ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

TADEUSZ CIEŚLEWSKI SYN

70,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 25 cm, str.214, twarda okładka z obwolutą. Kilkadziesiąt reprodukcji prac Tadeusza Cieślewskiego. Stan dobry (niewielkie naddarcia obwoluty).

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część pierwsza
Przebieg  życia  i  zarys  działalności
Rozwój i przebieg twórczości graficznej
O ekslibrisach
Charakterystyka twórczości graficznej
Cieślewski na tle drzeworytu i współczesnej grafiki polskiej
Kilka słów o twórczości krytycznej z zakresu sztuki i działalności literackiej
Zakończenie
Tablice (zestawienia wystaw, nagród i ważniejszych wydarzeń z życia)

Część druga
Katalog prac graficznych
Wykaz skrótów stosowanych w katalogu
Drzeworyty
Linoryty
Techniki metalowe
Litografie
Odbitki   cyrkowe
Aneks
Indeks nazwisk, nazw i miejscowości
Indeks do katalogu
Albumy i książki ilustrowane,  zdobione  i  o  układzie   graficznym Tadeusza
Cieślewskiego  syna
Teksty Tadeusza Cieślewskiego syna
1.  Drukowane
A. Opracowania, rozprawy, wstępy do katalogów i albumów

B.  Artykuły,   recenzje,  kroniki,   sprawozdania                   ’.
C. Nowele, opowiadania, powieści.
2.  Rękopisy
A.  Z zakresu sztuk plastycznych
B.   Nowele,   powieści,   dramaty

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK