ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ROCZNIK ŁÓDZKI POŚWIĘCONY HISTORJI ŁODZI I OKOLICY. TOM II

  120,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 19,5×28,5 cm, stron 515, czarno-białe ilustracje w tekście, okładka miękka.

  Stan dobry (małe otarcia grzbietu).

  Spis treści:

  • Bronisław Ziemięcki, Józef Raciborski: Przedmowa.
  • Michał Morawski: Materjały do dziejów m. Łodzi w Archiwum Akt Kapituły Katedralnej Włocławskiej.
  • Andrzej Zand: Łódź Rolnicza 1332-1793. Studjum Historyczne o topografji, stanie gospodarczym, organizacji prawnej i kulturze Łodzi.
  • Józef Andruszewski: Naczelnik Wydziału Wojskowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Gwardja Narodowa Miejska w Łodzi. Rok 1809-1815.
  • Jonas Brawerman: Samorząd Łódzki w XIX wieku (1810-1869).
  • Janusz Staszewski: Adjunkt Archiwum Państwowego w Poznaniu. Początki przemysłu lnianego w Łodzi – przyczynek do rozwoju miasta.
  • Alexy Bachulski: Kustosz Archiwum Skarbowego w Warszawie. Pierwsza przędzalnia bawełny w Łodzi Chrystjana Fryderyka Wendischa.
  • Józef Litwin: Administracja m. Łodzi jako przedsiębiorca włókienniczy w pierwszej połowie XIX stulecia w świetle dokumentów.
  • Filip Friedman: Żydzi w Łódzkim przemyśle włókienniczym w pierwszych stadjach jego rozwoju.
  • Eugeniusz Ajnenkiel: Pierwszy bunt robotników Łódzkich w r. 1861.
  • Michał Rawita Witanowski: Prezes Tow. Krajoznawczego w Piotrkowie. Łódź w 1820. (Źródła)
  • Józef Raciborski: Łódź w 1860 roku. (Źródła)
  • Józef Raciborski: Bibljografja Łodzi za lata 1928-1929-1930.
  • Józef Raciborski: Index.
  • Józef Raciborski: Sprawozdanie archiwalne.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK