ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ROCZNIK LITERACKI ZA ROK 1936

  130,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Autor

  Format 16×24,5 cm, stron 276, okładka miękka.

  Stan dobry (nierozcięte strony, nieduże przybrudzenia okładki).

  Spis treści:

  • K. Irzykowski: Autobiografizm.
  • K. W. Zawodziński: Liryka i epika wierszem (Brzechwa, Brzękowski, Czechowicz, Ginczanka, Iłłakowiczówna, Janczarski, Leśmian, Miłosz, Staff, Świrszczyńska, Tuwim, Wierzyński i inni).
  • K. Irzykowski: Dramat (Pawlikowska-Jasnorzewska, Nałkowska, Grubiński i inni).
  • L. Piwiński: Powieść (Andrzejewski, Gojawiczyńska, Iwaszkiewicz, Krzywicka, Kurek, Mackiewicz, Ossendowski, Parandowski, Peiper, Szelburg-Zarembina, Zegadłowicz i inni).
  • St. Pigoń: Wznowienia literackie (Brzozowski, Jeske-Choiński, Konopnicka, Miciński, Norwid, Prus, Strug i inni).
  • Przekłady:  Chwalewik W. – Literatura angielska i anglo-amerykańska. Elzenberg H. – Literatura francuska. Birkenmajer J. – Literatura grecka i łacińska. Bassalikowa A. – Literatura holenderska. Piwiński L. – Literatura niemiecka. Bluth R. – Literatura rosyjska. Birkenmajere J. – Literatura rumuńska. Kołaczkowski St. – Literatury skandynawskie. Pazurkiewicz St. – Literatura węgierska. Brahmer M. – Literatura włoska. Flukowski St. – Literatura żydowska.
  • K. Górski: Literatura podróżnicza.
  • St. Furmanik: Literatura pamiętnikarska.
  • Z. Klingerowa: Książki dla dzieci i młodzieży.
  • M. Kridl: Badania nad literaturą.
  • T. Makowiecki: Literatura felietonowa.
  • W. Bąk: Czasopisma literackie.
  • K. Wyka: Kronika.
  • P. Grzegorczyk: Literatura polska w przekładach.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK