Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA A WIĘŹ KOŚCIELNA. STUDIA NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM BEZWYZNANIOWYM SIEDEMNASTEGO WIEKU

   54,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×25 cm, stron 654, płócienna okładka z obwolutą.

   Stan dobry (drobne otarcia obwoluty).

   „Świadomość religijna i więź kościelna” to filozoficzna opowieść o konflikcie instytucjonalnego Kościoła katolickiego z przejętymi wiarą ideologami. Leszek Kołakowski analizuje kolejne systemy myślowe, utopie i odnajduje wewnętrzne sprzeczności. Wszystkie ideologiczne obietnice są zawodne. Andrzej Friszke

   spis treści:

   Rozdział I
   Chrześcijaństwo bezwyznaniowe jako problem. Trudności interpretacji
   1. Wyjaśnienia wstępne
   2. Kilka przykładów z historiografii
   3. Model idealny ruchu reformatorów
   4. Mistyka. Definicje
   5. Mistyka. Psychologiczny i historyczny punkt widzenia
   6. Uwaga o pojęciu struktury
   7. Reformacja i kościół rzymski wobec mistyki

   Rozdział II
   Ewangeliczne chrześcijaństwo bezwyznaniowe. Dirk Camphuysen
   1. Ortodoksja i herezja
   2. Tradycja humanizmu. Dirk Coornhert
   3. Remonstranci
   4. Wiadomości biograficzne
   5. Religia wewnętrzna i religia praktyczna
   6. Łaska i uczynki. Możliwość życia doskonałego
   7. Objawienie i mistyka
   8. Religia przeciw kościołowi

   Rozdział III
   Rozum, prawo i łaska w myśli irenicznej
   1. Początek drugiej reformacji
   2. Antagonizm równości chrześcijańskiej i gminy. Sens pierwotny kolegianctwa
   3. Galenus. Wiadomości biograficzne
   4. Galenus. Założenia eklezjologiczne
   5. Galenus. Teoria wolności i łaski
   6. Galenus. Suplement mistyczny
   7. Boreel. Próba mistyki racjonalnej
   8. Brenius. Chiliazm bezwyznaniowy
   9. Balling. Ireniczna mistyka „wewnętrznego światła”. Problem „kręgu spinozjańskiego”
   10. Jarig Jelles. Unitariańska mistyka pseudoracjonalistyczna
   11. Zwicker. „Rozum” jako hasło ekumeniczne
   12. Konkluzja. Kartezjanizm i druga reformacja holenderska

   Rozdział IV
   Bredenburg. Irracjonalizacja religii jako produkt racjonalizmu
   1. Jan Bredenburg. Faza deizmu
   2. Jan Bredenburg. Faza spinozyzmu
   3. Jan Bredenburg. Faza fideizmu
   4. Paradoks wiary Świadectwo Piotra Bayle’a
   5. Paradoks tolerancji

   Rozdział V
   Porażka chrześcijańskiej integracji racjonalizmu. Sprawa Fryderyka van Leenhofa
   1. Dialektyka kontrreformacji
   2. Tendencja naczelna voecjanizmu
   3. Wartość Starego Zakonu
   4. Chiliazm kokcejański
   5. Spór o egzegezę Pisma
   6. Sens ideowy kokcejanizmu
   7. Przymierze z Kartezjuszem
   8. Kokcejanizm van Leenhofa
   9. Niebo na ziemi
   10. Niebo przeciw ziemi

   Rozdział VI
   Religijność mistyczna w strukturze urzeczowionej. Pierre de Berulle
   1.Wstęp
   2. Nieempiryczność historii
   3. W sprawie pojęcia kontrreformacji
   4. Tradycja hiszpańska
   5. Przykład dwuznaczności. Jan od Krzyża
   6. Przykład ortodoksji na krawędzi. Benedykt de Canfeld
   7. Bérulle. Zwycięstwo struktury zreifikowanej
   a. Motyw niezakończenia człowieka b. Motyw misji
   c. Motyw wcielenia d. Teologia praktyczna
   e. Deifikacja f. Geniusz Bérulle’a

   Rozdział VII
   Jean Joseph Surin. Mistyka ortodoksalna w fazie zamierającej
   1. Jezuityzm i mistyka
   2. Życie Surina i jego walka z szatanem
   3. Mistyka Surina. Natura i łaska, rozum i doświadczenie
   4. Mistyka Surina. Kontemplacja i kościół

   Rozdział VIII
   Mistyka potępiona. Kwietyzm
   1. Losy molinizmu
   2. Paradoks kwietyzmu. Autodestrukcja Erosa mistycznego
   3. Madame Guyon. Autoportret
   4. Sens kwietyzmu, jego niemożliwość, jego nieuchronność
   5. Dwa przykłady reakcji protestanckiej

   Rozdział IX
   Angelus Silesius. Antynomia panteizmu
   1. Wiadomości biograficzne
   2. Byt i czas
   3. Eros eschatologiczny
   4. Próba interpretacji
   5. Kontrreformacja pietystyczna
   6. Pytanie o panteizm Silesiusa

   Rozdział X
   Antoinette Bourignon. Mistyka egocentryczna
   1. Życie i wyznawcy
   2. Ruina i odrodzenie chrześcijaństwa
   3. Mistyka egocentryczna
   4. Praca, bogactwo, płeć. Poiret jako kodyfikator Bourignon
   5. Nota I. Gichtel – mistyka żebracza
   6. Nota II. Jakub Brill – panteizm bezwyznaniowy

   Rozdział XI
   Konflikt łaski i kościoła. Kręte drogi proroka Labadie’ego
   1. Narodziny proroka. Labadie jezuita i Labadie jansenista
   2. Mistyka Labadie’ego
   3. Pierwsza faza kalwińska. Teocentryzm, predestynacja, Eucharystia, kościół wybranych
   4. Faza voecjańska
   5. Coelum novum et terra nova
   6. Labadie wobec voecjanizmu. Trojaka perspektywa hermeneutyczna

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.