ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
45,00 

SĄDY POLUBOWNE W STOSUNKACH HANDLOWYCH

75,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 14×23 cm, stron 52, okładka miękka.

Stan dostatecznie dobry (zabrudzenia, papierowa naklejka oraz napisy na okładce, nieaktualne pieczątki biblioteczne).

Spis treści:

 • O sądach polubownych w ogóle.
 • Prawodawstwo, dotyczące sądów polubownych, obowiązujące w Polsce:
  • W byłym zaborze rosyjskim.
  • W byłym zaborze austrjackim.
  • W byłym zaborze pruskim.
 • Zastosowanie sądów polubownych w życiu gospodarczem Polski:
  • Giełdowe sądy rozjemcze.
  • Sądy polubowne przy Izbach Handlowo-Przemysłowych w byłych zaborach austrjackim i pruskim.
  • Sądy polubowne przy wolnych organizajach gospodarczych.
 • Sądy polubowne w międzynarodowych stosunkach handlowych.
 • Spis wolnych organizacyj gospodarczych, przy których istnieją sądy polubowne.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK