ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  SPOŁECZNE NIEBEZPIECZEŃSTWO CZYNU JAKO DYREKTYWA SĄDOWEGO WYMIARU KARY (NA TLE TEORII I PRAKTYKI SĄDOWEJ) [AUTOGRAF]

  150,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16,5×23,5 cm, stron 143, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (nieznaczne otarcia i przybrudzenia okładki).

  Autograf z dedykacją autorki na stronie przedtytułowej.

  Spis treści:

  Pojęcie społecznego niebezpieczeństwa czynu w prawie karnym:

  • Ekspozycja problemów.
  • Wieloznaczność terminu „niebezpieczeństwo”.
  • Społeczne niebezpieczeństwo ustawowego typu przestępstwa a przestępstwa jako konkretnego zdarzenia.
  • Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako ocena ustawowego typu przestępstwa a czynu konkretnego. Przesłanki oceny i jej treść.

  O społecznym wartościowaniu przestępstwa na gruncie sądowego wymiaru kary z punktu widzenia jego dyrektyw:

  • Rola postaw oceniających sędziego oraz jego osobowości w orzekaniu.
  • Zagadnienie swobody sędziowskiej w orzekaniu a ideologia stosowania prawa. Granice swobody sędziowskiej w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r.
  • Pojęcie dyrektyw sądowego wymiaru kary i ich klasyfikacja. Problematyka art. 50 k.k.

  Współmierność kary do stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu a dyrektywy prewencyjne:

  • Czynniki strukturalne społecznego niebezpieczeństwa czynu jako dyrektywy sądowego wymiaru kary.
  • Ilościowe aspekty społecznego niebezpieczeństwa czynu jako dyrektywy sądowego wymiaru kary.
  • Relacje treściowe ogólnych dyrektyw sądowego wymiaru kary.
  • Rola dyrektywy w wyznaczaniu wymiaru kary. Spór o dyrektywę wiodącą.

  Dyrektywa współmierności kary do społecznego niebezpieczeństwa czynu na tle praktyki sądowej:

  • Problematyka i metoda badań.
  • Dyrektywa współmierności kary do społecznego niebezpieczeństwa czynu i jej przesłanki w świetle badań aktowych.
  • Uwagi ogólne o technice i przedmiocie wywiadu.
  • Dyrektywa współmierności kary do społecznego niebezpieczeństwa czynu w świetle wywiadów.

   

  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK