ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  SARMATIA ARTISTICA

  59,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 24,50 cm. Str. 290, czarno-białe ilustracje w tekście, okładka płócienna z obwolutą,

  Stan dobry (ubytki papieru w obwolucie).

  Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Tomkiewicza.

  Spis treści:

  JERZY KOWALCZYK, Bibliografia publikacyj Władysława Tomkiewicza
  STANISŁAWA SAWICKA, Rysunek Antoine Carona Festyn dla poslów polskich w ogrodach Tuileries w 1573 r
  ADAM MIŁOBEDZKI. Zamek w Pińczowie za Myszkowskich. U początków nowożytnej rezydencji w Polsce
  ALICJA LUTOSTAŃSKA, Przyczynek do dziejów rezydencji w Jakubowicach Murowanych koło Lublina
  TANISŁAW HERBST, Anna Wazówna a sprawa ikonografii batalistycznej
  PASIERB, Temat „Pokłonu pasterzy” w twórczości Hermana Hana
  GOSIENIECKA, Sztambuch Michała Heidenreicha
  KICHAŁ GRADOWSKI, Mateusz Wallbaum i jego prace w Polsce
  WŁADYSŁAW CzAPLiŃSKi, Przyczynki do dziejów mecenatu artystycznego Zygmunta III
  NINA MIKS, Kapela królewska Wazów w rysunku G. B. Gisleniego, architekta i muzyka królewskiego
  BIAŁOSTOCKI, Symbolika drzwi w sepulkralnej sztuce baroku
  KOWALCZYK, Dwór artystyczny Jana Zamoyskiego „Sobiepana”
  ZBIGNIEW WÓJCIK, Testament królowej Ludwiki Marii
  BARANOWSKI, O pierwszym projekcie „szkoły rycerskiej” w Polsce
  MICHAŁ WALICKI, Skrwawienie róży — nieznany obraz Michele Rocca ze zbiorów polskich
  HIERONIM FEICHT, Królewsko-polska i kurfirstowsko-saska kapela muzyczna w Dreźnie. ?ANDA PUGET, Wolborz. Dzieje miasta i rezydencji biskupów kujawskich
  ANDRZEJ RYSZKIEWICZ, Petrus Zaise Yenetus
  STANISŁAW LORENTZ, Z dziejów Zamku Ujazdowskiego
  MARIUSZ KARPOWICZ, Fortuna i Sztuka
  tożENNA MAJEWSKA-MASZKOWSKA i TADEUSZ S. JAROSZEWSKI, Podróż Stanisława Kostki Potockiego do Włoch w łatach 1785 – 1786 w świetle jego korespondencji z żoną
  TERESA SULERZYSKA, Rysunki Michała Płońskiego w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
  KRYSTYNA SROCZYŃSKA, „Souvenir d’amour” Teresy Tyszkiewiczowej dla Talleyrandaz akwarelą Zygmunta Vogla
  DOBRZYCKA, Ganimed, Nieznane listy Thorvaldsena do Atanazego Raczyńskiego
  SZWANKOWSKI, Teatr Narodowy na przełomie lat 1814-1815
  BOHDAN BARANOWSKI, Znaczenie źródeł ikonograficznych dla badań nad dziejami hodowli w Polsce od XVI do połowy XIX w.
  ZYSŁAW GEBAROWICZ, Symbolika w architekturze, jej pojęcie i rola
  JANDER GIEYSZTOR, Herb Zakopanego. Tradycja ludowa i interpretacje ikonograficzne

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK