ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI, NR 4/2010 (29)

  20,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Stan bardzo dobry.

  Spis treści:

  • Uchwała nr 321 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie odnowienia doktoratu
  • Stanisław Dubisz – Przemówienie podczas uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Andrzeja Walickiego
  • Andrzej Mencwel – Laudacja Andrzeja Walickiego
  • Andrzej Walicki – Przemówienie

  ŚWIADECTWA

  • Andrzej Walicki – Dwa portrety
  • Janusz Tazbir – Asymilacja w Rzeczypospolitej: od dobrowolności do przymusu
  • Ryszard Panasiuk – Marksizm: przetestowany historycznie ideał wolności
  • Zbigniew Kuderowicz – Pojęcie wolności w pismach Andrzeja Walickiego
  • Aleksandra Jasińska-Kania – Narody i nacjonalizm w XX wieku
  • Andrzej Mencwel – Filozofia historii filozofii
  • Małgorzata Szpakowska – Brzozowski i my
  • Marek Styczyński – Walicki, Kołakowski i filozofia rosyjska
  • Paweł Kozłowski – Tłumione echo
  • Jan Krasicki – Andrzej Walicki, Norwid i „sprawa polska”
  • Grzegorz Przebinda – Katolickie tematy Andrzeja Walickiego
  • Michał Bohun – Dwa konserwatyzmy. Szkic o pożytkach z badania myśli rosyjskiej
  • Andrzej Kołakowski – Lepszy straszny koniec niż strach bez końca!??
  • Ryszard Sitek – Andrzej Walicki i przełom w badaniach historii filozofii polskiej
  • Janusz Dobieszewski – W sprawie braku wrażliwości religijno-metafizycznej Andrzeja Walickiego

  INSPIRACJE I DEDYKACJE

  • Bronisław Baczko – Dobre wieści o Termidorze. Henri Meister odwiedza Paryż (przeł. J. Niecikowski)
  • Zbigniew Ogonowski – Wartości moralne w systemie filozoficzno-religijnym socynian
  • Janusz Maciejewski – Rasa czy principium. O dziejach przemian formuły polskości w XIX i XX wieku
  • Wiktoria Śliwowska – Iwan Gagarin w świetle nieznanych materiałów III Oddziału Własnej Kancelarii JCMości oraz korespondencji osobistej
  • Tadeusz Kowalik – Polska transformacja a nurty liberalne
  • Juliusz Domański – Erazmianizm i reformacja w Polsce (przeł. P. Domański)
  • Barbara Szacka – Pamięć i tożsamość. Przyczynek do kwestii mód w naukach społecznych
  • Lech Szczucki – Dudycz i Beza. Trudna znajomość
  • Edward M. Swiderski – Czy Brzozowski był „konstrukcjonistą”? Próba współczesnego ujęcia „filozofii pracy” Stanisława Brzozowskiego
  • Karol Sauerland – Twórczość Günthera Andersa w kontekście refleksji Hannah Arendt, Waltera Benjamina i Martina Heideggera
  • Bohdan Chwedeńczuk – Platon czy Machiavelli. Komu służy państwo?
  • Marcin Kula – Refleksje nad ewolucją dystansu między ludźmi w dziejach
  • Andrzej Szahaj – Charles Taylor o wolności
  • Halina Floryńska – Naród jako byt metafizyczny
  • Andrzej de Lazari – Czym jest naród rosyjski? O kategoriach narodu i narodowości rosyjskiej
  • Jan Skoczyński – Totalizm z neopogańskiej perspektywy polskiej
  • Tadeusz Sławek – Na końcu świata. O filozofie jako byciu „między innymi”
  • Barbara Markiewicz – Co to znaczy myśleć realnie czyli o sytuacyjnym myśleniu Stanisława Brzozowskiego
  • Danuta Ulicka – Jak został zrobiony termin „zrobiony”? Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa
  • Małgorzata Kowalska – Czy trzeba nam więcej agonu? „Ponowoczesna” refleksja o roli konfliktu w kapitalizmie i demokracji
  • Sławomir Mazurek – Eurobizancjum czyli kilka uwag na temat rosyjskiej myśli politycznej w XX wieku
  • Marian Broda – Rosja i rosyjskość w kategoriach „duszy”. Archetypowe treści, ambiwalencje, paradoksy, problemy i wyzwania
  • Stanisław Gromadzki – Friedrich Nietzsche: prowokator czy moralista?
  • Bibliografia Andrzeja Walickiego (na podstawie materiałów otrzymanych od Autora oprac. S. Gromadzki)
  • Noty o autorach
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK