ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  TADEUSZ CIEŚLEWSKI SYN

  70,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 25 cm, str.214, twarda okładka z obwolutą. Kilkadziesiąt reprodukcji prac Tadeusza Cieślewskiego. Stan dobry (niewielkie naddarcia obwoluty).

  SPIS TREŚCI

  Wstęp
  Część pierwsza
  Przebieg  życia  i  zarys  działalności
  Rozwój i przebieg twórczości graficznej
  O ekslibrisach
  Charakterystyka twórczości graficznej
  Cieślewski na tle drzeworytu i współczesnej grafiki polskiej
  Kilka słów o twórczości krytycznej z zakresu sztuki i działalności literackiej
  Zakończenie
  Tablice (zestawienia wystaw, nagród i ważniejszych wydarzeń z życia)

  Część druga
  Katalog prac graficznych
  Wykaz skrótów stosowanych w katalogu
  Drzeworyty
  Linoryty
  Techniki metalowe
  Litografie
  Odbitki   cyrkowe
  Aneks
  Indeks nazwisk, nazw i miejscowości
  Indeks do katalogu
  Albumy i książki ilustrowane,  zdobione  i  o  układzie   graficznym Tadeusza
  Cieślewskiego  syna
  Teksty Tadeusza Cieślewskiego syna
  1.  Drukowane
  A. Opracowania, rozprawy, wstępy do katalogów i albumów

  B.  Artykuły,   recenzje,  kroniki,   sprawozdania                   ’.
  C. Nowele, opowiadania, powieści.
  2.  Rękopisy
  A.  Z zakresu sztuk plastycznych
  B.   Nowele,   powieści,   dramaty

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK