Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   RETORYKA. POETYKA

   44,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Tłumacz

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Seria wydawnicza

   Rok wydania

    Format 13×19 cm, stron 506, twarda okładka płócienna z obwolutą.
   Stan dobry.
   Spis treści:
   RETORYKA
   Wstęp. Teoria wymowy przed Arystotelesem
   1. Retoryka sycylijska
   2. Sofiści
   3. Platon
   4. Arystoteles i jego studia retoryczne
     Księga pierwsza
       1. Nowa koncepcja „sztuki retorycznej”: Jej przedmiot, metody i związek z dialektyką
       2. Teoretyczne podstawy „sztuki retorycznej”
       3. Trzy rodzaje wymowy. Ich ogólna charakterystyka
       4. Wymowa doradcza: jej przedmiot
       5. Wymowa doradcza i jej cele: dobro i szczęście
       6. Drugi cel wymowy doradczej: pożytek
       7. Stopnie dobra i pożytku
       8. Formy ustrojowe
       9. Wymowa popisowa
       10. Wymowa sądowa
       11. Przyjemność
       12. Pozycja i nastawienie popełniających przestępstwa i ich ofiar
       13. Ocena winy
       14. Kwalifikacja przestępstwa
       15. Nieretoryczne środki przekonywania
     Księga druga
       1. Jak uzyskać wpływ na postawę słuchacza
       2. Problem gniewu
       3. Uśmierzenie i łagodność
       4. Przyjaźń i nienawiść
       5. Lęk i odwaga
       6. Wstyd i bezwstyd
       7. Życzliwość
       8. Uczucie litości
       9. Oburzenie
       10. Zawiść
       11. Ambicja
       12. Charaktery. Kryterium wieku: młodość
       13. Starość
       14. Wiek dojrzały
       15. Charaktery zależne od darów losu: szlachetne urodzenie
       16. Bogactwo
       17. Posiadanie władzy i szczęścia
       18. Toposy wspólne wszystkim trzem rodzajom wymowy
       19. Toposy: możliwości i niemożliwości, przyszłości i przeszłości, amplifikacja i deprecjacja
       20. Wspólne dla wszystkich rodzajów wymowy środki przekonywania. Przykład
       21. Sentencja jako środek przekonywania
       22. Entymemy
       23. Toposy entymemów
       24. Toposy właściwe entymemom pozornym
       25. Odpieranie argumentów
       26. Wyjaśnienia terminologiczne: element, topos, amplifikacja i deprecjacja, sprzeciw, odparcie argumentów
     Księga trzecia
       1. Przedmiot wykładu księgi trzeciej
       2. Zalety stylu: jasność i stosowność
       3. Przejawy sztuczności w stylu prozaicznym
       4. Porównania
       5. Poprawność językowa
       6. Wzniosłość stylu
       7. Stosowność stylistyczna
       8. Rytm prozy
       9. Budowa zdania
       10. Wyborność i dowcip języka (urbanitas)
       11. Malowniczość stylu
       12. Różne odmiany stylu
       13. Układ mowy
       14. Wstęp
       15. Oskarżenie
       16. Opowiadanie (narratio)
       17. Argumentowanie
       18. Zadawanie pytań
       19. Epilog
     POETYKA
      1. Uwagi wstępne: program wykładu, wyodrębnienie i klasyfikacja sztuk naśladowczych
      2. Przedmiot naśladowania
      3. Sposób naśladowania
      4. Geneza i rozwój twórczości poetyckiej: epopei, jambu, tragedii
      5. Komedia i jej rozwój. Tragedia a epopeja
      6. Definicja tragedii i jej konstytutywnych składników
      7. Rozciągłość akcji fabularnej
      8. Jednolitość akcji
      9. Typowość w poezji. Różnica między poezją a historią
      10. Fabuły proste i zawikłane
      11. Perypetia, rozpoznanie, patos
      12. Kompozycyjne składniki tragedii
      13. Zasady tragiczności. Wybór bohatera i charakter akcji „tragicznej”
      14. Teleologiczna koncepcja fabuły tragicznej; budzenie litości i trwogi
      15. Cechy bohatera tragicznego
      16. Formy „rozpoznania”, ich klasyfikacja i ocena
      17. Praktyczne wskazówki na temat opracowania utworu literackiego
      18. Zawiązanie i rozwiązanie akcji dramatycznej; odmiany tragedii
      19. Ogólne uwagi dotyczące formy językowej i „myślenia”
      20. Podział i ogólna charakterystyka części mowy
      21. Imiona: proste, złożone, metaforyczne, neologizmy. Rodzaj gramatyczny imion
      22. Cechy stylu poetyckiego
      23. Epopeja: jedność akcji w epopei
      24. Strukturalne składniki epopei; technika epicka
      25. Podstawy i zasady krytyki literackiej
      26. Porównanie tragedii z epopeją
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.