ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  RETORYKA. POETYKA

  44,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

   Format 13×19 cm, stron 506, twarda okładka płócienna z obwolutą.
  Stan dobry.
  Spis treści:
  RETORYKA
  Wstęp. Teoria wymowy przed Arystotelesem
  1. Retoryka sycylijska
  2. Sofiści
  3. Platon
  4. Arystoteles i jego studia retoryczne
    Księga pierwsza
      1. Nowa koncepcja „sztuki retorycznej”: Jej przedmiot, metody i związek z dialektyką
      2. Teoretyczne podstawy „sztuki retorycznej”
      3. Trzy rodzaje wymowy. Ich ogólna charakterystyka
      4. Wymowa doradcza: jej przedmiot
      5. Wymowa doradcza i jej cele: dobro i szczęście
      6. Drugi cel wymowy doradczej: pożytek
      7. Stopnie dobra i pożytku
      8. Formy ustrojowe
      9. Wymowa popisowa
      10. Wymowa sądowa
      11. Przyjemność
      12. Pozycja i nastawienie popełniających przestępstwa i ich ofiar
      13. Ocena winy
      14. Kwalifikacja przestępstwa
      15. Nieretoryczne środki przekonywania
    Księga druga
      1. Jak uzyskać wpływ na postawę słuchacza
      2. Problem gniewu
      3. Uśmierzenie i łagodność
      4. Przyjaźń i nienawiść
      5. Lęk i odwaga
      6. Wstyd i bezwstyd
      7. Życzliwość
      8. Uczucie litości
      9. Oburzenie
      10. Zawiść
      11. Ambicja
      12. Charaktery. Kryterium wieku: młodość
      13. Starość
      14. Wiek dojrzały
      15. Charaktery zależne od darów losu: szlachetne urodzenie
      16. Bogactwo
      17. Posiadanie władzy i szczęścia
      18. Toposy wspólne wszystkim trzem rodzajom wymowy
      19. Toposy: możliwości i niemożliwości, przyszłości i przeszłości, amplifikacja i deprecjacja
      20. Wspólne dla wszystkich rodzajów wymowy środki przekonywania. Przykład
      21. Sentencja jako środek przekonywania
      22. Entymemy
      23. Toposy entymemów
      24. Toposy właściwe entymemom pozornym
      25. Odpieranie argumentów
      26. Wyjaśnienia terminologiczne: element, topos, amplifikacja i deprecjacja, sprzeciw, odparcie argumentów
    Księga trzecia
      1. Przedmiot wykładu księgi trzeciej
      2. Zalety stylu: jasność i stosowność
      3. Przejawy sztuczności w stylu prozaicznym
      4. Porównania
      5. Poprawność językowa
      6. Wzniosłość stylu
      7. Stosowność stylistyczna
      8. Rytm prozy
      9. Budowa zdania
      10. Wyborność i dowcip języka (urbanitas)
      11. Malowniczość stylu
      12. Różne odmiany stylu
      13. Układ mowy
      14. Wstęp
      15. Oskarżenie
      16. Opowiadanie (narratio)
      17. Argumentowanie
      18. Zadawanie pytań
      19. Epilog
    POETYKA
     1. Uwagi wstępne: program wykładu, wyodrębnienie i klasyfikacja sztuk naśladowczych
     2. Przedmiot naśladowania
     3. Sposób naśladowania
     4. Geneza i rozwój twórczości poetyckiej: epopei, jambu, tragedii
     5. Komedia i jej rozwój. Tragedia a epopeja
     6. Definicja tragedii i jej konstytutywnych składników
     7. Rozciągłość akcji fabularnej
     8. Jednolitość akcji
     9. Typowość w poezji. Różnica między poezją a historią
     10. Fabuły proste i zawikłane
     11. Perypetia, rozpoznanie, patos
     12. Kompozycyjne składniki tragedii
     13. Zasady tragiczności. Wybór bohatera i charakter akcji „tragicznej”
     14. Teleologiczna koncepcja fabuły tragicznej; budzenie litości i trwogi
     15. Cechy bohatera tragicznego
     16. Formy „rozpoznania”, ich klasyfikacja i ocena
     17. Praktyczne wskazówki na temat opracowania utworu literackiego
     18. Zawiązanie i rozwiązanie akcji dramatycznej; odmiany tragedii
     19. Ogólne uwagi dotyczące formy językowej i „myślenia”
     20. Podział i ogólna charakterystyka części mowy
     21. Imiona: proste, złożone, metaforyczne, neologizmy. Rodzaj gramatyczny imion
     22. Cechy stylu poetyckiego
     23. Epopeja: jedność akcji w epopei
     24. Strukturalne składniki epopei; technika epicka
     25. Podstawy i zasady krytyki literackiej
     26. Porównanie tragedii z epopeją
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK