ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

SATYRA POLITYCZNA SEJMU CZTEROLETNIEGO

45,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Seria wydawnicza

Rok wydania

Format 15×23 cm, stron 234, okładka miękka.

Stan dobry (ubytki papieru na grzbiecie).

Spis treści:

WSTĘP. Zjazd kaniowski. Pomnik Sobieskiego. Epigramat na króla Stanisława Augusta. Obrona króla w dystychach «Odpisano
z Terebeli».

ROZDZIAŁ I. Nastroje polityczne Sejmu Czteroletniego. Podział sejmu na stronnictwa. Sejm w satyrze. Król i stronnictwo królewsko-prymasowskie w satyrze. Stronnictwo hetmańskie w satyrze. Branicki. Elżbieta z Branickich Sapieżyna. Kazimierz Nestor Sapieha. Suchodolski. Jacek Jezierski. Suchorzewski. Poniński i jego afera. Kobieta-polityk.

ROZDZIAŁ II. Polityka zagraniczna Sejmu Czteroletniego. «Wierszyk do Polaków z okoliczności wojny teraźniejszej». «Odpowiada podstarości na to». «Rozmowra szlachcica z ministrem». — «Sowa, ziemba i krogulec» Niemcewicza. Repliki Niemcewiczowi: ośmiowiersz, «Odpowiedź na bajkę o Sowie, ziębie i krogulcu», «Odpis na bajkę z perskiego tłumaczoną z przydatkiem raroga i puhacza». — «Do Stanów Sejmujących» Marcewicza. «Wiatr na świecie». «Papuga». Elegjo-satyra «Ojczyzna do swych synów». — «Organy» Krasickiego. ((Wieśniak warszawskiemu orgarmistrzowi na Organy z Myślewic). Afisz. Panegiryk pruski Zabłockiego. «Co słychać w Warszawie, donieś mi, przyjacielu». — Paszkwil. Branicki. «Bekieszka» Niemcewicza. «Na Foksal», «Ewan-gelja o Branickim», «Psalm na Wielki Piątek», «Papier, znaleziony w kościele XX. Dominikanów», (dnterlocutorie do Branickiego», «Opisanie genjusza satyry», «Do Branickiego, obiecującego nadgrodę za wydanie autora wierszy, «Ostatnia przestroga Branickiemu» Zabłockiego. «Moja myśl z okazji’wszczętego buntu przez Moskwę na Wołyniu i Ukrainie na Wielkanoc r. 1789». «Walewski, wojewoda sieradzki, Xaweremu Branickiemu. II. W. K. na Imieniny». «Zapytanie do Stanów Sejmujących, uczynione od ciekawego arbitra». Łuskina. «Do X. Łuskiny gazeciarza». «Wiersz na Łuskinę».

ROZDZIAŁ III. Uchwała sejmowa o aukcji wojska. «Organy» Krasickiego. «Wieśniak warszawskiemu orgarmistrzowi». Kasata Departamentu Wojskowego. «Nadgrobek». — Paszkwil. Paszkwil na Sz. Potockiego. «Krety» Niemcewicza. «Mąż i żona». «Powrót posła» Niemcewicza. Zagadka na podsk. Poniatowskiego. «Odpowiedź na zgraję do ks. Stan. Poniatowskiego». Wiersz z czasów wojny 1794 r. Zagadka na prymasa. «Żydoswaros» Juszyń-skiego. «Do nowego sztabu», «Do J. W. Grabowskiego, starosty i posła wołkowyskiego odpis na błazna», «Do J. W. Grabowskiego,, starosty i posła wołkowyskiego» Zabłockiego. — Skarb. Debaty sejmowe nad podatkami. «Odpowiada podstarości na to». «Rozmowa szlachcica z ministrem». «Do szlachty». «List wieśniaka do dworaka» Makulskiego. «Moja myśl». «Katechizm» Jezierskiego. «Prima Aprilis na dzień 1 kwietnia 1789 r.». «Do P. J. Marjańskiego» Mackiewicza. «Do moich współziomków» Trembeckiego. «Źródła i strumyki» Niemcewicza. «Do niektórych chluby» Zabłockiego. — «Na sesję sejmową, gdy bankierowie podali, że pieniędzy Genua pożyczyć nie może». «Wdzięczność J. W. Branickiemii».

ROZDZIAŁ IV. Walki o zniesienie Rady Nieustającej. «Do P. Blan-charda». «Okręt» i «Gmach podupadły» Niemcewicza. «Nadgrobek Radzie Nieustającej». «Wiersz po skasowaniu Rady Nieustającej». «Litanja do zmarłej Rady Nieustającej)). «Katechizm nowy». «życie i śmierć Rady Nieustającej». «Do Stanów Sejmujących» Naruszewicza. — Walka o sukcesję tronu. Trylogja Zabłockiego: (doannes Sarcasmus», «Przemowa» i «Same dzieło». «Katechizm» Jezierskiego. «Pies Wojciecha Turskiego». «Tchórze». — Walka o ustrój sejmu i sejmików. «Sejmiki» Makulskiego. «Powrót posła» Niemcewicza. Ujemna ocena sejmu 1788—1790 w komedji Niemcewicza i w «Rozmowie na polach Elizejskich Sołtyka z Garnyszem». Echa «Powrotu posła» w satyrze politycznej. — Paszkwil. Branicki. «Na Foksal», «Rada partji Branickiego», «Do Krasińskiego», «Suplika do Sapieżyny», «Dokończenie paszkwilów» Zabłockiego. «Do autora pism patrjotycznych». «Kizlar Aga. Suchorzewski. «Pamięci Suchorzewskiego w potomności» Zabłockiego. Suchorzewski w «Powrocie posła».

ROZDZIAŁ V. Manifestacje miejskie w Warszawie w r. 1789. «Katechizm Jezierskiego. «Plotki» Niemcewicza. «Na mniemany spisek mieszczan» Zabłockiego. «Walewski, woj. sieradzki». Walka o prawa dla mieszczan. «Basałyk». «Zwierciadło polskiej. «Manifest przeciw mieszczanom». «Na odzyskane miast prawa». Kwestja chłopska. «Katechizm» Jezierskiego. «Chłop polski».
«Zwierciadło polskie». «Powrót posła».

ROZDZIAŁ VI. Obawy konserwatystów. Odpowiedź anonima. «Pieśń przeciwko rewolucji 3 maja 1791 r.» Mielżyńskiego. «Na Nowy Rok 1792 do Ojczyzny Karśnickiego. «Ojczyzna z kolebki do Karśnickiego». Kościół Opatrzności. «Paszkwil malkontentów».
Odpowiedź nań w epigramacie. Paszkwil. «D. B. Tomaszewskiego…. uwagi». «Do Dyzmy T.». «Między Dyzmą T. a anonimem do niego» Komara. «Sen czyli sąd» Trembeckiego. Paszkwile Kossakowskiego: «Fragment z rękopisma arabskiego» i «Czarownica». Sprawa starostw. «Paszkwil na prymasa Poniatowskiego». Deklaracja wojenna Moskwy. «Na dzień 18 maja 1792 r. po podaniu deklaracji moskiewskiej». Litima sejmu.

ROZDZIAŁ VII. Formy epiczne satyry: poemat, nowela, opowieść, bajka, trawestacje. Trawestacje tekstów religijnych, historycznych, dokumentu dyplomatycznego. Formy dramatyczne: komedja, dialog-rozmowa. Formy liryczne: wiersz liryczny, list, epigramat. Epigramat właściwy, epitafjum, zagadka. Satyra w rysunku.

ZAKOŃCZENIE. Stanowisko satyry politycznej w satyrze polskiej w. XVIII. Zasługi obywatelskie satyry politycznej Sejmu Czteroletniego.

 

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK