1638
  [Giovanni Domenico Ottonelli i Pietro da Cortona] Traktat o malarstwie i rzeźbie, ich używaniu i nadużywaniu, 1652
  Claude-Francois Menestrier Badania nad herbami, 1683 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
  Gerard de Lairesse Wielka księga malarska, 1707

  Rozdział 4 Teoretycy architektury

  Teofilo Gallacini Traktat o błędach architektów, 1625
  Roland Freart de Chambray Porównanie architektury starożytnej i nowożytnej,
  Claude Perrault Dziesięć ksiąg o architekturze Witruwiusza, 1673 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
  Francois Blondel Kurs architektury, 1683 (cz. II i V tłum. Władysław Tatarkiewicz)
  Claude Perrault Zestaw pięciu rodzajów kolumn, 1683 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
  Charles Perrault Porównanie starożytnych i nowożytnych w tym, co dotyczy sztuk i nauk. Dialogi,1688

  Rozdział 5 Teoretyczne poglądy na sztukę w drugiej połowie XVII wieku

  Nicolas Poussin [Uwagi o malarstwie]
  Nicolas Poussin Listy
  Charles Alphonse Dufresnoy O sztuce rysunkowej, 1668
  Giovanni Pietro Bellori Idea malarza, rzeźbiarza i architekta wybrana z piękna
  natury, [lecz] przewyższająca naturę, 1664
  Luigi Scaramuccia Finezje włoskich pędzli, 1674
  Filippo Baldinucci Toskański słownik sztuk rysunkowych, 168l
  Marco Boschini Mapa żeglugi malarskiej, 1660
  Samuel van Hoogstraeten Wprowadzenie do wyższej szkoły malarstwa, 1678
  Gerard de Lairesse Wielka księga malarska, 1707

  Rozdział 6 Żywotopisarstwo i historiografia sztuki we Włoszech

  Giulio Mancini Rozważania o malarstwie, ok. 1620
  Carlo Ridoln Cuda sztuki, czyli żywoty sławnych malarzy weneckich, 1648
  Marco Boschini Mapa żeglugi malarskiej, 1660 [Tylman z Gameren]
  Giovanni Pietro Bellori Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1672
  Żywot Annibala Carracci
  Żywot Mikołaja Poussina z Andelys, Francuza, malarza
  Giovanni Battista Passeri Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów, którzy
  działali w Rzymie, zmarli od I641 do I673, 1772
  Francesco Borromini
  Carlo Cesare Malvasia Bolonia malarska, 1678
  Życiorys Guido Reniego
  Filippo Baldinucci Żywot Gian Lorenza Berniniego, 1682 (tłum. Maria Rzepińska)
  Filippo Baldinucci [Kwestionariusz rozsyłany korespondentom 1685
  Filippo Baldinucci Początki i rozwój sztuki rytowania na miedzi, 1686
  Żywot Reimbronda van Rein, tj. Rembranta del Rino, malarza i grafika w Amsterdamie
  Lione Pascoli Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1730 – 1736
  Żywot Francesco Borrominiego, 1730
  Żywot Giambat[t]isty Gisleniego, 1736

  Rozdział 7 Rozwój opisu dzieła sztuki

  Giovanni Battista Agucchi Opis Wenus śpiącej Annibala Carracci, 1603
  Giovanni Pietro Bellori Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych, 1672
  Żywot Giovanniego Lanfranco
  Żywot Annibala Carracci [Galeria Farnese, temat malowideł]
  Żywot Mikolaja Poussina z Andelys, Francuza, malarza [Taniec życia i ludzkiego, Prawda objawiona przez czas, Szczęśliwość we władzy śmierci]
  Giovanni Pietro Bellori Opis obrazów namalowanych przez Rafaela z Urbino w salach apostolskiego pałacu watykańskiego, 1695
  Zakończenie i alegoria czterech obrazów

  Rozdział 8 Żywotopisarstwo i historiografia sztuki poza Włochami

  Carel van Mander Książka malarza, w której ochoczej do nauki młodzieży podane są przede wszystkim zasady szlachetnej wolnej sztuki malarstwa, 1604
  Żywot Jana i Huberta van Eyck, braci i malarzy z Maeseyck
  Żywot Pietera Brueghla, znakomitego malarza z Brueghel
  Paul Freart de Chantelou Dziennik podróży kawalera Berniniego do Francji, po 1671( tłum. Halina Grabska)
  Joachim von Sandrart Niemiecka Akademia szlachetnych sztuk: architektury, rzeźby i malarstwa, 1675 [Claude Gellée,zwany Lorrain]
  André Félibien Rozmowy 0 życiu i dziełach najsłynniejszych malarzy dawnych i nowych, 1685
  [Nicolas Poussin]
  Roger de Piles Żywot Rubensa, 1681
  Roger de Piles Skrót żywotów malarzy, z uwagami o ich dziełach, traktatem o doskonałym malarzu, o znawstwie rysunków i o użyteczności rycin, 1699
  Rembrant Vanrein

  Rozdział 9 Sztuka w piśmiennictwie polskim

  Sebastian Petrycy z Pilzna Polityki Aristotelesowey […] ksiąg ośmioro, 1605
  Paweł Palczewski Państwo Wenecjan, czyli krótki traktat o początkach i starożytności Wenecji,l605
  Maciej Kazimierz Sarbiewski O poezji doskonałej (tłum. Marian Plezia)
  Adam Fabian Birkowski O świętych obrazach, jako mają być szanowane, kazanie,
  Marcin Hincza Głos Pański, 1643
  [Opis tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga]
  Sebastian Gawarecki Diariusz podróży Marka i Jana Sobieskich, 1648
  Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podłóg nieba i zwyczaju polskiego,l659
  Wacław Potocki Nagrobki
  Bartłomiej Nataniel Wąsowski Kallitektoniki, abo o piękności architektury kościelnej i świeckiej krótkiego zebrania księga jedna, 1678 (tłum. anonimową poprawione)
  [Krzysztof Zawisza] Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego, 1699
  [Opis Frascati w okolicach Rzymu]

  Rozdział 10 Francuska myśl o sztuce w drugiej połowie XVII wieku

  Roger de Piles Idea doskonałego malarza, która ma posłużyć jako regula sądów wypowiadanych o dziełach malarzy, 1699
  Roland Freart de Chambray Idea doskonałości malarstwa, 1662
  Andre Felibien Wykłady w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeżby, 1668
  [Philippe de Champaigne] Drugi wykład, wygłoszony w Gabinecie Obrazów Króla w sobotę,dnia 4 czerwca 1667
  [Charles le Brun] Szósty wykład, wygłoszony w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w sobotę,dnia 5 listopada 1667
  [Charles le Brun] O ekspresji ogólnej i szczegółowej, 1668
  Henri Testelin Myśli najzdolniejszych malarzy tego czasu o praktyce malarstwa

  Rozdział 11 Wielkie spory teoretyczne u schyłku XVII wieku

  Charles Perrault Wiek Ludwika Wielkiego, 1687 (tłum. Krystyna Secomska)
  Charles Perrault Porównanie starożytnych i nowożytnych w tym, co dotyczy sztuk i nauk,1688
  Jean de La Bruyere Charaktery, 1688 (tłum. Władysław Tatarkiewicz)
  Bernard le Bouvier de Fontenelle Dygresja o starożytnych i nowożytnych, 1688
  Charles Perrault Sławni ludzie, którzy pojawili sie we Francji w obecnym wieku, 1696
  Roger de Piles Skrót żywotów malarzy, z uwagami o ich dziełach, traktatem o doskonałym malarzu, o znawstwie rysunków i o użyteczności rycin, 1699
  [Rozważania 0 dziełach Poussina]
  [Rozważania o dziełach Rubensa]
  Roger de Piles Wykład zasad malarstwa, 1708

  Rozdział 12 U progu XVIII stulecia

  J.L. de Cordemoy Nowy traktat o architekturze, 1706 (tłum. Ewa Mickiewicz)
  Pierre Monier Historia sztuk związanych z rysunkiem, 1698 (tłum. Ewa Mickiewicz)
  Jonathan Richardson Esej 0 sztuce krytyki, 1719 (tłum. Nina Kancewicz-Hoffman)
  Jonathan Richardson Rozprawa o godności, pewności, rozkoszach i pożytkach wiedzy znawcy, 1719 (tłum. Nina Kancewicz-Hoffman)
  Giambattista Vico Nauka nowa, 1725 (tłum. Tadeusz Jakubowicz)
  Indeks nazwisk
  Indeks ważniejszych pojęć, terminów i zagadnień
  Spis ilustracji
  Brak nazwiska tłumacza przy tytule oznacza, że tekst przełożony został przez autora opracowania.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

   Antykwariat Kwadryga

   jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.