ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PRAWA CZŁOWIEKA A POLSKA

  45,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 14×21,5 cm, stron 212, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry.

  Spis treści:

  Rozdział I.     Prawa człowieka na szczeblu narodowym.

  Rozdział II.    Prawa człowieka na szczeblu międzynarodowym.

  Rozdział III.   Międzynarodowa uniwersalna ochrona praw człowieka a Polska.

  Rozdział IV.   Walka o prawa człowieka w warunkach polskich.

  Załączniki:
  I.       Konstytucja marcowa 1921
  II.      Konstytucja Hiszpanii 1978
  III.     Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  IV.     Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
  V.      Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
  VI.    Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
  VII.   Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 3452 (XXX) — deklaracja o ochronie wszystkich osób przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem i karaniem
  VIII.  Konwencja nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych
  IX.    Konwencja nr 111 MOP dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu
  X.      Rezolucja 1235 (XLII) Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ — sprawa naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności, włączając politykę dyskryminacji rasowej i apartheidu, we wszystkich krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów kolonialnych i innych zależnych krajów i terytoriów
  XI.    Rezolucja 1503 (XLVII) Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ — postępowanie z doniesieniami dotyczącymi naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności
  XII.   Decyzja 79 (LVIII) Rady Gospodarczej i Społecznej — studium sytuacji, które ujawniają trwały ciąg jaskrawych naruszeń praw człowieka

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK