ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ROMAN INGARDEN A FILOZOFIA NASZEGO CZASU

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Okładka miękka, 330 stron, 16,5×24 cm., stan dobry.

  Spis treści:

  Słowo wstępne
  Byt i poznanie
  Josef Seifert, Ingarden’s Theory of the Quasi-Judgments
  Jan Woleński, On Presuppositionless Philosophy
  Gregor Haefliger, Ens multipliciter dicitur
  Guido Kiing, Welterkennen und Textinterprelation bei Roman Ingarden und Nelson Goodman
  Karol Tarnowski, Zagadnienie Boga w „Sporze o istnienie świata” Romana Ingardena
  Jacek Wojtysiak, Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka
  Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego
  Andrzej Rygalski, Koncepcja przedmiotu ogólnego u Romana Ingardena i Gottloba Fregego
  Człowiek i wartości
  André Mercier, Les valeurs cardinales et les proto-logoi
  Andrzej Półtawski, Wartości a ontologia Ingardena
  Władysław Stróżewski, O swoistości sposobu istnienia człowieka
  Edward M. Swiderski, Between Meaning and Value: The Problematic Unity of Culture in Ingarden
  Adam Węgrzecki, Podmiotowość i wartość
  Jan Pawlica, Axiological Properties of the Centre of Human Person 
  Leonid Stołowicz, Problem obiektywności wartości estetycznych w aksjologii Romana Ingardena
  Tadeusz Gadacz, Koncepcja wolności w filozofii Romana Ingardena
  Antoni Siemianowski, Roman Ingarden a problemy współczesnej etyki
  Eva Syrisíová, Das Gedicht ais Heim in der Heimlosigkeit Paul Celans W kręgu sztuki
  Walter Biemel, Ingarden als Phänomenologe der Kunst. Bemerkungen zu seiner Deutung des Musikwerkes
  Bohdan Pociej, Tezy do metafizyki muzyki
  Alexander Haardt, Das Problem der musikalischen Zeit in Roman Ingardens Musikästhetik und in Aleksej Losevs ,.Phänomenologie der reinen Musik”
  Hans Reiner Sepp, Ingardens Ontologie des filmischen Kunstwerks im Kon-tekst klassischer Filmtheorien
  Paweł Taranczewski, Władysław Strzeminski’s Henology of Painting Ludmiła Flagorowska, ,,0 dziele architektury” — inaczej
  Roman Ingarden i inni
  Liselotte Gumpel, Language, the Missing Constitutive Domain:
  The Contribution of Roman Ingarden’s Phenomenology to Immanuel
  Kant’s Critical Philosophy
  Janina Makota, Roman Ingarden’s Controversy with Edmund Husserl Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Roman Ingarden a krytyka fenomenologii z pozycji filozofii życia
  Antoni B. Stępień, Byt — człowiek — świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne
  Bronisław Łagowski, Ingarden i Kołakowski: horror metafizyczny i horror polityczny

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK