ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  SPRAWOZDANIE Z V-GO ZJAZDU SOCJALDEMOKRACJI KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY

  45,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 11×17,5 cm, stron XXI+72, okładka miękka.

  Stan dobry (przetarcia grzbietu, niewielkie zabrudzenia brzegów okładki).

  Spis treści:

  Umowa Zjednoczenia Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy z Socjaldemokratyczną Partją Robotniczą Rosji.

  Statut organizacyjny S. D. K. P. i L.

  Ważniejsze rewolucje V Zjazdu S. D. K. P. I L.

  Sprawozdanie:

  • Skład Zjazdu.
  • Otwarcie Zjazdu. Wybieranie prezydjum. Porządek dzienny.
  • Sprawozdanie Zarządu Głównego.
  • Stosunek do C. K.
  • Sprawa zwołania nadzwyczajnego Zjazdu ogólno-partyjnego.
  • Sprawa Konstytuanty.
  • Związki zawodowe.
  • Autonomja Polski.
  • Inne punkty porządku dziennego.
  • Zamknięcie Zjazdu.
  • Listy nadesłane na Zjazd.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK