ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA A WIĘŹ KOŚCIELNA. STUDIA NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM BEZWYZNANIOWYM SIEDEMNASTEGO WIEKU

  54,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17×25 cm, stron 654, płócienna okładka z obwolutą.

  Stan dobry (drobne otarcia obwoluty).

  „Świadomość religijna i więź kościelna” to filozoficzna opowieść o konflikcie instytucjonalnego Kościoła katolickiego z przejętymi wiarą ideologami. Leszek Kołakowski analizuje kolejne systemy myślowe, utopie i odnajduje wewnętrzne sprzeczności. Wszystkie ideologiczne obietnice są zawodne. Andrzej Friszke

  spis treści:

  Rozdział I
  Chrześcijaństwo bezwyznaniowe jako problem. Trudności interpretacji
  1. Wyjaśnienia wstępne
  2. Kilka przykładów z historiografii
  3. Model idealny ruchu reformatorów
  4. Mistyka. Definicje
  5. Mistyka. Psychologiczny i historyczny punkt widzenia
  6. Uwaga o pojęciu struktury
  7. Reformacja i kościół rzymski wobec mistyki

  Rozdział II
  Ewangeliczne chrześcijaństwo bezwyznaniowe. Dirk Camphuysen
  1. Ortodoksja i herezja
  2. Tradycja humanizmu. Dirk Coornhert
  3. Remonstranci
  4. Wiadomości biograficzne
  5. Religia wewnętrzna i religia praktyczna
  6. Łaska i uczynki. Możliwość życia doskonałego
  7. Objawienie i mistyka
  8. Religia przeciw kościołowi

  Rozdział III
  Rozum, prawo i łaska w myśli irenicznej
  1. Początek drugiej reformacji
  2. Antagonizm równości chrześcijańskiej i gminy. Sens pierwotny kolegianctwa
  3. Galenus. Wiadomości biograficzne
  4. Galenus. Założenia eklezjologiczne
  5. Galenus. Teoria wolności i łaski
  6. Galenus. Suplement mistyczny
  7. Boreel. Próba mistyki racjonalnej
  8. Brenius. Chiliazm bezwyznaniowy
  9. Balling. Ireniczna mistyka „wewnętrznego światła”. Problem „kręgu spinozjańskiego”
  10. Jarig Jelles. Unitariańska mistyka pseudoracjonalistyczna
  11. Zwicker. „Rozum” jako hasło ekumeniczne
  12. Konkluzja. Kartezjanizm i druga reformacja holenderska

  Rozdział IV
  Bredenburg. Irracjonalizacja religii jako produkt racjonalizmu
  1. Jan Bredenburg. Faza deizmu
  2. Jan Bredenburg. Faza spinozyzmu
  3. Jan Bredenburg. Faza fideizmu
  4. Paradoks wiary Świadectwo Piotra Bayle’a
  5. Paradoks tolerancji

  Rozdział V
  Porażka chrześcijańskiej integracji racjonalizmu. Sprawa Fryderyka van Leenhofa
  1. Dialektyka kontrreformacji
  2. Tendencja naczelna voecjanizmu
  3. Wartość Starego Zakonu
  4. Chiliazm kokcejański
  5. Spór o egzegezę Pisma
  6. Sens ideowy kokcejanizmu
  7. Przymierze z Kartezjuszem
  8. Kokcejanizm van Leenhofa
  9. Niebo na ziemi
  10. Niebo przeciw ziemi

  Rozdział VI
  Religijność mistyczna w strukturze urzeczowionej. Pierre de Berulle
  1.Wstęp
  2. Nieempiryczność historii
  3. W sprawie pojęcia kontrreformacji
  4. Tradycja hiszpańska
  5. Przykład dwuznaczności. Jan od Krzyża
  6. Przykład ortodoksji na krawędzi. Benedykt de Canfeld
  7. Bérulle. Zwycięstwo struktury zreifikowanej
  a. Motyw niezakończenia człowieka b. Motyw misji
  c. Motyw wcielenia d. Teologia praktyczna
  e. Deifikacja f. Geniusz Bérulle’a

  Rozdział VII
  Jean Joseph Surin. Mistyka ortodoksalna w fazie zamierającej
  1. Jezuityzm i mistyka
  2. Życie Surina i jego walka z szatanem
  3. Mistyka Surina. Natura i łaska, rozum i doświadczenie
  4. Mistyka Surina. Kontemplacja i kościół

  Rozdział VIII
  Mistyka potępiona. Kwietyzm
  1. Losy molinizmu
  2. Paradoks kwietyzmu. Autodestrukcja Erosa mistycznego
  3. Madame Guyon. Autoportret
  4. Sens kwietyzmu, jego niemożliwość, jego nieuchronność
  5. Dwa przykłady reakcji protestanckiej

  Rozdział IX
  Angelus Silesius. Antynomia panteizmu
  1. Wiadomości biograficzne
  2. Byt i czas
  3. Eros eschatologiczny
  4. Próba interpretacji
  5. Kontrreformacja pietystyczna
  6. Pytanie o panteizm Silesiusa

  Rozdział X
  Antoinette Bourignon. Mistyka egocentryczna
  1. Życie i wyznawcy
  2. Ruina i odrodzenie chrześcijaństwa
  3. Mistyka egocentryczna
  4. Praca, bogactwo, płeć. Poiret jako kodyfikator Bourignon
  5. Nota I. Gichtel – mistyka żebracza
  6. Nota II. Jakub Brill – panteizm bezwyznaniowy

  Rozdział XI
  Konflikt łaski i kościoła. Kręte drogi proroka Labadie’ego
  1. Narodziny proroka. Labadie jezuita i Labadie jansenista
  2. Mistyka Labadie’ego
  3. Pierwsza faza kalwińska. Teocentryzm, predestynacja, Eucharystia, kościół wybranych
  4. Faza voecjańska
  5. Coelum novum et terra nova
  6. Labadie wobec voecjanizmu. Trojaka perspektywa hermeneutyczna

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK