ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  STEFAN BATORY. PLAN LIGI PRZECIW TURKOM (1576-1584)

  149,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16×25.5 cm, stron 151, oprawa introligatorska płócienna.

  Stan dobry (zapis kredką na stronie przedtytułowej; zagięcia rogów niektórych kart; zaplamienia kart; nadarcia kilku kart).

  Spis rzeczy
  Przedmowa
  Wstęp: Liga przeciw Turkom w XVI w. – Grzegorz XIII
  I. Pierwsze zabiegi o ligę
  1. Polska wobec Ligi – Wybór Batorego – Jego nieufność do ligi
  2. Stosunek do Turcji i do cesarza
  3. Układy o ligę r. 1579 – Późniejsze zachowanie się króla
  II. Bolognetti i Possewin
  1. Pierwsze kroki Bolognettego w Polsce – Pogląd Batorego na sprawę ligi
  2. Czy Possewin był w r. 1582 powiernikiem króla?
  3. Działalność Possewina w r. 1583
  4. Działalność Bolognettego – Przyjaźń turecka grozi zerwaniem
  III. Rzym, Wenecja, Hiszpania, Polska
  1. Pierwsze układy w Wenecji i Hiszpanii
  2. Bolognetti w Brześciu Litewskim
  3. Nowe zabiegi w Wenecji i Madrycie
  4. Batory a Turcja – Bolognetti czuwa nad ligą
  5. Zwrot w planach królewskich
  Zakończenie
  Pogląd na genezę niektórych poglądów Stefana – Obliczenie sił na wojnę turecką

  Niektóre wymienione w tekście miejscowości
  Moskwa
  Rzym
  Konstantynopol
  Wilno
  Kraków
  Warszawa
  Ryga
  Niepołomice

  Tekst właściwy poprzedzony dwoma niemieckojęzycznymi wyciągami z biuletynu krakowskiej Akademii Nauk, które poświęcone są pracom Luwika Boratyńskiego. 

  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK