ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego [ślusarskiego] z 1932 roku

  140,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 39,5×54 cm. Druk jednostronny.

  Stan dobry (przybrudzenia i drobne naddarcia).

  Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego.

  Pan Robak Józef z Warszawy, urodzony w woj. lubel. dnia 2 października 1911 r. w Podborzu, powiat węgrowski, złożył egzamin czeladniczy w zawodzie ślusarskim i stosownie do art. 155 Rozp. Prez. Rz. z dnia 7.VI.1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr 53 poz. 468) przyznano mu tytuł czeladnika ślusarskiego. Warszawa, dn. 13 sierpnia 1932 r.

  Pod tekstem podpisy przewodniczącego i dwóch członków Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej oraz prezesa i dyrektora Izby Rzemieślniczej w Warszawie.

  Rysował Karol Żukowski.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK