ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego [ślusarskiego] z 1932 roku

140,00 

1 w magazynie

Kontakt
Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 39,5×54 cm. Druk jednostronny.

Stan dobry (przybrudzenia i drobne naddarcia).

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego.

Pan Robak Józef z Warszawy, urodzony w woj. lubel. dnia 2 października 1911 r. w Podborzu, powiat węgrowski, złożył egzamin czeladniczy w zawodzie ślusarskim i stosownie do art. 155 Rozp. Prez. Rz. z dnia 7.VI.1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr 53 poz. 468) przyznano mu tytuł czeladnika ślusarskiego. Warszawa, dn. 13 sierpnia 1932 r.

Pod tekstem podpisy przewodniczącego i dwóch członków Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej oraz prezesa i dyrektora Izby Rzemieślniczej w Warszawie.

Rysował Karol Żukowski.

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK