ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  SPOŁECZNO-POLITYCZNA MYŚL ŚW. AUGUSTYNA

  28,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 13,5x19x5 cm, stron 308, okładka płócienna z obwolutą.

  Stan dobry (podniszczona obwoluta, nadgięte kilka wewnętrznych kart).

  Nakład 2000+350 egz.

  Zawiera kilkanaście cz-b ilustracji.

   

  Spis treści:

  WSTĘP

  • Czasy św. Augustyna
  • Sylwetka myśliciela i jego dorobek

  ZASADNICZE WYTYCZNE MYŚLI AUGUSTYŃSKIEJ

  • Założenia teoretyczno-poznawcze
  • Główne tezy nauki o bycie i świecie
  • Założenia etyki augustyńskiej
  • Idea przewodnia etyki: miłość
  • Geneza historiozofii św. Augustyna
  • Koncepcja państwa Bożego

  NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W UJĘCIU AUGUSTYNA

  • Stosunki w Afryce północnej za czasów Augustyna .
  • Poprzednicy Augustyna i ogólne założenia własnej jego doktryny społecznej
  • Augustyn rzecznikiem wspólnej własności
  • Stosunek pisarza do własności indywidualnej i bogactwa
  • Próba naprawy stosunków własnościowych
  • Praca
  • Niewolnictwo
  • Poszczególne zawody i ich ocena
  • Polityka religijna cesarzy rzymskich i stosunek Augustyna do wyznań niechrześcijańskich
  • Stosunek do herezyj i schizm chrześcijańskich

  NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIE

  • Małżeństwo i rodzina jako podstawowa komórka organizacyjna społeczeństwa
  • Geneza i istota państwa
  • Władza państwowa; stosunek wzajemny władzy i jednostki; organa państwa
  • Cele państwa; zagadnienie pokoju i wojny
  • Osobisty stosunek Augustyna do pańswa ziemskiego
  • Istota i rodzaje prawa
  • Teoria oporu prawom niesprawiedliwym i próby naprawy prawa pozytywnego
  • Stosunek wzajemny Kościoła i państwa: założenia ogólne
  • Współdziałanie Kościoła i państwa w sferze religijnej i świeckiej

  ZAKOŃCZENIE

  • Ocena dorobku św. Augustyna
  • Rola cywilizacyjna i wpływy naukowe Augustyna w przeszłości
  • Aktualne znaczenie społeczno-politycznej myśli Augustyna

  DODATEK

  • Zestawienie chronologiczne ważniejszych pism Augustyna
  • Wykaz cytowanych źródeł
  • Wybrane pozycje bibliograficzne
  • Streszczenie w języku angielskim
  • Streszczenie w języku niemieckim
  • Skorowidz nazwisk
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK