ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ROCZNIK ŁÓDZKI POŚWIĘCONY HISTORJI ŁODZI I OKOLICY. TOM I

  80,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 20×29 cm, stron 440+22 (fotografie), rozkładane fotografie w sepii w tekście, okładka miękka.

  Stan dostatecznie dobry (zaplamienia i zagięcia okładki, naddarcia grzbietu, brak ośmiu pierwszych stron, pęknięty blok).

  Spis treści:

  • Marceli Handelsman: Zamiast programu badań.
  • Józef Paczkowski: Międzykomunalne związki miast polskich. Potrzeba ich utworzenia.
  • Aleksy Bachulski: O potrzebie założenia w Łodzi archiwum gospodarczego.
  • Józef Siemieński: Źródła archiwalne do historii Łodzi.
  • Józef SIemieński: Księgi miejskie dawnej Łodzi.
  • Adam Stebelski: Archiwalia łódzkie z okresu rządów pruskich 1793-1807.
  • Kazimierz Konarski: Archiwalia łódzkie w Państwowem Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
  • Stanisław Arnold: Stosunki gospodarczo-społeczne w okolicach Łodzi na prawie niemieckiem w r. 1387.
  • Ryszard Przelaskowski: Listy Prymasa Ostrowskiego do Biskupa Rybińskiego i wzmianka w nich o Łodzi.
  • Majer Bałaban: Przedmowa do pracy Alperina p.t. Żydzi w Łodzi.
  • Aron Alperin: Żydzi w Łodzi. Początki gminy żydowskiej 1780-1822.
  • Kazimierz Konarski: Stanisław Staszic w Łodzi w roku 1825.
  • Józef Raciborski: Dawny ratusz łódzki.
  • Michał Rawita Witanowski: Łódź w czasie rewolucji 1831 roku.
  • Aleksander Hoefig: Powstanie listopadowe w świetle dokumentów łódzkich.
  • Ryszard Przelaskowski: Zagadnienia polityczne w życiu wyznaniowem Łodzi w XIX wieku.
  • Józef Litwin: Łódzkie surogaty monety zdawkowej z okresu powstania styczniowego.
  • Wincenty Łopaciński: Projekt założenia instytutu politechnicznego w Łodzi w latach 1864-1867.
  • Aleksander Kraushar: Ze wspomnień niedawnej przeszłości. Fragment.
  • Edward Rosset: Łódź w latach 1860-70. Zarys historyczno-statystycznu.
  • Bibliografia Łodzi za rok 1927.
  • Ś.P. prezydent Marian Cynarski.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK