Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ROK 1831 W MIŃSZCZYŹNIE

   69,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 24 cm. Str.189. Miękka okładka wydawnicza. Stan dobry (taśma na grzbiecie).

   Tom II Wydawnictw Instytutu Badania ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

   SPIS   TREŚCI:
   Spis ważniejszych aktów z archiwum mińskiego,cytowanych w niniejszej
   pracy oraz używane ważniejsze skróty.
   CZĘŚĆ I.Zarys historji powstania r. 1831 w Mińszczyźnie:
   Wstęp.
   1. Powstanie pow. Wilejskiego
   2. Powstanie pow, Dziśnieńskiego,epilog powstania północnych powiatów Mińszczyzny
   5. Murawjew w Mińszczyźnie
   4. Powstanie pow. Mozyrskiego i Rzeczyckiego
   5. Powstanie pow. Pińskiego
   6  Epilog działań powstańczych
   CZĘŚĆ II.Mińska Gubernialna Komisja Śledcza Ustanowiona dla Zbadania Spraw Uczestników Powstania Roku 1831:
   1.Wstęp, pierwsze organy śledcze w Mińszczyźnie prowincjonalne i centralny; pierwsza mińska Komisja śledcza, jej skład, prace i jej  likwidacja;   utworzenie    Mińskiej Gubernialnej Komisji Śledczej, jej zadania, obowiązujące ją przepisy,   jej skład,   regulamin; . pierwsze prace Komisji;   więźniowie;   organy pomocnicze na prowincji;   zmiany w osobistym składzie Komisji w r. 1831 i w pocz.
   r. 1832.
   2.Ukazy określające odpowiedzialność powstańców należących do różnych warstw ludności; szlachta i klasy niższe; jakich powstańców Komisja   sądziła;   procedura   procesów   prowadzonych   przez Komisję; uzupełniające ukazy o sekwestrze i konfiskatach;  sprzeczności pomiędzy   poszczególnemi ukazami, któremi kierowały się Komisje Śledcze
   5.Bliższe wiadomości   o niektórych kategorjach  powstańców   sądzonych przez   Komisję;   wojskowi,   emigranci,   księża;   dalsze ukazy i rozporządzenia, któremi kierowała się Komisja; dwa okresy w działalności Komisji; dane cyfrowe za r. 1852;   charakterystyka okresu drugiego oraz cyfry za  r. 1833
   4. Konfiskaty w Mińsżczyźnie w pierwszych latach po rewolucji roku 1831; Mińska Komisja Likwidacyjna; cyfry ilustrujące działalność M. K. Ś3. w r, 1834; nowe zmiany w składzie Komisji; likwidacja Komisji; zestawienie wydanych przez nią wyroków; ogólna charakterystyka M. K. Śl
   Str. CZĘŚĆ III Uczestnicy  powstania mińskiego:
   Wstęp.
   1.   Spis pochodzących z Mińszczyzny uczestników rewolucji
   2.   Spis   nie  wspomnianych w materjałaeh   pozostałych po M. K. Śl. uczestników   powstania   w Mińszczyźnie, których majątki uległy konfiskacie
   3.   Spis duchowieństwa   rzymsko i grecko-katolickiego,   które   wzięło udział w powstaniu według wiadomości pozostałych po M. K. Śl
   CZĘŚĆ IV. Przypisy i uzupełnienia:
   1.   Przypisy do części T-ej
   2.    Przypisy do części II-ej
   3.   Przypisy do części III-ej
   Uzupełnienia. Stan porewolucyjnych konfiskat  majątków  ziemskich w Mińszczyźnie w r. 1854

   Kategorie: ,
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.